logo

DITIPO rozšíří řady uživatelů myAVIS

Společnost DITIPO, a.s., významný výrobce a distributor papírenského a dárkového zboží, si vybrala pro řízení svých mobilních obchodních procesů v terénu informační systém myAVIS Field Sales. Dodavatelem je středoevropský lídr v oblasti vývoje mobilních informačních systémů, společnost KVADOS Mobile Solutions s.r.o.

myAVIS™ Field Sales budou ve společnosti DITIPO, a.s., využívat všichni obchodní zástupci na území celé České a Slovenské republiky, a to jak pro oblast nezávislého trhu, tak také nadnárodních řetězců obchodních domů, supermarketů a hypermarketů. Informační systém myAVIS™ Field Sales zvítězil ve výběrovém řízení svým výrazným technologickým náskokem a vyšší funkčností i komplexností řešení oproti konkurenčním produktům.

Obchodní zástupci budou myAVIS™ Field Sales využívat k zefektivnění své práce v terénu. Dopomůže jim k tomu například elektronické vystavování objednávek přímo v terénu, aktivní sledování vystavení zboží, sledování distribuce produktového portfolia, efektivní plánování jízd, sledování přesných informací o realizovaných schůzkách a obchodních návštěvách nebo aktivní monitoring konkurence. Neméně důležitý je přesný reporting směrem k vedení společnosti.

Zajímavostí projektu je nasazení informačního systému myAVIS™ Field Sales ve společnost DITIPO, a.s., s finanční podporou strukturálních fondů Evropské unie v rámci programu OPPI - ICT v podnicích vyhlašovaného CzechInvestem - Agenturou pro podporu podnikání a investic v České republice. Tento program umožňuje díky dotacím získat prostředky na rozšíření nebo zavedení informačních a komunikačních technologií (hardware, software) v malých a středních podnicích.

Další články k tématům - DITIPO - Field - myAVIS

Článek ze dne 29. června 2009 - pondělí

Další články od KVADOS Mobile Solutions s.r.o.