logo

Odborníci sdružení CESNET převzali cenu ministra školství za výzkum za vývoj unikátního optického vláknového zesilovače

Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za výzkum převzali včera odpoledne pracovníci sdružení CESNET – Ing. Jan Radil, PhD., a Ing. Josef Vojtěch – spolu s Ing. Miroslavem Karáskem, DrSc., z Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd České republiky.

Ocenění je za použití optických vláknových zesilovačů v české národní výzkumné a vzdělávací síti. Návrh na udělení ceny podal ředitel Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd České republiky Ing. Vlastimil Matějec, CSc.

Ing. Miroslav Karásek, DrSc., Ing. Jan Radil, PhD., a Ing. Josef Vojtěch vyvinuli unikátní modulární stavebnici optického zesilovače CzechLight Amplifier (CLA), která řeší nedostatky aktivních optoelektronických prvků používaných v optických přenosových sítích, například optických vláknových zesilovačů či ramanovských zesilovačů. Ty jsou dnes zastoupeny především ve dvou základních formách. Buď jsou integrovány do komerčních přenosových systémů, nebo jsou dostupné jako laboratorní přístroje, a proto se velmi obtížně nasazují v síťových aplikacích.

Takové omezení představuje překážku zejména při budování výzkumných a experimentálních sítí. Softwarová i hardwarová modulárnost CLA umožňuje sestavit zařízení, které je navíc vysoce spolehlivé, a tím vhodné k nasazení do provozního režimu, a zároveň umožňuje velkou rozšiřitelnost a variabilitu. Zásadní rozšíření z hlediska vzdálené správy představuje možnost využít bezdrátových technologií GSM, Wi-Fi či BlueTooth. Další užitečnou vlastností zařízení CLA je použití otevřeného softwaru; jako operační systém monitorovacího PC je používán Linux.

O nasazení zařízení řady CLA projevilo zájem už několik zahraničních partnerů sdružení CESNET. Sdružení proto uzavřelo smlouvu se dvěma společnostmi, které začaly optické zesilovače vyrábět jak pro potřeby CESNETu, tak pro další zájemce z akademické i komerční sféry.

První zesilovač CLA vyrobený mimo CESNET byl použit při osazování trasy Praha – Ústí nad Labem v síti CESNET2. Tato vnitrostátní trasa je navržena pro přenos až osmi DWDM kanálů 10GE a je určena nejen pro běžný IP provoz, ale slouží i jako součást nově budované sítě realizované pro potřeby medicínských aplikací. CESNET zároveň analyzoval a navrhnul propojení tří nemocnic – Ústřední vojenské nemocnice, Fakultní nemocnice Motol a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, a to opět s využitím zařízení CLA.

Další aplikace zesilovačů CLA se připravují v České republice i v zahraničí.

Článek ze dne 27. listopadu 2007 - úterý

Další články od CESNET z. s. p. o.