logo

Projekt C2C umožní kvalitní 3D stereoprojekci

V rámci slavnostního otevření nové učebny Fakulty strojní ČVUT v Praze, vybavené moderní stereoprojekcí až pro sto posluchačů, byl v úterý 22. září 2009 prezentován společný projekt Institutu intermédií Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a akademického sdružení CESNET Cave to Cave (C2C).

Nově rekonstruovanou učebnu vybavila technikou firma AV Media, která byla hlavním organizátorem semináře, jehož se zúčastnili zástupci většiny tuzemských vysokých škol technického zaměření.

Během prezentace byl realizován přenos v reálném čase z "3D jeskyně" umístěné v halových laboratořích FEL, kde se nachází Institut intermédií, do nově otevřené učebny a zároveň představen princip vzdáleného ovládání z místa demonstrace. Úspěšný přenos z "3D jeskyně" ve stereoskopickém módu byl vůbec prvním svého druhu v České republice. Účastníci prezentace se mohli seznámit s principy fungování C2C a s možnostmi jeho využití pro různé technické aplikace. Během ukázky navíc mohli sami řídit virtuální procházku modelem budovy FEL.

Sdružení CESNET je v oblasti vizualizace dlouhodobě velmi aktivní. V současnosti mimo jiné disponuje vlastním mobilním stereoprojektorem, který lze použít při nejrůznějších akcích. Podmínkou je zajištění vysokorychlostního spoje – datový tok během stereoprojekce totiž dosahuje 2 až 6 Gb/s v závislosti na velikosti obrázků a počtu použitých stereokanálů. C2C je v podstatě analogií simulátorů virtuální reality, používaných pro školení pilotů, strojvůdců a podobně. Tato zařízení jsou nepřenosná, díky projektu C2C by je bylo možné virtuálně navštěvovat.

Projekt tak CESNETu otevírá cestu k dalším aktivitám na národní i mezinárodní úrovni. Díky C2C může CESNET nabízet například vysokým školám prezentaci jejich projektů mimo domovské instituce. Data i programy, jimiž tato data zpracovávají, si budou moci nechat "doma" a do světa pošlou pouze 3D vizualizace, které chtějí zveřejnit, tedy podobně jako dnes ke stejnému účelu využívají statické obrázky.

Další články k tématům - 3D - C2C - CESNET - ČVUT - FEL

Článek ze dne 25. září 2009 - pátek

Další články od CESNET z. s. p. o.