logo

Nové trendy v oblasti IP telefonie a videokonferencí

Téměř 70 odborníků z celé České republiky se zúčastnilo semináře, který akademické sdružení CESNET zorganizovalo v Praze na téma IP telefonie a videokonference.

Akce navázala na podobná setkání, která CESNET uspořádal v minulých letech. Také letošní seminář byl určen především expertům z řad správců akademických sítí, ale i další odborné veřejnosti. Hlavním tématem semináře uspořádaného v Modré posluchárně historického Karolina byly trendy v oblasti vzdálené spolupráce, a to především související technologie využitelné nejen v komunitě uživatelů národní sítě pro vědu a výzkum CESNET2, ale i v dalších akademických sítích. Záměrem sdružení CESNET bylo přiblížit účastníkům setkání zmíněnou problematiku a nastínit jim řešení, která mohou aplikovat na svých pracovištích.

Sdružení CESNET se problematikou internetové (IP) telefonie a videokonferencí dlouhodobě zabývá v rámci svých výzkumných aktivit, které jsou realizovány prostřednictvím národní sítě CESNET2. Jejich cílem je kromě jiného rozvoj a zkvalitnění služeb IP telefonní infrastruktury. Jedním z důležitých témat, kterými se CESNET v dané oblasti zabývá, je protokol SIP, který se v rámci IP telefonie stále výrazněji celosvětově prosazuje.

Uzavřené IP telefonní sítě značně omezují způsob komunikace svých klientů, proto je záměrem sdružení jejich integrace ve smyslu geografickém, tedy propojení s dalšími národními sítěmi pro vědu a výzkum či akademickými institucemi, ale také pokud jde o používané prostředky (schopnosti koncových zařízení, protokoly apod.). Smyslem je využít moderních komunikačních prostředků k vytvoření kvalitního prostředí určeného k řešení výzkumných a infrastrukturních úkolů.

Další články k tématům - CESNET - CESNET2 - IP - telefonie - videokonference

Článek ze dne 21. listopadu 2008 - pátek

Další články od CESNET z. s. p. o.