logo

10 Gb/s pro Astronomický ústav Akademie věd ČR

Vysokorychlostní metropolitní síť PASNET připojila 20. srpna tohoto roku k Internetu Astronomický ústav Akademie věd České republiky (AsÚ AV ČR) v Ondřejově rychlostí 10 Gb/s, a to prostřednictvím okruhu, který zajišťuje akademické sdružení CESNET.

Připojení umožní výzkumníkům AsÚ AV ČR zejména aktivní zapojení do projektů Evropské jižní observatoře ESO, která v Chile provozuje největší dalekohledy světa.

Vedle spolupráce v optické oblasti spektra přináší nové vysokorychlostní připojení také možnost plnohodnotné účasti v projektu obřího mikrovlnného interferometru ALMA, na kterém se ESO - spolu s americkou Národní radioastronomickou observatoří NRAO a Národní astronomickou observatoří Japonska NAOJ - rovněž významně podílí. Dalším krokem by mělo být zřízení lambda služeb pro AsÚ AV ČR podle potřeb mezinárodních projektů.

PASNET - Prague Academic and Scientific NETwork, je vysokorychlostní metropolitní síť určená pro přenos obecných digitálních dat. Primárně zajišťuje propojení počítačových LAN sítí pražských pracovišť vysokých škol a Akademie věd ČR. K Internetu je připojena prostřednictvím národní sítě pro vědu a výzkum CESNET2.

Další články k tématům - Akademie - Astronomický - AsÚ - AV - eso - pasnet - vysokorychlostní

Článek ze dne 23. září 2009 - středa

Další články od CESNET z. s. p. o.