logo DNS a.s.

Enterprise kvalita diskového pole Hitachi Vantara VSP E je dostupná pro všechny

Jedinečnost přístupu engineeringu v podobě využití jednoho operačního systému SVOS napříč všemi modely v portfoliu Hitachi umožňuje dosáhnout Enterprise kvality diskového pole i pro menší a střední firmy. Funkce, které využívají globální společnosti na svých enterprise polích řady VSP 5000, jsou plně dostupné i pro modelovou řadu VSP E.

Dalším společným pojítkem všech modelů VSP úložišť je jednotné management prostředí pro správu diskových polí. Dle potřeb vaší společnosti můžete zvolit jednoduchý management v podobě Hitachi Storage Advisor Embeded, nebo komplexnější nástroj Hitachi OpsCenter.

Jediné, co je odlišné od datového úložiště VSP 5000, je hardware, na kterém SVOS běží, a tím i výkonnost a škálovatelnost.

VSP E modely - VSP E790 a VSP E590, jsou disková pole osazená dvěma kontroléry ve společném chassis. Každý kontrolér je osazen dvěma CPU Intel Xeon s 6, nebo 16 jádry. Celkem je tedy k dispozici 24, nebo 64 výpočetních jader pro běh operačního systému SVOS. Globální cache je o kapacitě 368 GB RAM per kontrolér, celkem 768 GB.

VSP E790 dosahuje maximálního výkonu 6,88 milionu IOPS a nejnižší latence 66 µs. Z pohledu Response time dosahuje VSP E790 nejlepších výsledků na trhu midrange diskových polí. Porovnáváme-li dual-kontrolérový model VSP E s konkurencí, která pro dosažení maximálního výkonu vyššího o 12%, respektive 31%, využila modely s výrazně větším počtem kontrolérů.

Při pohledu optikou výkon na jeden kontrolér, je VSP E790 jasným vítězem.

VSP E590 dosahuje nejlepší hodnoty Response time v porovnání s konkurencí. Opět nejnižší latence 66 µs. Maximální výkon dosahuje hodnoty 4,06 milionu IOPS a dosahuje 2. nejlepšího výsledku v porovnání s konkurencí.

Opět ale platí výše uvedené - porovnáváme-li dual-kontrolérový systém s konkurencí využívající výrazně vyšší počet kontrolérů k dosažení výkonu vyššího o 28%. Při pohledu optikou výkon na jeden kontrolér, je VSP E590 také jasným vítězem.

Flexibilita a kapacitní škálovatelnost

Další zásadní výhodou VSP E pro menší a střední zákazníky je flexibilita. Flexibilita z pohledu možného využití různých typů disků pro ukládání dat. VSP E pokryje vaše potřeby od nejkritičtějších systémů, vyžadujících maximální výkon a nejnižší latence, až po systémy archivního typu.

Využít můžete disky následujícího typu:

Z disků výše lze vytvářet kapacitu typu full flash, HDD, nebo hybridní tierovanou. Tierovaný koncept zdaleka není za zenitem. Je extrémně výhodný pro podniky střední a menší velikosti pro dosažení nejefektivnějšího uložení dat.

Co se týče maximálních kapacit, VSP E790 i 590 vám umožní uložit vice než 700TB na super rychlou NVMe kapacitu a více než 5 PiB na kapacitu SAS disků.

Efektivita uložení dat

K vyšší efektivitě využití kapacity přináší VSP E možnost nasadit deduplikaci a kompresi dat. Implementace redukčních algoritmů je shrnuta ve funkci operačního systému SVOS s názvem Adaptive Data Reduction (ADR), který dosahuje celkového redukčního poměru až 4:1. ADR přináší ale hned několik dalších zásadních výhod.

Možnost deduplikovat a komprimovat data pouze na vybraných volumech, nikoli plošně, zajišťuje možnost vybrat jen ta data, u kterých datová redukce bude mít největší přínos.

Pro aplikace šifrující data, nebo databáze komprimující data, nedává vůbec smysl pokoušet se o další datovou redukci na úrovni úložiště. Přínos je minimální, ale spotřeba zdrojů, nutných k realizaci datové redukce, se nemění.

Datová redukce je relativně náročná operace. Aby ovlivnění výkonnosti diskového pole VSP E touto funkcí bylo minimální, je SVOS plně optimalizován a využívá maximálně efektivně dostupné hardwarové zdroje.

Výpočetní výkon diskového pole je dimenzován plně v souladu s požadavky funkce ADR.

Konektivita

Pro připojení do vaší SAN, ať už pomocí iSCSI, nebo FC protokolu, je k dispozici 6 IO slotů, každý je možné osadit následujícími moduly:

Moduly pro osazení IO slotů:

Celkem je tak možné připojit VSP E pomocí až 24 x 32 Gbit FC porty, což představuje propustnost v řádu 96 GB. Nebo pomocí 12 x 10Gbit iSCSI porty, což představuje propustnost v řádu 15 GB.

Kombinace FC a iSCSI je samozřejmě možná. Je nutné ale dodržet totožné osazení IO slotů na obou kontrolérech pole.

Port pro management je dedikovaný v podobě 1Gbit RJ 45 portu.

Bezpečnost dat

K dispozici je šifrování pomocí AES 256bit algoritmu, jehož implementace je v souladu s předpisem FIPS 140-2. Pro správu šifrovacích klíčů je možné využít interní key management, nebo podporujeme i externí key managementy třetích stran.

