logo

Nová strategie rozvoje sdružení

25. valná hromada přijala novou Strategii dalšího rozvoje CESNET z. s. p. o. aktualizující dlouhodobé cíle sdružení a prostředky k jejich dosažení. Text nové strategie je nyni k dispozici on-line.

Sdružení bylo založeno v roce 1996 všemi vysokými školami České republiky společně s Akademií věd České republiky. Jeho hlavními cíli jsou rozvoj a provozování sítě národního výzkumu a vzdělávání České republiky (NREN ČR), výzkum a vývoj pokročilých síťových technologií a aplikací a šíření znalostí o nich.

Sdružení usiluje o to, být centrem mezinárodně srovnatelného výzkumu v oblasti vysokorychlostních počítačových sítí a jejich aplikací a zabezpečovat síť národního výzkumu, poskytující vysoký standard služeb jak členům tak partnerům. Smysl své existence vidí v rozvíjení a podpoře společných aktivit, směřujících k rozvoji a využití informační infrastruktury výzkumu a vývoje, zejména vysokorychlostních datových sítí.

Cílem je vytvoření komunikačního prostředí s nadstandardními a unikátními službami, podporujícího domácí výzkum a vzdělávání, umožňujícího plnohodnotnou komunikaci distribuovaných týmů a rovnocennou účast výzkumných a vzdělávacích institucí ČR na perspektivních výzkumných trendech v mezinárodním měřítku.

Toho dosahuje Sdružení zejména následujícími prostředky :

S vědomím tohoto cíle a s využitím těchto prostředků sdružení rozvíjí svoji činnost v oblastech stanovených jeho Zakládací smlouvou a dalšími základními dokumenty.

Ve své činnosti se sdružení orientuje na členy z řad veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR, stejně jako na ostatní vysoké, střední a základní školy, výzkumné organizace a týmy, knihovny, fakultní nemocnice a orgány státní správy, zejména ty, které se zabývají organizačním zajištěním výzkumu a vývoje.

Sdružení důsledně vychází z iniciativy a ze společných zájmů jak členů, tak ostatních partnerů. Opírá se o jejich tvůrčí potenciál a respektuje především jejich potřeby. Své aktivity opírá o spolupráci organizačních jednotek Sdružení s výpočetními a informačními centry a technickými, výzkumnými i vědeckými pracovníky členů a ostatních partnerů.

V současné době má sdružení 27 členů z řad veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR. Zdrojem jeho financování jsou příspěvky členů, příspěvky na řešení národních i mezinárodních výzkumných aktivit a projektů a další příjmy vyplývající z činnosti sdružení. Všechny příjmy jsou zpětně vkládány do podpory činnosti sdružení v rámci jeho poslání.

Článek ze dne 15. července 2008 - úterý

Další články od CESNET z. s. p. o.

Konference e-infrastruktury CESNET

CESNET pomáhá formovat budoucnost

Velké výzkumné infrastruktury přehledně na novém webu

Eduroam pomáhá rozvoji přístupu k internetu přes WiFi

Multimediální představení na odborné konferenci TNC17

Historie internetu v datech - 25 let v ČR

100 Gb/s pro českou vědu a výzkum

Další evropský patent pro CESNET

Nová generace lékařských přístrojů v živém 3D přenosu

Další americký patent pro vláknový zesilovač od CESNET

První americký patent pro zařízení CzechLightt od CESNET

Technologie 4K Gateway digitalizuje a čistí archivní filmový materiál

Síťový přenos digitálního videa v 8K rozlišení

Český Internet oslavil 20 let

20 let Internetu v České republice

CESNET na prestižním CineGrid 2011: unikátní filmový přehrávač a živý 3D video přenos

CESNET představil své výsledky v oblasti multimédií

CESNET předvedl softwarovou platformu UltraGrid

Univerzita Palackého buduje nové datacentrum pro kvalitnější provoz informačního systému

Gridový projekt MetaCentrum se představil v Brně

Cyber Atlantic 2011: první společné cvičení EU a USA v oblasti počítačové bezpečnosti

CESNET v Týdnu vědy a techniky

CESNET uspořádal seminář Monitorování provozu kampusových sítí

Využití IT ve zdravotnictví: CESNET zaujal 3D přenosem robotických operací

MVTP-4K: zařízení pro přenos obrazu v rozlišení 4K

Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství na Internetu

Souběžné 100Gbs přenosy v síti CESNET2

UltraGrid od CESNET: trio hudebníků na jednom pódiu dělilo 150 kilometrů

Valná hromada sdružení TERENA zasedala v Praze

Převratné internetové aplikace pronikají z laboratoří do reálného života

EUGridPMA jedná v Praze o správě online identit

Projekt eIGeR zpřístupní evropský výzkum regionům

Konference TNC 2011: Praha přivítá vrcholné setkání síťových odborníků

Luděk Matyska bude řídit evropskou gridovou iniciativu

Projekt EF-TRANS pomůže efektivně aplikovat výsledky vědy a výzkumu

IPv6 Workshop: CESNET a FIT ČVUT představují laboratoř IPv6 Lab

Unikátní multiplexy v národní výzkumné síti CESNET2

Velká infrastruktura CESNET: pětiletý projekt akademického sdružení CESNET startuje

Sedmiletý výzkumný záměr sdružení CESNET byl úspěšný

3D Full HD přenos robotické operace předveden v Hongkongu

Unikátní demonstrace distribuované postprodukce audiovizuálního obsahu ve 3D formě

GLIF směřuje k úspěchu s otevřenými uzly GOLE

Týmu CSIRT.CZ bylo nahlášeno přes 1300 bezpečnostních incidentů

Vzdálená spolupráce po síti: odborný seminář na AV ČR s experty CESNET

CESNET přenášel robotickou operaci do Japonska

GÉANT: celoevropská vysokorychlostní síť slaví deset let úspěchů a inovací

Cyber Europe 2010: evropská kybernetická bezpečnost prověřena

Světem Internetu bezpečně

Robot da Vinci: chirurgické operace ve formátu 3D Full HD

3D Full HD přenos z robotické operace