logo

Jan Gruntorád byl zvolen do výkonného výboru projektu GÉANT

Ředitel sdružení CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc. byl opětovně zvolen do výkonného výboru projektu GÉANT.

Volba Jana Gruntoráda na slavnostním spuštění třetí generace tohoto celoevropského projektu (1. a 2.12. 2009 ve švédském Stockholmu), tak potvrdila významnou pozici sdružení CESNET v evropském síťovém výzkumu a vývoji. Úkolem výkonného výboru je operativní řízení celého projektu, jehož cílem je budování panevropské vědeckovýzkumné sítě nové generace. Předsedou výkonného výboru byl opětovně zvolen Klaus Ullmann zastupující německou národní síť pro výzkum a vzdělávání DFN, dalšími členy výboru se stali Ivan Marič z Chorvatska (síť CARNet), Steve Hogger z Velké Británie (JANET), Thomas Brunner ze Švýcarska (SWITCH), Rene Buch zastupující severskou síť NORDUNet, Marco Bonac ze Slovinska (ARNES), Erik-Jan Boss z Holandska (SURFNet) a Sabine Jaumeová z Francie (RENATER). Funkční období výkonného výboru jsou tři roky.

O podobě Internetu zítřka budou rozhodovat síťové inovace a pokročilé služby uživatelům, které se nyní zavádějí do provozu v rámci třetí generace úspěšného projektu GÉANT, zaznělo na oficiálním zahájení ve Stockholmu. Projekt, který bude probíhat do roku 2013, získal dotaci ve výši 93 milionů eur od Evropské komise v rámci 7. rámcového programu EU a stejnou částku od evropského sdružení národních výzkumných a vzdělávacích sítí (NREN). Na projektu GÉANT se od samého počátku aktivně podílí i sdružení vysokých škol a Akademie věd České republiky CESNET, které buduje a rozvíjí národní síť pro výzkum a vzdělávání CESNET2.

GÉANT představuje vyhrazenou širokopásmovou celoevropskou síť, která je srdcem projektu a poskytuje vysokou úroveň vzájemného propojení mezi evropskými národními výzkumnými a vzdělávacími sítěmi prostřednictvím 50 tisíc kilometrů většinou optických kabelů. Díky tomu má téměř 40 milionů uživatelů ve více než 8 tisících institucích možnost sdílet obrovská množství dat a spolupracovat napříč obory v Evropě i mimo ni.

Projekt rozšiřuje svůj dosah prostřednictvím propojení s dalšími oblastmi včetně severoamerického kontinentu, asijské a pacifické oblasti (síť TEIN), Latinské Ameriky (RedCLARA), Střední Asie (CAREN), Středomoří (EUMEDCONNECT), Číny (ORIENT), subsaharské Afriky (Ubuntunet Alliance) a černomořské oblasti (BSI).

Článek ze dne 7. prosince 2009 - pondělí

Další články od CESNET z. s. p. o.