logo

Národní síť CESNET2 nově běží na nejvýkonnějším routeru na světě

Terabitový router Cisco CRS-1 má propustnost 40 Gb/s a je připraven na přenosové kapacity 100 Gb/s.

Sdružení CESNET, které provozuje národní počítačovou síť České republiky pro vědu, výzkum a vzdělávání CESNET2, posílilo její páteřní síť o nejvýkonnější router na světě Cisco CRS-1. Nový směrovací systém zajistí vyšší stabilitu a dostupnost služeb sítě, umožní masivnější využívání pokročilých síťových technologií a v budoucnu také zvýšení přenosových rychlostí na 40 až 100 Gb/s. Na implementaci řešení se vedle dodavatelské firmy INTERCOM SYSTEMS podíleli odborníci sdružení CESNET a společnosti CISCO.

"Akademická a vědecká sféra má tradičně vysoké nároky na komunikaci. Mění se i charakter provozovaných služeb - od textových přes multimediální až k aplikacím velmi náročným na přenosovou kapacitu. Velká kapacita sítě nám otevírá prostor pro experimenty s novými typy aplikací, které by v běžném Internetu byly nemyslitelné,“ řekl náměstek pro výzkum a vývoj ředitele sdružení CESNET Ing. Helmut Sverenyák.

Směrovací systém Cisco CRS-1 (Cisco Carier Routing System) přináší výzkumným organizacím nepřetržitý provoz, flexibilitu služeb a prodlouženou životnost systému. Umožňuje jim škálovat kapacitu sítí na novou úroveň a provozovat služby dat, hlasu a videa nové generace po konvergované IP síti. Zároveň poskytuje ochranu investic na dobu delší než deset let.

V rámci sítě CESNET2 nahradil terabitový router CRS-1 dva již výkonově nedostačující páteřní routery. Technické řešení využívá jednoho fyzického 16slotového šasi routeru, který je s využitím technologie logických routerů SDR (Secure Domain Router) rozdělený na P a PE/6PE router. Logické P a PE/6PE routery jsou virtualizovány na hardwarové i softwarové úrovni s odděleným řízením.

"Takovéto řešení je v Česku implementováno vůbec poprvé. Umožňuje úspory prostoru, napájení a chlazení, současně však zachovává flexibilitu dalšího rozšiřování PE/6PE a P části o libovolný počet slotů v rámci šasi," vysvětluje obchodní a technický ředitel společnosti INTERCOM SYSTEMS Ing. Jan Šíp.

P a PE/6PE routery jsou propojeny pomocí rozhraní Packet over Sonet o propustnosti 40 Gb/s. Konfigurace původních P a PE/6PE směrovačů byly převedeny z dříve používaného operačního systému IOS do nového IOS XR na CRS-1 pro směrovací systémy, které pracují v řádu terabitů a jsou postaveny na rozsáhlých distribuovaných architekturách.

Součástí implementovaného řešení je osm kusů 10 Gigabit Ethernet DWDM rozhraní, která jsou laditelná přes celé C pásmo s 50 GHz gridem a podporou E-FEC. Díky tomu je možné přímo připojit optický signál z routeru CRS-1 do DWDM systému bez nutnosti použití transponderů. Vzhledem ke sníženému počtu zařízení po cestě se snižuje pravděpodobnost poruchy a zároveň je snazší řešení eventuálních problémových stavů.

Směrovací systém CRS-1 byl vybrán na základě výsledku veřejné soutěže na terabitový směrovač. Celý projekt implementace trval necelé tři měsíce a zahrnoval přípravnou fázi, instalaci routeru CRS-1, konfiguraci, plánování migrace a její následnou realizaci. Součástí implementace bylo také základní proškolení deseti administrátorů na CRS-1 a IOS XR.

Další články k tématům - 6PE - CESNET - CRS-1 - router - řešení - Helmut Sverenyák - Jan Šíp

Článek ze dne 19. prosince 2008 - pátek

Další články od CESNET z. s. p. o.