logo Český telekomunikační úřad

Srovnávač cen a kvality služeb elektronických komunikací

ČTÚ připravuje srovnávací nástroj cen a kvality různých služeb elektronických komunikací a související vyhlášku, která stanoví rozsah, formu a způsob předávání informací ze strany operátorů, které jsou nezbytné pro zajištění jeho chodu.

Se zástupci sektoru pak ČTÚ naplánoval na 14. 10. 2020 workshop k představení tohoto nástroje a způsobu předávání informací, který však byl s ohledem na vyhlášený nouzový stav zrušen.

Workshop se uskutečnil v náhradním termínu 23. 11. 2020. Úřad obdržel řadu věcných podnětů, které vyhodnotil. Všechny připomínky obdržené k návrhu vyhlášky v mezirezortním připomínkovém řízení ČTÚ vypořádal a zašle všem dotčeným subjektům.

Srovnávací nástroj má sloužit spotřebitelům k získání prvotních informací, u kterých poskytovatelů elektronických komunikací mohou získat služby podle zadaných kritérií.

Pomocí srovnávacího nástroje bude možné vyhledat poskytovatele telefonní služby v pevném místě, mobilních telefonních služeb, mobilního internetu, připojení k internetu v pevném místě a také poskytovatele televizních služeb.

O spuštění srovnávače bude Úřad veřejnost informovat na začátku roku 2021.

Další články k tématům - internet - operátor - srovnávač - telefonie - televize

Článek Český telekomunikační úřad ze dne pondělí 7. prosince 2020

Další články od Český telekomunikační úřad

Sankce za neuvedení ověřovacího OKU kódu ve smlouvě

Aktualizace všeobecného oprávnění pro hotspoty v CB pásmu 27 MHz

Aukce kmitočtů digitálního rozhlasu DAB+

ČTÚ v roli národního koordinátora digitálních služeb

NetTest pro iOS

NetTest statistiky pomáhají posoudit výkon služby přístupu k internetu

Nadměrné využívání regulovaného roamingu může být zpoplatněno

Změny v nároku na zvýhodněné ceny za volání a službu přístupu k internetu

Rizika prémiových služeb

Průvodce nařízením P2B pro poskytovatele online platforem a internetových vyhledávačů

Roaming v nečlenských zemích EU

ČTÚ vyhodnotil stížností na nekvalitní TV signál

Jak odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo mimo obchodní prostory firmy

Úspěšný rok činnosti Telekomunikační akademie

Uzavírání smluv na dálku a mimo obchodní prostory

Online platformy a vyhledavače pod dohledem ČTÚ

Výsledky kontroly poskytovatelů služby přístupu k internetu

Marek Ebert - nový předseda Rady ČTÚ

O2 bude poskytovat speciální koncová zařízení pro zdravotně postižené

Cenově zvýhodněné telco služby pro zdravotně postižené a osoby s nízkými příjmy

Mobilní aplikace NetTest

Posílení role ČTÚ v řešení sporů

Jak řešit nekvalitní příjem televize nebo rozhlasu

Automatická migrace na nový tarif operátorem

Jak na odvolání obecného souhlasu ke kontaktování za účelem marketingových nabídek

Jak správně reklamovat telekomunikační a poštovní služby

Manuál ČTÚ radí, jak na nevyžádané marketingové hovory

Automatické prodloužení účastnické smlouvy operátorem

Na co si dát pozor při používání zesilovačů mobilního signálu

Cenové zvýhodnění pro osoby se zvláštními sociálními potřebami

Komerční digitální rozhlasové vysílání

Vyjádření pedsedkyně Rady ČTÚ k jednání s ministrem průmyslu a obchodu

K přenositelnosti čísel nebo přístupu k internetu se váže i právo na paušální náhradu

Jak postupovat při změně poskytovatele služby přístupu k internetu

Jednostranná změna smlouvy musí být oznámena jasně a srozumitelně

ČTÚ navrhuje dočasnou regulaci velkoobchodního trhu přístupu k mobilním službám

Telekomunikační akademie stále rozšiřuje své aktivity

Podvodné telefonáty s podvržením čísla volajícího

Úmrtím účastníka jeho smlouva s operátorem automaticky nezaniká

Jak správně měřit rychlost internetu s nástrojem NetTest

Klidné volání a datování v EU pokračuje

Změny v oblasti správy čísel posílí ochranu spotřebitele

NetTest pomáhá zlepšovat kvalitu služby přístupu k internetu v ČR

Výsledky měření pokrytí železničních koridorů a dálnic signálem mobilních sítí

Co přináší novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikatele

Telemarketing podle nových pravidel

Co je a není neomezený tarif

Co se mění v oblasti elektronických komunikací od 1. ledna 2022

Kontrola plnění závazků z aukce 4G

Vysoké pokuty za zneužívání tísňových linek

Nabídka zaměstnání