logo

Ředitel sdružení CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc. byl zvolen do výkonného výboru projektu GN2

Ředitel sdružení CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc., byl zvolen na další tříleté funkční období do výkonného výboru nejvýznamnějšího evropského síťového projektu GN2. Úkolem pětičlenného výkonného výboru je operativní řízení celého projektu, jehož cílem je budování panevropské vědeckovýzkumné sítě nové generace.

Síť evropským výzkumníkům umožňuje přenášení velkých objemů dat v krátkém čase, využívání pokročilých síťových aplikací, například výpočetních gridů, end-to-end služby a také spolupráci na společných projektech v reálném čase. Do řešení projektu je zapojeno 34 zemí, síť GN2 propojuje 30 národních sítí pro výzkum a vzdělávání (tzv. NRENs) z celé Evropy.

Na zasedání NREN Policy Commitee, které proběhlo 25. října v lotyšské Rize, byli spolu s Janem Gruntorádem do výkonného výboru zvoleni kolegové z partnerských národních sítí pro výzkum a vzdělávání: Klaus Ullmann (DFN, Německo), Ivan Marič (CARNet, Chorvatsko), Marko Bonač (ARNES, Slovinsko) a Erik-Jan Bos (SURFnet, Nizozemsko).

Jan Gruntorád obhájil svou pozici ve výkonné výboru, kterou zastává od roku 2004. "Považuji to nejen za svůj osobní úspěch, ale především za ocenění dosavadní práce celého sdružení CESNET, které si v evropské odborné síťové komunitě vydobylo velmi výrazné renomé," řekl Jan Gruntorád. Funkční období nového výkonného výboru skončí za tři roky, tedy spolu s plánovaným završením projektu GN2.

Článek ze dne 31. října 2007 - středa

Další články od CESNET z. s. p. o.

Konference e-infrastruktury CESNET

CESNET pomáhá formovat budoucnost

Velké výzkumné infrastruktury přehledně na novém webu

Eduroam pomáhá rozvoji přístupu k internetu přes WiFi

Multimediální představení na odborné konferenci TNC17

Historie internetu v datech - 25 let v ČR

100 Gb/s pro českou vědu a výzkum

Další evropský patent pro CESNET

Nová generace lékařských přístrojů v živém 3D přenosu

Další americký patent pro vláknový zesilovač od CESNET

První americký patent pro zařízení CzechLightt od CESNET

Technologie 4K Gateway digitalizuje a čistí archivní filmový materiál

Síťový přenos digitálního videa v 8K rozlišení

Český Internet oslavil 20 let

20 let Internetu v České republice

CESNET na prestižním CineGrid 2011: unikátní filmový přehrávač a živý 3D video přenos

CESNET představil své výsledky v oblasti multimédií

CESNET předvedl softwarovou platformu UltraGrid

Univerzita Palackého buduje nové datacentrum pro kvalitnější provoz informačního systému

Gridový projekt MetaCentrum se představil v Brně

Cyber Atlantic 2011: první společné cvičení EU a USA v oblasti počítačové bezpečnosti

CESNET v Týdnu vědy a techniky

CESNET uspořádal seminář Monitorování provozu kampusových sítí

Využití IT ve zdravotnictví: CESNET zaujal 3D přenosem robotických operací

MVTP-4K: zařízení pro přenos obrazu v rozlišení 4K

Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství na Internetu

Souběžné 100Gbs přenosy v síti CESNET2

UltraGrid od CESNET: trio hudebníků na jednom pódiu dělilo 150 kilometrů

Valná hromada sdružení TERENA zasedala v Praze

Převratné internetové aplikace pronikají z laboratoří do reálného života

EUGridPMA jedná v Praze o správě online identit

Projekt eIGeR zpřístupní evropský výzkum regionům

Konference TNC 2011: Praha přivítá vrcholné setkání síťových odborníků

Luděk Matyska bude řídit evropskou gridovou iniciativu

Projekt EF-TRANS pomůže efektivně aplikovat výsledky vědy a výzkumu

IPv6 Workshop: CESNET a FIT ČVUT představují laboratoř IPv6 Lab

Unikátní multiplexy v národní výzkumné síti CESNET2

Velká infrastruktura CESNET: pětiletý projekt akademického sdružení CESNET startuje

Sedmiletý výzkumný záměr sdružení CESNET byl úspěšný

3D Full HD přenos robotické operace předveden v Hongkongu

Unikátní demonstrace distribuované postprodukce audiovizuálního obsahu ve 3D formě

GLIF směřuje k úspěchu s otevřenými uzly GOLE

Týmu CSIRT.CZ bylo nahlášeno přes 1300 bezpečnostních incidentů

Vzdálená spolupráce po síti: odborný seminář na AV ČR s experty CESNET

CESNET přenášel robotickou operaci do Japonska

GÉANT: celoevropská vysokorychlostní síť slaví deset let úspěchů a inovací

Cyber Europe 2010: evropská kybernetická bezpečnost prověřena

Světem Internetu bezpečně

Robot da Vinci: chirurgické operace ve formátu 3D Full HD

3D Full HD přenos z robotické operace