logo

myAVIS pomáhá s distribucí společnosti DITIPO

Společnost KVADOS Mobile Solutions s.r.o. úspěšně předala do ostrého provozu informační systém myAVIS Field Sales ve společnosti DITIPO, a.s., která patří mezi významné výrobce a distributory papírenského a dárkového zboží.

S informačním systémem myAVIS Field Sales pracují všichni obchodní zástupci společnosti na trzích České a Slovenské republiky, a to jak pro oblast nezávislého trhu, tak také nadnárodních řetězců obchodních domů, supermarketů a hypermarketů.

Obchodní zástupci využívají informační systém myAVIS Field Sales k zefektivnění své práce v terénu napříč jednotlivými regiony. myAVIS Field Sales jim pomáhá například elektronickým vystavováním objednávek přímo v terénu, aktivním sledováním vystavení zboží, sledováním distribuce produktového portfolia, efektivním plánováním jízd, sledováním přesných informací o realizovaných schůzkách a obchodních návštěvách. Neméně důležitý je přesný manažerský reporting k vedení společnosti.

Součástí řešení je plná podpora mezinárodního oddělení Service Desk společnost KVADOS Mobile Solutions s.r.o. Zajímavostí projektu je nasazení informačního systému myAVIS Field Sales ve společnost DITIPO, a.s., s finanční podporou strukturálních fondů Evropské unie v rámci programu OPPI - ICT v podnicích vyhlašovaného CzechInvestem - Agenturou pro podporu podnikání a investic v České republice.

Tento program umožňuje díky dotacím získat prostředky na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software) v malých a středních podnicích.

Další články k tématům - DITIPO - Field - KVADOS - Mobile - myAVIS - Sales - Solutions

Článek ze dne 21. prosince 2009 - pondělí

Další články od KVADOS Mobile Solutions s.r.o.