logo

Evropští odborníci v Praze jednali o IP telefonii

Pod záštitou panevropského projektu GÉANT, jehož cílem je budování a rozvoj evropské síťové infrastruktury, uspořádalo akademické sdružení CESNET ve dnech 29. a 30.4. 2010 odborný workshop o IP telefonii.

Akce byla organizována v rámci aktivit GN3, ve kterých se řešitelé snaží o zlepšení celkové komunikace mezi páteřními sítěmi národních výzkumných sítí (v České republice je takovou sítí optická vysokorychlostní infrastruktura CESNET2) a koncovými uživateli (univerzitními kampusy). Tématy setkání byly migrační procesy v rámci IP telefonie, účinnost využití nových technologií IP telefonie, zavádění nových aplikací, bezpečnostní aspekty a podobně.

Sdružení CESNET se problematikou internetové (IP) telefonie a videokonferencí dlouhodobě zabývá v rámci svých výzkumných aktivit. Jejich cílem je kromě jiného rozvoj a zkvalitnění služeb IP telefonní infrastruktury. Jedním z důležitých témat, kterými se CESNET v dané oblasti zabývá, je protokol SIP, který se v rámci IP telefonie stále výrazněji celosvětově prosazuje.

Uzavřené IP telefonní sítě značně omezují způsob komunikace svých klientů, proto je záměrem sdružení jejich integrace ve smyslu geografickém, tedy propojení s dalšími národními sítěmi pro vědu a výzkum či akademickými institucemi, ale také pokud jde o používané prostředky (schopnosti koncových zařízení, protokoly a podobně). Smyslem je využít moderních komunikačních prostředků k vytvoření kvalitního prostředí určeného k řešení výzkumných a infrastrukturních úkolů.

Do Prahy na něj dorazilo 45 expertů z deseti evropských států.

Další články k tématům - infrastruktury - IP - komunikace - rozvoj - telefonie - voip

Článek ze dne 5. května 2010 - středa

Další články od CESNET z. s. p. o.