logo CESNET z. s. p. o.

CESNET zaujal v Seattlu unikátním fotonickým multicastem

Odborníci sdružení CESNET předvedli stovce odborníků z celého světa unikátní aplikaci fotonického multicastu, která vzbudila mimořádný ohlas.

Předvedení multicastu proběhlo na 8. výročním mezinárodním zasedání LambdaGrid Workshop, které se uskutečnilo počátkem října v americkém Seattlu

V rámci demonstrace posílal CESNET z národní sítě pro vědu a výzkum CESNET2 do propojovacího bodu výzkumných sítí StarLight do amerického Chicaga nekomprimované HD (High Definition) video o kapacitě rychlosti vyšší než 1 Gb/s. V Chicagu pak byl tento signál rozbočen zařízením CLM (CzechLight Multicast Switch), vyvinutým výzkumníky sdružení CESNET, a poté dále distribuován do Seattlu, San Diega a také zpět do sítě CESNET2. Unikátní bylo použití technologie fotonického mutlicastu v prostředí rozsáhlých heterogenních optických počítačových sítí (WAN).

Použité zařízení CzechLight Multicast Switch (CLM) 4×4 slouží pro rekonfigurovatelné skupinové vysílání optických signálů. Své uplatnění najde zejména v oblasti multimédií či monitoringu. CLM umožňuje rozbočování velmi rychlých datových toků a díky použití čistě optických technologií navíc bez zanesení zpoždění. To představuje značnou výhodu proti klasickým síťovým zařízením (přepínačům a směrovačům), které funkci rozbočení datových toků obvykle nabízejí s omezením počtu dělení, omezením počtu portů, omezením přenosové rychlosti a do datových toků navíc často vnášejí nedeterministické zpoždění, které je dané nutným použitím opto-elektrických konverzí. Zařízení CLM je předmětem patentové přihlášky.

GLIF (Global Lambda Integrated Facility) vytváří globální laboratoř pro výzkum optických sítí a jejich nových aplikací. Jde o virtuální organizaci poskytující výzkumné prostředí, které se skládá z optických spojů (lambd) a uzlů nazývaných GOLE (GLIF Open Lightpath Exchange). Lambdy jsou přenosové kanály, které používají různé vlnové délky laserového záření pro souběžný přenos signálů optickým vláknem. Propojením lambd v průchozích uzlech vzniká světelná cesta (lightpath) mezi dvěma koncovými účastníky sítě, která je obvykle použita pro přenos signálů gigabitovou nebo 10gigabitovou rychlostí.

GLIF byl založen v roce 2003. Propojuje nejvýznamnější síťová pracoviště Severní Ameriky, Evropy a Asie. Jeho uživateli jsou instituce, organizace a konsorcia provozující aplikace mimořádně náročné na přenosové kapacity a další parametry přenosu. Typickým příkladem je dálková komunikace s unikátním experimentálním zařízením, které produkuje setrvalý tok dat o objemu několika gigabitů za sekundu. Taková zařízení dnes pracují v oborech, jako jsou fyzika vysokých energií, astronomie nebo další přírodovědní obory.

CESNET je zakládajícím členem GLIF a patří v tomto oboru k evropské špičce. Loni v září v Praze uspořádal 7. výroční mezinárodní zasedání LambdaGrid Workshop.

Další články k tématům - CESNET - video - CLM - GLIF - multicast

Článek CESNET z. s. p. o. ze dne čtvrtek 23. října 2008

Další články od CESNET z. s. p. o.

Konference e-infrastruktury CESNET

CESNET pomáhá formovat budoucnost

Velké výzkumné infrastruktury přehledně na novém webu

Eduroam pomáhá rozvoji přístupu k internetu přes WiFi

Multimediální představení na odborné konferenci TNC17

Historie internetu v datech - 25 let v ČR

100 Gb/s pro českou vědu a výzkum

Další evropský patent pro CESNET

Nová generace lékařských přístrojů v živém 3D přenosu

Další americký patent pro vláknový zesilovač od CESNET

První americký patent pro zařízení CzechLightt od CESNET

Technologie 4K Gateway digitalizuje a čistí archivní filmový materiál

Síťový přenos digitálního videa v 8K rozlišení

Český Internet oslavil 20 let

20 let Internetu v České republice

CESNET na prestižním CineGrid 2011: unikátní filmový přehrávač a živý 3D video přenos

CESNET představil své výsledky v oblasti multimédií

CESNET předvedl softwarovou platformu UltraGrid

Univerzita Palackého buduje nové datacentrum pro kvalitnější provoz informačního systému

Gridový projekt MetaCentrum se představil v Brně

Cyber Atlantic 2011: první společné cvičení EU a USA v oblasti počítačové bezpečnosti

CESNET v Týdnu vědy a techniky

CESNET uspořádal seminář Monitorování provozu kampusových sítí

Využití IT ve zdravotnictví: CESNET zaujal 3D přenosem robotických operací

MVTP-4K: zařízení pro přenos obrazu v rozlišení 4K

Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství na Internetu

Souběžné 100Gbs přenosy v síti CESNET2

UltraGrid od CESNET: trio hudebníků na jednom pódiu dělilo 150 kilometrů

Valná hromada sdružení TERENA zasedala v Praze

Převratné internetové aplikace pronikají z laboratoří do reálného života

EUGridPMA jedná v Praze o správě online identit

Projekt eIGeR zpřístupní evropský výzkum regionům

Konference TNC 2011: Praha přivítá vrcholné setkání síťových odborníků

Luděk Matyska bude řídit evropskou gridovou iniciativu

Projekt EF-TRANS pomůže efektivně aplikovat výsledky vědy a výzkumu

IPv6 Workshop: CESNET a FIT ČVUT představují laboratoř IPv6 Lab

Unikátní multiplexy v národní výzkumné síti CESNET2

Velká infrastruktura CESNET: pětiletý projekt akademického sdružení CESNET startuje

Sedmiletý výzkumný záměr sdružení CESNET byl úspěšný

3D Full HD přenos robotické operace předveden v Hongkongu

Unikátní demonstrace distribuované postprodukce audiovizuálního obsahu ve 3D formě

GLIF směřuje k úspěchu s otevřenými uzly GOLE

Týmu CSIRT.CZ bylo nahlášeno přes 1300 bezpečnostních incidentů

Vzdálená spolupráce po síti: odborný seminář na AV ČR s experty CESNET

CESNET přenášel robotickou operaci do Japonska

GÉANT: celoevropská vysokorychlostní síť slaví deset let úspěchů a inovací

Cyber Europe 2010: evropská kybernetická bezpečnost prověřena

Světem Internetu bezpečně

Robot da Vinci: chirurgické operace ve formátu 3D Full HD

3D Full HD přenos z robotické operace