logo

Doporučení 5. workshopu CEF Networks

Zástupci evropských institucí provádějících výzkum v oblasti CEF sítí se sešli 14. a 15. května 2009 v Praze, aby si vyměnili zkušenosti s navrhováním a provozováním zákaznických optických sítí (Customer Empowered Fibre Networks - CEF) a aby formulovali hlavní zásady pro jejich další výzkum a vývoj.

Hostitelem 5. workshopu CEF Network bylo sdružení CESNET, které vyvíjí a provozuje CEF síť národního výzkumu a vzdělávání CESNET2 a experimentální prostředí s nasvícenými vlákny CzechLight. Workshop zahájil vedoucí výzkumné aktivity Optické sítě sdružení CESNET Stanislav Šíma.

Základní charakteristikou CEF sítí je, že jejich provozovateli jsou sami uživatelé, kteří si pronajmou pouze vlákno (případně si je nechají položit) a sami zajistí technologii, která po něm přenáší data. Mají tak k dispozici vlákna nebo právo jejich užití a zároveň rozhodují o způsobu výstavby sítě (zejména jejího optického přenosového systému) a o řízení sítě. Protože uživatelé sítí provozovaných zákazníky - často jde o vědecká a výzkumná pracoviště - mají specifické požadavky na přenosové parametry a ceny, jsou CEF sítě stavěny „na míru“ podle skutečné potřeby.

Účastníci semináře potvrdili, že CEF sítě jsou již úspěšně implementovány na úrovni městských, národních i kontinentálních sítí pro výzkum a vzdělávání a že přístupu CEF nyní využívají městské orgány, společnosti, nemocnice apod. Na rozvoji tohoto nového segmentu trhu se podílejí někteří dodavatelé z oblasti fotoniky.

Účastníci semináře dále :

Další články k tématům - cef - CESNET - Networks - semináře - sítě - výzkum - Stanislav Šíma

Článek ze dne 1. června 2009 - pondělí

Další články od CESNET z. s. p. o.