logo

V Praze probíhá jednání gridového projektu EGEE

Až do 7. listopadu probíhá v Praze setkání oborníků zapojených do evropského gridového projektu EGEE (Enabling Grids for E-Science in Europe). Na půdě České zemědělské univerzity ho pořádá akademické sdružení CESNET. Předpokládá se účast téměř sedmdesáti hostů z celé Evropy.

Tzv. JRA1 and SA3 All-hands meetings (JRA = Joint Research Activities a SA = Services Activities) projektu EGEE jsou pravidelnou příležitostí k osobnímu setkání a intenzivní přímé komunikaci vývojářů z různých koutů Evropy. Pražské setkání bude vedle běžné náplně - řešení konkrétních technických problémů - věnováno diskusím o podobě vývoje a distribuce middlewaru v novém modelu evropské gridové infrastruktury.

Ten je v současné době navrhován v projektu Evropské unie EGI DS (European Grid Initiative - Design Study), jehož se CESNET od počátku účastní, a který od roku 2010 postupně nahradí současnou infrastrukturu EGEE. JRA1 a SA3 aktivity projektu EGEE se zabývají vývojem, údržbou a distribucí tzv. gridového middlewaru - softwarové vrstvy, která aplikacím zprostředkovává přístup ke gridovým zdrojům (výpočetní uzly, úložiště dat apod.).

Cílem mezinárodního projektu EGEE je vytvoření stabilní gridové infrastruktury v Evropě s významným globálním dopadem. Grid je primárně budován pro komunitu částicových fyziků, projekt se však snaží podporovat i další komunity uživatelů pracující v bioinformatice, lékařství, výpočetní chemii, astronomii nebo astrofyzice. Konsorcium projektu sdružuje přes 90 partnerů nejen z Evropy, ale i z Ruska, USA, Koreje či Tchaj-wanu a je koordinováno evropským výzkumným centrem CERN.

Od května letošního roku probíhá třetí fáze projektu, tzv. EGEE III. Úvodní fáze projektu EGEE byla součástí 6. rámcového programu Evropské unie a završena byla v květnu roku 2006. Na ni navázal dvouletý projekt EGEE II. Třetí fáze projektu, která by měla být zakončena v roce 2010, je součástí 7. rámcového programu Evropské unie. Jejím cílem je rozšířit, optimalizovat a z pohledu užívání zjednodušit a nadále provozovat současnou gridovou infrastrukturu a podporovat uživatele z různých vědeckých komunit. Zásadním krokem bude přechod od modelu správy gridu založeného na konkrétních výzkumných projektech k federativní infrastruktuře, jejímž základem budou tzv. Národní gridové iniciativy.

Právě díky potřebě lépe definovat budoucí rozvoj a provoz evropské gridové infrastruktury vznikl projekt Evropské unie EGI DS, jehož úkolem je navrhnout koncept vzájemné spolupráce gridových iniciativ jednotlivých států, a to jak na organizační, tak na technologické úrovni, vyvinout prostředky pro její realizaci a ověřit je v provozu.

Sdružení CESNET je v rámci projektu EGEE nejaktivnější institucí ze střední a východní Evropy. Je jedním z mála partnerů, kteří se podílejí na výzkumných aktivitách, a to konkrétně na vývoji middlewarových služeb Logging and Bookkeeping a Job Provenance (plánování a sledování úloh a jejich stavu). Významný podíl má CESNET také na provozu gridu, a to při správě středoevropské virtuální organizace. CESNET je odpovědný za Grid Incident Response Team pro střední Evropu.

Sdružení CESNET se jako jediné organizaci ze střední Evropy podařilo získat přímé financované zapojení do jedné z vývojových aktivit projektu. Přizvání k účasti na vývojových aktivitách lze vnímat jako ocenění vysoké kvality gridového týmu, který ve sdružení CESNET působí. Explicitní a rozsáhlé zapojení sdružení CESNET do projektu umožní přímé a bezprostřední využití evropského gridu i všem zájemcům o toto prostředí v České republice.

Další články k tématům - Cesnet - EGEE - CERN - JRA1 - EGI DS - SA3 - projekt

Článek ze dne 6. listopadu 2008 - čtvrtek

Další články od CESNET z. s. p. o.

Konference e-infrastruktury CESNET

CESNET pomáhá formovat budoucnost

Velké výzkumné infrastruktury přehledně na novém webu

Eduroam pomáhá rozvoji přístupu k internetu přes WiFi

Multimediální představení na odborné konferenci TNC17

Historie internetu v datech - 25 let v ČR

100 Gb/s pro českou vědu a výzkum

Další evropský patent pro CESNET

Nová generace lékařských přístrojů v živém 3D přenosu

Další americký patent pro vláknový zesilovač od CESNET

První americký patent pro zařízení CzechLightt od CESNET

Technologie 4K Gateway digitalizuje a čistí archivní filmový materiál

Síťový přenos digitálního videa v 8K rozlišení

Český Internet oslavil 20 let

20 let Internetu v České republice

CESNET na prestižním CineGrid 2011: unikátní filmový přehrávač a živý 3D video přenos

CESNET představil své výsledky v oblasti multimédií

CESNET předvedl softwarovou platformu UltraGrid

Univerzita Palackého buduje nové datacentrum pro kvalitnější provoz informačního systému

Gridový projekt MetaCentrum se představil v Brně

Cyber Atlantic 2011: první společné cvičení EU a USA v oblasti počítačové bezpečnosti

CESNET v Týdnu vědy a techniky

CESNET uspořádal seminář Monitorování provozu kampusových sítí

Využití IT ve zdravotnictví: CESNET zaujal 3D přenosem robotických operací

MVTP-4K: zařízení pro přenos obrazu v rozlišení 4K

Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství na Internetu

Souběžné 100Gbs přenosy v síti CESNET2

UltraGrid od CESNET: trio hudebníků na jednom pódiu dělilo 150 kilometrů

Valná hromada sdružení TERENA zasedala v Praze

Převratné internetové aplikace pronikají z laboratoří do reálného života

EUGridPMA jedná v Praze o správě online identit

Projekt eIGeR zpřístupní evropský výzkum regionům

Konference TNC 2011: Praha přivítá vrcholné setkání síťových odborníků

Luděk Matyska bude řídit evropskou gridovou iniciativu

Projekt EF-TRANS pomůže efektivně aplikovat výsledky vědy a výzkumu

IPv6 Workshop: CESNET a FIT ČVUT představují laboratoř IPv6 Lab

Unikátní multiplexy v národní výzkumné síti CESNET2

Velká infrastruktura CESNET: pětiletý projekt akademického sdružení CESNET startuje

Sedmiletý výzkumný záměr sdružení CESNET byl úspěšný

3D Full HD přenos robotické operace předveden v Hongkongu

Unikátní demonstrace distribuované postprodukce audiovizuálního obsahu ve 3D formě

GLIF směřuje k úspěchu s otevřenými uzly GOLE

Týmu CSIRT.CZ bylo nahlášeno přes 1300 bezpečnostních incidentů

Vzdálená spolupráce po síti: odborný seminář na AV ČR s experty CESNET

CESNET přenášel robotickou operaci do Japonska

GÉANT: celoevropská vysokorychlostní síť slaví deset let úspěchů a inovací

Cyber Europe 2010: evropská kybernetická bezpečnost prověřena

Světem Internetu bezpečně

Robot da Vinci: chirurgické operace ve formátu 3D Full HD

3D Full HD přenos z robotické operace