logo

Accom holding se rozhodl pro mobilní řešení myAVIS

Společnost KVADOS Mobile Solutions uspěla ve výběrovém řízení na dodávku outsourcovaného mobilního informačního systému pro společnost Accom.

Tým společnosti Accom očekává od implementace mobilního informačního systému myAVIS™ získání mobilního a systematického nástroje pro řízení vlastního obchodního týmu spolu s možností sběru a vyhodnocení dat z terénu. Rutinní provoz systému myAVIS™ je plánován v první polovině roku 2008.

ACCOM holding a.s. je skupinou českých firem bez jakékoliv zahraniční kapitálové účasti, které podnikají ve stejné oblasti, jakou je výroba, import, export a distribuce mléčných výrobků. Jejich roční obrat činí zhruba 3 miliardy korun. Původní mateřská firma ACCOM vznikla v roce 1990. Její dnešní jméno je ACCOM holding a.s., má základní jmění 10 mil. korun a řídí všechny firmy ve skupině. Dále zajišťuje pro celou skupinu exportní a importní operace a expanzi do dalších zemí.

Výrobními závody jsou Bohušovická mlékárna a.s. a Choceňská mlékárna s.r.o. Obě jsou na trhu velmi známé pro svoji specifickou výrobu, která je pevnou součástí trhu. Distribuční a obchodní činnost zajišťují na trhu jednotlivých zemí samostatné firmy. Ty dodávají zboží nejen z vlastních výrobních závodů, ale v rámci své obchodní činnosti rovněž nakupují a obchodují se zbožím místně domácím i dovozovým.

Na českém trhu působí ACCOM Czech a.s. a FRAMIL s.r.o. Druhá jmenovaná firma se specializuje především na trh "gastro". V zahraničí jsou to firmy ACCOM Slovakia s.r.o. a ACCOM USA, Inc. Skupina plánuje otevření další distribuční firmy v Ruské federaci pod názvem ACCOM Russia, která bude působit v Moskevské oblasti.

Ve třetí úrovni jsou firmy, které pracují převážně pro ostatní ve skupině a poskytují jim servis v různých oblastech. Jsou to - ACCOM leasing s.r.o. (poskytuje finanční služby), ACCOM baking Slovakia a.s. (poskytuje služby v oblasti pronájmu skladů a dalších nemovitostí v SR), LAKTEA v.o.s. (ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství zajišťuje prodej školního mléka), Stáj ACCOM Praha (sportovní stáj, marketingová činnost).

Článek ze dne 16. ledna 2008 - středa

Další články od KVADOS Mobile Solutions s.r.o.