logo

V Lyonu startuje projekt FEDERICA

Projekt široké virtualizace síťových zdrojů, který zajistí potřebnou infrastrukturu pro výzkumníky na poli Internetu, se otevírá uživatelům.

Ve francouzském Lyonu byl včera odpoledne oficiálně zahájen evropský projekt FEDERICA, který vytváří experimentální testovací prostředí pro zkoušení nových síťových technologií. Projekt je závislý na globální spolupráci mezi vědci, dodavateli, národními sítěmi výzkumu a vzdělávání (NREN) a širokopásmovou panevropskou sítí pro výzkum a vzdělávání GÉANT2.

Do celoevropského projektu je zapojena i Česká republika prostřednictvím akademického sdružení CESNET, které buduje a rozvíjí národní síť pro výzkum a vzdělávání CESNET2. Česká republika je vedle Německa, Itálie a Polska jedním ze čtyř míst, kde projekt FEDERICA instaloval své klíčové prostředky.

Zahajovací akce v Hotelu de la Cité Concorde se zúčastnili odborníci zapojení do projektu i představitelé Evropské komise. Spuštění projektu FEDERICA se konalo v předvečer největšího letošního evropského setkání expertů z oblasti informačních a komunikačních technologií ICT 2008, které bude v Lyonu probíhat od zítřka 25. listopadu do čtvrtka 27. listopadu.

Projekt FEDERICA (Federated E-infrastructure Dedicated to European Researchers Innovating in Computing network Architectures - Federalizovaná e-infrastruktura určená evropským výzkumníkům, kteří inovují architektury počítačových sítí) je postaven na součásti síťové infrastruktury sítě GÉANT2+. Prostředky, se kterými bude síť pracovat, bude možné přidělovat výzkumníkům dynamicky, a to na základě uplatnění principů virtualizace zdrojů na mnoha úrovních.

FEDERICA představuje 2,5letý projekt financovaný Evropskou unií, jehož cílem je implementovat experimentální síťovou infrastrukturu pro testování nových síťových technologií. Síťoví výzkumníci z různých oborů a výzkumných skupin se dostanou k infrastruktuře experimentální sítě přes své národní výzkumné sítě (NREN). Práce na projektu započaly už v lednu letošního roku, ale nyní se FEDERICA otevírá uživatelům, kteří budou provádět experimenty zaměřené na budoucnost Internetu. Dnešní oficiální zahajovací akce zahrnuje prezentace, které dokládají pokrok, k němuž došlo od lednového spuštění projektu. Ačkoli se projekt FEDERICA nachází teprve ve třetině z celkové plánované délky 30 měsíců, týmu projektu se již podařilo definovat síťovou architekturu a konfiguraci míst PoP (points of presence).

Mezi uživatele projektu patří síťoví výzkumníci z řady různých oborů, a to napříč akademickým i soukromým sektorem, anebo z evropských síťových projektů. V jejich výzkumu nemá síť sloužit pouze jako nástroj, ale především jako předmět bádání, k experimentování s novými internetovými architekturami a protokoly. Dostupné virtuální prostředky umožní výzkumníkům provádět potenciálně rušivé experimenty bez negativních dopadů na stávající produkční sítě.

Infrastruktura projektu FEDERICA dnes umožňuje většímu počtu výzkumným skupin zkoušet nové nápady souběžně na stejných fyzických prostředcích. Každá skupina získá část infrastruktury obsahující požadované virtuální prostředky a topologii. Aby bylo zajištěno optimální a spravedlivé technické využití, přístup je udělován prostřednictvím odborné rady (User Policy Board).

Infrastruktura projektu FEDERICA v současnosti nabízí své klíčové prostředky na čtyřech místech - v České republice (CESNET), Německu (DFN), Itálii (GARR) a Polsku (PSNC). Infrastruktura je připojena gigabitovými okruhy poskytovanými sítí GÉANT2 a národními výzkumnými sítěmi. Vysoce výkonné směrovače pro ethernetové služby poskytuje společnost Juniper Networks, Inc.

V nadcházejících měsících bude infrastruktura rozšířena o dalších devět míst PoP v Evropě, hostovaných partnery projektu. Projekt FEDERICA je propojen s podobnými síťovými projekty, jako je síť PlanetLab, projekt PanLab II či iniciativa americké Národní vědecké nadace (National Science Foundation) nazvaná GENI (Global Environment for Network Innovations). Na konci letošního roku bude infrastruktura k dispozici i dalším projektům Evropské komise.

