logo

Zástupci všech zemí EU jednali v Praze o budování e-infrastruktur

V návaznosti na prestižní mezinárodní odbornou konferenci The Futrue of the Internet: Europe moving forward (Budoucnost Internetu: Evropa na cestě vpřed), která v Praze probíhala od 11. do 13. května, zorganizovalo sdružení CESNET ve dnech 14. a 15. května E-Infrastructure Reflection Group (e-IRG) Workshop.

Tento Workshop je pravidelně pořádán dvakrát ročně pod záštitou předsednictví Evropské unii. Hlavním cílem iniciativy e-Infrastructure je podporovat tvorbu politického, technologického a administrativního rámce pro budování e-infrastruktur v celé Evropě.

Iniciativa e-Infrastructure byla založena z popudu Evropské komise a jejím hlavním motivem je propojení výzkumných pracovníků, přičemž není podstatné, jestli působí v rámci svých domovských institucí, anebo v národních či mezinárodních vědeckých programech. Klíčové je, aby všichni měli přístup ke sdíleným unikátním nebo distribuovaným vědeckým zařízením včetně dat, výpočetní, komunikační i další potřebné techniky, a to bez ohledu na jejich typ nebo umístění ve světě.

Tak zvaná Reflexní skupina iniciativy e-Infrastructure byla založena s úmyslem vymezit a doporučit optimální využití panevropské elektronické infrastruktury. Reflexní skupina je složena z oficiálních vládních delegátů všech 27 zemí Evropské unie. Doporučení a analýzy skupiny jsou důležité při budování evropské znalostní společnosti. Zvláštní pozornost skupina věnuje gridovému počítání, úložištím dat a sítím. Pražské setkání se zabývalo například otázkami data managementu, federalizací e-infrastruktury nebo jejími právními aspekty.

Další články k tématům - budování - e-Infrastructure - evropské - Workshop

Článek ze dne 21. května 2009 - čtvrtek

Další články od CESNET z. s. p. o.