logo

AimtecHackathon 2020 - zrušení akce

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví společnost Aimtec ruší AimtecHackathon 2020, který se měl konat ve dnech 20. - 22. 3. 2020 v plzeňském vzdělávacím a kulturním centru Moving Station. Nový termín akce zatím není stanoven.

Je nám to moc líto, ale s ohledem na aktuální situaci jsme nuceni akci zrušit. I přesto doufáme, že se #AimtecHackathon letos ještě uskuteční! O dalším vývoji vás budeme informovat.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona.

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.

Odůvodnění:

Další články k tématům - COVID-19 - epidemie - hacknaton - koronavir - Plzeň

Článek ze dne 11. března 2020 - středa

Další články od AIMTEC a.s.