logo

Ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád byl pozván na jednání poradního fóra Bílého domu

Ředitel sdružení CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc., je jedním z patnácti Evropanů, kteří obdrželi pozvánku od amerického Národního koordinačního výboru pro výzkum a vývoj v oblasti síťových a informačních technologií (National Coordination Office for Networking and Information Technology Research and Developments).

Účastníci přijeli do Spojených států diskutovat s americkými odborníky o budoucnosti výzkumu v oblasti počítačových sítí. Workshop proběhl 28. až 30. září v americkém Seattlu a zúčastnila se ho necelá stovka pozvaných odborníků.

Cílem workshopu Networking Research Challenges bylo vymezit zásadní technické oblasti, s nimiž se bude muset vyrovnat nová generace síťových technologií, aby byla schopna efektivně plnit potřeby globálních komunikačních sítí v příštích pěti až patnácti letech. Koordinační výbor je zastřešován americkou exekutivou a mezi odbornou komunitou má vysoké renomé. Bílý dům zve na jeho jednání především americké odborníky, které doplňuje špičkovými zahraničními experty na projednávanou problematiku. Závěry Výboru mají značný vliv na další směrování Internetu a síťových technologií vůbec.

Účastníci workshopu se zabývali Federálním plánem výzkumu a vývoje pokročilých sítí (Federal Plan for Advanced Networking Research and Development), který v březnu letošního roku představil vizi pokročilých síťových technologií. Ta vychází z návrhu síťové architektury zajišťující bezpečnost a spolehlivost, která dovolí vzniknout heterogenním, kdykoli a kdekoli dostupným sítím s vysoce pokrokovými vlastnostmi, jako jsou federace sítí v rámci různých domén a široce různorodých technologií, dynamické mobilní sítě s autonomní správou, efektivní řízení kvality služeb (QoS), podpora velkoobjemových datových přenosů a sítí čidel, autonomní objevování, konfigurace a správa prostředků operující téměř v reálném čase či bezpečnost celé komunikace mezi koncovými prvky šitá na míru aplikaci i uživateli.

Vývojem Federálního plánu byla pověřena organizace Integrated Task Force on Advanced Networking (ITFAN), založená v rámci podvýboru Networking and Information Technology Research and Development Subcommittee rady National Science and Technology Council.

Federální plán má stanovit komplexní strategii výzkumu a vývoje, nutnou k zajištění úspěšného vývoje budoucích síťových architektur a přechodu na ně.

Čtyřmi hlavními tématy výzkumu, stanovenými Federálním plánem, jsou :

Článek ze dne 10. října 2008 - pátek

Další články od CESNET z. s. p. o.