logo

Jan Gruntorád byl zvolen do výkonného výboru projektu GÉANT

Ředitel sdružení CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc. byl opětovně zvolen do výkonného výboru projektu GÉANT.

Volba Jana Gruntoráda na slavnostním spuštění třetí generace tohoto celoevropského projektu (1. a 2.12. 2009 ve švédském Stockholmu), tak potvrdila významnou pozici sdružení CESNET v evropském síťovém výzkumu a vývoji. Úkolem výkonného výboru je operativní řízení celého projektu, jehož cílem je budování panevropské vědeckovýzkumné sítě nové generace. Předsedou výkonného výboru byl opětovně zvolen Klaus Ullmann zastupující německou národní síť pro výzkum a vzdělávání DFN, dalšími členy výboru se stali Ivan Marič z Chorvatska (síť CARNet), Steve Hogger z Velké Británie (JANET), Thomas Brunner ze Švýcarska (SWITCH), Rene Buch zastupující severskou síť NORDUNet, Marco Bonac ze Slovinska (ARNES), Erik-Jan Boss z Holandska (SURFNet) a Sabine Jaumeová z Francie (RENATER). Funkční období výkonného výboru jsou tři roky.

O podobě Internetu zítřka budou rozhodovat síťové inovace a pokročilé služby uživatelům, které se nyní zavádějí do provozu v rámci třetí generace úspěšného projektu GÉANT, zaznělo na oficiálním zahájení ve Stockholmu. Projekt, který bude probíhat do roku 2013, získal dotaci ve výši 93 milionů eur od Evropské komise v rámci 7. rámcového programu EU a stejnou částku od evropského sdružení národních výzkumných a vzdělávacích sítí (NREN). Na projektu GÉANT se od samého počátku aktivně podílí i sdružení vysokých škol a Akademie věd České republiky CESNET, které buduje a rozvíjí národní síť pro výzkum a vzdělávání CESNET2.

GÉANT představuje vyhrazenou širokopásmovou celoevropskou síť, která je srdcem projektu a poskytuje vysokou úroveň vzájemného propojení mezi evropskými národními výzkumnými a vzdělávacími sítěmi prostřednictvím 50 tisíc kilometrů většinou optických kabelů. Díky tomu má téměř 40 milionů uživatelů ve více než 8 tisících institucích možnost sdílet obrovská množství dat a spolupracovat napříč obory v Evropě i mimo ni.

Projekt rozšiřuje svůj dosah prostřednictvím propojení s dalšími oblastmi včetně severoamerického kontinentu, asijské a pacifické oblasti (síť TEIN), Latinské Ameriky (RedCLARA), Střední Asie (CAREN), Středomoří (EUMEDCONNECT), Číny (ORIENT), subsaharské Afriky (Ubuntunet Alliance) a černomořské oblasti (BSI).

Článek ze dne 7. prosince 2009 - pondělí

Další články od CESNET z. s. p. o.

Konference e-infrastruktury CESNET

CESNET pomáhá formovat budoucnost

Velké výzkumné infrastruktury přehledně na novém webu

Eduroam pomáhá rozvoji přístupu k internetu přes WiFi

Multimediální představení na odborné konferenci TNC17

Historie internetu v datech - 25 let v ČR

100 Gb/s pro českou vědu a výzkum

Další evropský patent pro CESNET

Nová generace lékařských přístrojů v živém 3D přenosu

Další americký patent pro vláknový zesilovač od CESNET

První americký patent pro zařízení CzechLightt od CESNET

Technologie 4K Gateway digitalizuje a čistí archivní filmový materiál

Síťový přenos digitálního videa v 8K rozlišení

Český Internet oslavil 20 let

20 let Internetu v České republice

CESNET na prestižním CineGrid 2011: unikátní filmový přehrávač a živý 3D video přenos

CESNET představil své výsledky v oblasti multimédií

CESNET předvedl softwarovou platformu UltraGrid

Univerzita Palackého buduje nové datacentrum pro kvalitnější provoz informačního systému

Gridový projekt MetaCentrum se představil v Brně

Cyber Atlantic 2011: první společné cvičení EU a USA v oblasti počítačové bezpečnosti

CESNET v Týdnu vědy a techniky

CESNET uspořádal seminář Monitorování provozu kampusových sítí

Využití IT ve zdravotnictví: CESNET zaujal 3D přenosem robotických operací

MVTP-4K: zařízení pro přenos obrazu v rozlišení 4K

Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství na Internetu

Souběžné 100Gbs přenosy v síti CESNET2

UltraGrid od CESNET: trio hudebníků na jednom pódiu dělilo 150 kilometrů

Valná hromada sdružení TERENA zasedala v Praze

Převratné internetové aplikace pronikají z laboratoří do reálného života

EUGridPMA jedná v Praze o správě online identit

Projekt eIGeR zpřístupní evropský výzkum regionům

Konference TNC 2011: Praha přivítá vrcholné setkání síťových odborníků

Luděk Matyska bude řídit evropskou gridovou iniciativu

Projekt EF-TRANS pomůže efektivně aplikovat výsledky vědy a výzkumu

IPv6 Workshop: CESNET a FIT ČVUT představují laboratoř IPv6 Lab

Unikátní multiplexy v národní výzkumné síti CESNET2

Velká infrastruktura CESNET: pětiletý projekt akademického sdružení CESNET startuje

Sedmiletý výzkumný záměr sdružení CESNET byl úspěšný

3D Full HD přenos robotické operace předveden v Hongkongu

Unikátní demonstrace distribuované postprodukce audiovizuálního obsahu ve 3D formě

GLIF směřuje k úspěchu s otevřenými uzly GOLE

Týmu CSIRT.CZ bylo nahlášeno přes 1300 bezpečnostních incidentů

Vzdálená spolupráce po síti: odborný seminář na AV ČR s experty CESNET

CESNET přenášel robotickou operaci do Japonska

GÉANT: celoevropská vysokorychlostní síť slaví deset let úspěchů a inovací

Cyber Europe 2010: evropská kybernetická bezpečnost prověřena

Světem Internetu bezpečně

Robot da Vinci: chirurgické operace ve formátu 3D Full HD

3D Full HD přenos z robotické operace