Další fáze projektu bude zahrnovat implementaci "federalizačních principů", které umožní kontrolu nad prostředky napříč různými doménami a dovolí rozšířit koncepci projektu FEDERICA na komunity za hranicemi evropského výzkumného a vzdělávacího sektoru, který je primární cílovou uživatelskou skupinou.

Účastníci projektu FEDERICA

CESNET (Česká republika), DANTE, DFN (Německo), FCCN (Portugalsko), GARR (Itálie), GRNET (Řecko), HEAnet (Irsko), i2CAT (Španělsko), ICCS (Řecko), Juniper Networks Inc., KTH (Švédsko), Martel (Švýcarsko), NIIF/Hungarnet (Maďarsko), NORDUnet, POLITO (Itálie), PSNC (PL), Red.es/RedIRIS (Španělsko), SWITCH (Švýcarsko), TERENA, UPC (Španělsko).

Další články k tématům - CESNET - FEDERICA - GÉANT2 - infrastruktura - projekt - sítě - vzdělávání

Článek ze dne 25. listopadu 2008 - úterý

Další články od CESNET z. s. p. o.

Konference e-infrastruktury CESNET

CESNET pomáhá formovat budoucnost

Velké výzkumné infrastruktury přehledně na novém webu

Eduroam pomáhá rozvoji přístupu k internetu přes WiFi

Multimediální představení na odborné konferenci TNC17

Historie internetu v datech - 25 let v ČR

100 Gb/s pro českou vědu a výzkum

Další evropský patent pro CESNET

Nová generace lékařských přístrojů v živém 3D přenosu

Další americký patent pro vláknový zesilovač od CESNET

První americký patent pro zařízení CzechLightt od CESNET

Technologie 4K Gateway digitalizuje a čistí archivní filmový materiál

Síťový přenos digitálního videa v 8K rozlišení

Český Internet oslavil 20 let

20 let Internetu v České republice

CESNET na prestižním CineGrid 2011: unikátní filmový přehrávač a živý 3D video přenos

CESNET představil své výsledky v oblasti multimédií

CESNET předvedl softwarovou platformu UltraGrid

Univerzita Palackého buduje nové datacentrum pro kvalitnější provoz informačního systému

Gridový projekt MetaCentrum se představil v Brně

Cyber Atlantic 2011: první společné cvičení EU a USA v oblasti počítačové bezpečnosti

CESNET v Týdnu vědy a techniky

CESNET uspořádal seminář Monitorování provozu kampusových sítí

Využití IT ve zdravotnictví: CESNET zaujal 3D přenosem robotických operací

MVTP-4K: zařízení pro přenos obrazu v rozlišení 4K

Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství na Internetu

Souběžné 100Gbs přenosy v síti CESNET2

UltraGrid od CESNET: trio hudebníků na jednom pódiu dělilo 150 kilometrů

Valná hromada sdružení TERENA zasedala v Praze

Převratné internetové aplikace pronikají z laboratoří do reálného života

EUGridPMA jedná v Praze o správě online identit

Projekt eIGeR zpřístupní evropský výzkum regionům

Konference TNC 2011: Praha přivítá vrcholné setkání síťových odborníků

Luděk Matyska bude řídit evropskou gridovou iniciativu

Projekt EF-TRANS pomůže efektivně aplikovat výsledky vědy a výzkumu

IPv6 Workshop: CESNET a FIT ČVUT představují laboratoř IPv6 Lab

Unikátní multiplexy v národní výzkumné síti CESNET2

Velká infrastruktura CESNET: pětiletý projekt akademického sdružení CESNET startuje

Sedmiletý výzkumný záměr sdružení CESNET byl úspěšný

3D Full HD přenos robotické operace předveden v Hongkongu

Unikátní demonstrace distribuované postprodukce audiovizuálního obsahu ve 3D formě

GLIF směřuje k úspěchu s otevřenými uzly GOLE

Týmu CSIRT.CZ bylo nahlášeno přes 1300 bezpečnostních incidentů

Vzdálená spolupráce po síti: odborný seminář na AV ČR s experty CESNET

CESNET přenášel robotickou operaci do Japonska

GÉANT: celoevropská vysokorychlostní síť slaví deset let úspěchů a inovací

Cyber Europe 2010: evropská kybernetická bezpečnost prověřena

Světem Internetu bezpečně

Robot da Vinci: chirurgické operace ve formátu 3D Full HD

3D Full HD přenos z robotické operace