logo

Nová metoda přesného přenosu časové informace ukazuje možnosti plně optických sítí

Ve dnech 1. a 2.3. 2010 se uskutečnil česko - rakouský experiment zaměřený na porovnání času atomových hodin v Praze a Vídni pomocí optické linky.

Při pokusu realizovaném prostřednictvím propojení národní výzkumné sítě České republiky CESNET2 a rakouské národní výzkumné sítě ACOnet byla dosažena nejistota měření menší než 1 nanosekunda, což odpovídá době, za níž světlo ve vakuu urazí pouhých 30 centimetrů. Mezinárodní přenos času po optické lince na takovou vzdálenost a se srovnatelnou přesností pravděpodobně nikdo jinde ve světě dosud neprovedl. Experiment naznačil, pro jaké aplikace v reálném čase může být používán budoucí Internet.

Na experimentu spolupracovaly národní laboratoře času a frekvence Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd ČR, v.v.i., a Spolkového úřadu pro metrologii a geodézii (Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen - BEV). Při pokusu byly využity prototypy adaptérů pro přenos časové informace vyvinuté ve sdružení CESNET.

Celá trasa mezi Prahou a Vídní o délce přes 400 kilometrů je plně optická, nikde na trase tedy nedochází ke konverzi optického signálu na elektrický. Přenos časové informace nevyžadoval vyhrazená optická vlákna, ale uskutečnil se v režimu tzv. vlnového multiplexu (DWDM) po optických vláknech, která současně sloužila k rutinnímu přenosu dat. Po celé trase byl využit otevřený DWDM přenosový systém se zesilovači CzechLight, který CESNET vyvinul pro propojování sítí různých vlastníků na fyzické vrstvě a pro podporu experimentů.

CESNET plánuje tuto metodu, vyvinutou ve spolupráci s Laboratoří státního etalonu času a frekvence Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, rutinně využívat pro dlouhodobé porovnávání času atomových hodin (odborně se tato činnost nazývá navazování časových stupnic) na několika pracovištích v České republice, a to v Praze, Brně a Ondřejově, ale také v zahraničí.

Vývoj metod pro přesný přenos časové informace a výzkum plně optických sítí je součástí výzkumných aktivit sdružení CESNET, realizovaných v rámci jeho výzkumného záměru Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace.

Další články k tématům - atomových - CESNET - časové - DWDM - experiment - fotoniky - přenos

Článek ze dne 6. dubna 2010 - úterý

Další články od CESNET z. s. p. o.

Konference e-infrastruktury CESNET

CESNET pomáhá formovat budoucnost

Velké výzkumné infrastruktury přehledně na novém webu

Eduroam pomáhá rozvoji přístupu k internetu přes WiFi

Multimediální představení na odborné konferenci TNC17

Historie internetu v datech - 25 let v ČR

100 Gb/s pro českou vědu a výzkum

Další evropský patent pro CESNET

Nová generace lékařských přístrojů v živém 3D přenosu

Další americký patent pro vláknový zesilovač od CESNET

První americký patent pro zařízení CzechLightt od CESNET

Technologie 4K Gateway digitalizuje a čistí archivní filmový materiál

Síťový přenos digitálního videa v 8K rozlišení

Český Internet oslavil 20 let

20 let Internetu v České republice

CESNET na prestižním CineGrid 2011: unikátní filmový přehrávač a živý 3D video přenos

CESNET představil své výsledky v oblasti multimédií

CESNET předvedl softwarovou platformu UltraGrid

Univerzita Palackého buduje nové datacentrum pro kvalitnější provoz informačního systému

Gridový projekt MetaCentrum se představil v Brně

Cyber Atlantic 2011: první společné cvičení EU a USA v oblasti počítačové bezpečnosti

CESNET v Týdnu vědy a techniky

CESNET uspořádal seminář Monitorování provozu kampusových sítí

Využití IT ve zdravotnictví: CESNET zaujal 3D přenosem robotických operací

MVTP-4K: zařízení pro přenos obrazu v rozlišení 4K

Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství na Internetu

Souběžné 100Gbs přenosy v síti CESNET2

UltraGrid od CESNET: trio hudebníků na jednom pódiu dělilo 150 kilometrů

Valná hromada sdružení TERENA zasedala v Praze

Převratné internetové aplikace pronikají z laboratoří do reálného života

EUGridPMA jedná v Praze o správě online identit

Projekt eIGeR zpřístupní evropský výzkum regionům

Konference TNC 2011: Praha přivítá vrcholné setkání síťových odborníků

Luděk Matyska bude řídit evropskou gridovou iniciativu

Projekt EF-TRANS pomůže efektivně aplikovat výsledky vědy a výzkumu

IPv6 Workshop: CESNET a FIT ČVUT představují laboratoř IPv6 Lab

Unikátní multiplexy v národní výzkumné síti CESNET2

Velká infrastruktura CESNET: pětiletý projekt akademického sdružení CESNET startuje

Sedmiletý výzkumný záměr sdružení CESNET byl úspěšný

3D Full HD přenos robotické operace předveden v Hongkongu

Unikátní demonstrace distribuované postprodukce audiovizuálního obsahu ve 3D formě

GLIF směřuje k úspěchu s otevřenými uzly GOLE

Týmu CSIRT.CZ bylo nahlášeno přes 1300 bezpečnostních incidentů

Vzdálená spolupráce po síti: odborný seminář na AV ČR s experty CESNET

CESNET přenášel robotickou operaci do Japonska

GÉANT: celoevropská vysokorychlostní síť slaví deset let úspěchů a inovací

Cyber Europe 2010: evropská kybernetická bezpečnost prověřena

Světem Internetu bezpečně

Robot da Vinci: chirurgické operace ve formátu 3D Full HD

3D Full HD přenos z robotické operace