logo

Ředitel sdružení CESNET Jan Gruntorád byl pozván na jednání poradního fóra Bílého domu

Ředitel sdružení CESNET Ing. Jan Gruntorád, CSc., je jedním z patnácti Evropanů, kteří obdrželi pozvánku od amerického Národního koordinačního výboru pro výzkum a vývoj v oblasti síťových a informačních technologií (National Coordination Office for Networking and Information Technology Research and Developments).

Účastníci přijeli do Spojených států diskutovat s americkými odborníky o budoucnosti výzkumu v oblasti počítačových sítí. Workshop proběhl 28. až 30. září v americkém Seattlu a zúčastnila se ho necelá stovka pozvaných odborníků.

Cílem workshopu Networking Research Challenges bylo vymezit zásadní technické oblasti, s nimiž se bude muset vyrovnat nová generace síťových technologií, aby byla schopna efektivně plnit potřeby globálních komunikačních sítí v příštích pěti až patnácti letech. Koordinační výbor je zastřešován americkou exekutivou a mezi odbornou komunitou má vysoké renomé. Bílý dům zve na jeho jednání především americké odborníky, které doplňuje špičkovými zahraničními experty na projednávanou problematiku. Závěry Výboru mají značný vliv na další směrování Internetu a síťových technologií vůbec.

Účastníci workshopu se zabývali Federálním plánem výzkumu a vývoje pokročilých sítí (Federal Plan for Advanced Networking Research and Development), který v březnu letošního roku představil vizi pokročilých síťových technologií. Ta vychází z návrhu síťové architektury zajišťující bezpečnost a spolehlivost, která dovolí vzniknout heterogenním, kdykoli a kdekoli dostupným sítím s vysoce pokrokovými vlastnostmi, jako jsou federace sítí v rámci různých domén a široce různorodých technologií, dynamické mobilní sítě s autonomní správou, efektivní řízení kvality služeb (QoS), podpora velkoobjemových datových přenosů a sítí čidel, autonomní objevování, konfigurace a správa prostředků operující téměř v reálném čase či bezpečnost celé komunikace mezi koncovými prvky šitá na míru aplikaci i uživateli.

Vývojem Federálního plánu byla pověřena organizace Integrated Task Force on Advanced Networking (ITFAN), založená v rámci podvýboru Networking and Information Technology Research and Development Subcommittee rady National Science and Technology Council.

Federální plán má stanovit komplexní strategii výzkumu a vývoje, nutnou k zajištění úspěšného vývoje budoucích síťových architektur a přechodu na ně.

Čtyřmi hlavními tématy výzkumu, stanovenými Federálním plánem, jsou :

Článek ze dne 10. října 2008 - pátek

Další články od CESNET z. s. p. o.

Konference e-infrastruktury CESNET

CESNET pomáhá formovat budoucnost

Velké výzkumné infrastruktury přehledně na novém webu

Eduroam pomáhá rozvoji přístupu k internetu přes WiFi

Multimediální představení na odborné konferenci TNC17

Historie internetu v datech - 25 let v ČR

100 Gb/s pro českou vědu a výzkum

Další evropský patent pro CESNET

Nová generace lékařských přístrojů v živém 3D přenosu

Další americký patent pro vláknový zesilovač od CESNET

První americký patent pro zařízení CzechLightt od CESNET

Technologie 4K Gateway digitalizuje a čistí archivní filmový materiál

Síťový přenos digitálního videa v 8K rozlišení

Český Internet oslavil 20 let

20 let Internetu v České republice

CESNET na prestižním CineGrid 2011: unikátní filmový přehrávač a živý 3D video přenos

CESNET představil své výsledky v oblasti multimédií

CESNET předvedl softwarovou platformu UltraGrid

Univerzita Palackého buduje nové datacentrum pro kvalitnější provoz informačního systému

Gridový projekt MetaCentrum se představil v Brně

Cyber Atlantic 2011: první společné cvičení EU a USA v oblasti počítačové bezpečnosti

CESNET v Týdnu vědy a techniky

CESNET uspořádal seminář Monitorování provozu kampusových sítí

Využití IT ve zdravotnictví: CESNET zaujal 3D přenosem robotických operací

MVTP-4K: zařízení pro přenos obrazu v rozlišení 4K

Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství na Internetu

Souběžné 100Gbs přenosy v síti CESNET2

UltraGrid od CESNET: trio hudebníků na jednom pódiu dělilo 150 kilometrů

Valná hromada sdružení TERENA zasedala v Praze

Převratné internetové aplikace pronikají z laboratoří do reálného života

EUGridPMA jedná v Praze o správě online identit

Projekt eIGeR zpřístupní evropský výzkum regionům

Konference TNC 2011: Praha přivítá vrcholné setkání síťových odborníků

Luděk Matyska bude řídit evropskou gridovou iniciativu

Projekt EF-TRANS pomůže efektivně aplikovat výsledky vědy a výzkumu

IPv6 Workshop: CESNET a FIT ČVUT představují laboratoř IPv6 Lab

Unikátní multiplexy v národní výzkumné síti CESNET2

Velká infrastruktura CESNET: pětiletý projekt akademického sdružení CESNET startuje

Sedmiletý výzkumný záměr sdružení CESNET byl úspěšný

3D Full HD přenos robotické operace předveden v Hongkongu

Unikátní demonstrace distribuované postprodukce audiovizuálního obsahu ve 3D formě

GLIF směřuje k úspěchu s otevřenými uzly GOLE

Týmu CSIRT.CZ bylo nahlášeno přes 1300 bezpečnostních incidentů

Vzdálená spolupráce po síti: odborný seminář na AV ČR s experty CESNET

CESNET přenášel robotickou operaci do Japonska

GÉANT: celoevropská vysokorychlostní síť slaví deset let úspěchů a inovací

Cyber Europe 2010: evropská kybernetická bezpečnost prověřena

Světem Internetu bezpečně

Robot da Vinci: chirurgické operace ve formátu 3D Full HD

3D Full HD přenos z robotické operace