logo

Odborníci v Praze diskutovali o IP telefonii a videokonferencích

Problematika související s protokolem SIP, jenž se stále výrazněji prosazuje v oblasti IP telefonie a videokonferencí, byla hlavním tématem odborného semináře, který minulý týden v Praze uspořádalo sdružení vysokých škol a Akademie věd České republiky CESNET.

V Modré posluchárně pražského Karolina se sešlo na osmdesát tuzemských síťových odborníků z akademické i komerční sféry.

Cílem semináře bylo nastínit především správcům akademických sítí řešení IP telefonních systémů, která by v budoucnu mohli aplikovat na svých pracovištích. Videokonferencím byla věnována průřezová přednáška, která přiblížila vývoj technologie a současné trendy v oboru (HD video) a také služby poskytované sdružením CESNET pro své členy.

Sdružení CESNET se problematikou IP telefonie a videokonferencí dlouhodobě zabývá v rámci svých výzkumných aktivit. Cílem je mimo jiné rozvoj služeb IP telefonní a videokonferenční infrastruktury a dále výzkum a vývoj v oblasti přenosu hlasu a videa.

Článek ze dne 14. listopadu 2007 - středa

Další články od CESNET z. s. p. o.