V Hitachi je využíváno hardwarově akcelerované šifrování pomocí speciálních back end kontrolérů. Nejedná se tedy o implementaci šifrování pomocí samotných disků.

Výhodou tohoto řešení je nulový dopad na výkon diskového pole, protože je šifrování realizované specializovaným hardware. Všechny typy disků, které VSP E podporuje, lze zašifrovat.

Případně si můžete zvolit k šifrování jen vybrané disky, které budou sloužit pro uložení citlivých dat, a zbytek pole může zůstat nešifrované. Anebo se kdykoli rozhodnout, že zašifrujete i zbylé disky - tedy maximální flexibilita.

Bezpečnost dat ale neznamená jen šifrování. VSP E je vybavené i softwarovými funkcemi pro certifikované smazání dat (Shredder) a plným auditem.

Budoucnost bez starostí

Ve světě diskových polí bylo zvykem, že po ukončení životního cyklu úložiště bylo nutné data přenést ze starého úložiště na nové. Pro mnoho organizací je migrace velice bolestivým krokem, hlavně z důvodu negativních vlivů na produkční systémy, nároky na odstávky a časovou náročností těchto úloh.

S Hitachi technologií mnoho negativ odpadá, protože je možné realizovat migraci ze starého úložiště na nové bez jakékoli odstávky systémů plně online a s minimálním vlivem do produkčních systémů.

Bezodstávková migrace dat je k dispozici u Hitachi již roky. Ale samotný přesun dat stále zůstává.

VSP E následuje VSP 5000 s možností technologické modernizace za provozu a bez nutnosti migrace dat - tzv. Data In Place upgrade. Vaše stávající generace kontrolérů diskového pole může být bez jakékoli odstávky a migrace dat upgradovaná na nejmodernější dostupné kontroléry.

Můžete tak bez problémů a rizik naplňovat požadavky vašich aplikací a uživatelů.

Článek DNS a.s. ze dne pondělí 7. března 2022

Další články od DNS a.s.

Je migrace z VMware na open source Proxmox pro firmu výhodná?

DIGI pro firmu - dotace na IT vzdělávání zaměstnanců

Praktické nástroje a postupy pro každodenní praxi IT obchodníka

Přechod na Microsoft 365 s podporou adopčního programu Pumpedu

Pochopení propojenosti systémů Microsoftu je pro IT administrátory klíčové

Podcast IT a TAK představuje rozhovory se zajímavými hosty nejen z IT

Zkušenosti s MPSV projektem dotovaných IT kurzů Jsem v kurzu

Základní metodiky a certifikace projektového řízení

Jak řídit IT a mít ho pod kontrolou pomocí COBIT

Metodika PRINCE2 7th edition představuje novou éru řízení projektů v digitálním světě

DNS akvizicí KEY Trainings rozšiřuje své aktivity v oblasti IT vzdělávání

Společný podnik DATRON a DNS se zaměří na projektové celky v oblasti ICT

Nová identita DNS pro distribuci budoucnosti

Tomáš Prejda vede marketing DNS

Akční ceny diskových polí Hitachi Vantara VPS E

25 let DNS na českém trhu

Enterprise kvalita diskového pole Hitachi Vantara VSP E je dostupná pro všechny

Management diskových polí úložiště Hitachi Vantara VSP

Špičková robustní architekturu datového úložiště Hitachi Vantara VSP 5000

DNS je členem ICT UNIE

Moderní Midrange úložné pole Dell EMC PowerStore

PowerProtect DataDomain - efektivní, rychlé a bezpečné řešení ochrany ztráty dat

DNS úspěšně pomáhá v digitalizaci a automatizaci podniků

Stanislav Šmolík - nový generální ředitel DNS

Jak efektivně spravovat a ukládat firemní data

Personální změny ve vedení DNS a.s.

Braňte své zálohy před ransomwarem

Strategické novinky z DNS aneb 3v1 - webinář

Řešení pro zálohování a správu dat Veritas Technologies v distribuci DNS

Zálohování a veřejný cloud jako poslední linie obrany proti kybernetickému útoku

Interakce člověk - počítač: testujte své projekty na VxRail clusteru

Správná volba architektury v oblasti ukládání nestrukturovaných dat je velmi důležitá

Hitachi VSP E990 se 100% zárukou dostupnosti podnikových dat

Organizační změny v divizích Strategického rozvoje a Security DNS

DNS - GOLD distributor software Micro Focus

David Hofman v čele divize Huawei společnosti DNS

eDNS workshopy, prezentace a semináře

AddNet a BVS - nástroje pro síťovou správu, monitoring a bezpečnost v distribuci DNS

Nové samostatné divize v organizační struktuře DNS

Softwarová řešení Micro Focus v distribuci DNS

Nová divize Hitachi zvyšuje podporu partnerů DNS na českém trhu

Pavel Klimuškin - nový výkonný ředitel DNS

Peter Labis je novým ředitelem slovenské pobočky DNS

Zálohovací systém COMMVAULT spravuje data České zbrojovky

Peter Kucer je ředitelem slovenské divize DNS

Bezpečnostní řešení Panda Security v portfoliu DNS

Jaroslav Kohoutek rozšiřuje vedení společnosti DNS

DNS slaví 20 let na českém trhu

DNS obhájila prvenství a získala ocenění distributora roku 2016

FortiAnalyzer přináší hluboký a ucelený přehled o síťovém provozu