logo Sdružení pro internetovou reklamu

Internetová inzerce v roce 2013 přesáhla 13 miliard Kč

Internetová reklama zaznamenala v roce 2013 stejně jako v předchozích letech dvojciferný nárůst. Podle odhadu SPIR dosáhly loni inzertní výdaje do různých forem online propagace 13,3 mld. Kč. To je více než dvojnásobek oproti roku 2009 (6,4 mld. Kč).

Meziročně vzrostly výdaje do online inzerce o 2,2 miliardy korun (19 %) oproti roku 2012 a v letošním roce se očekává další 15% růst. Nárůst investic je patrný ve všech oblastech internetové reklamy. Největší objem připadá na bannerovou celoplošnou inzerci, zadavatelé bohatě využívají i reklamu ve vyhledávání, obsahových sítích, katalozích a řádkové inzerci.

Stále populárnější je pro inzerenty videoreklama na internetu a rapidní růst od loňského roku zaznamenal prodej reklamy v systémech automatizovaného nákupu RTB1. V celkových reklamních výdajích připadá na online reklamu 19% podíl rozpočtů v ČR. Údaje pocházejí z každoročního průzkumu inzertního výkonu internetu, který pro SPIR provedla v lednu a únoru 2014 agentura ppm factum research.

Největší část inzertních výdajů připadá na celoplošnou (display) reklamu, která zahrnuje veškeré bannerové formáty (6,8 mld. korun v ceníkových cenách1). Reklama ve vyhledávání dosáhla 2,9 mld. korun a v obsahových sítích 1,4 mld. v reálných cenách. Více než miliardu korun (1,2 mld.) inkasovala katalogová a řádková inzerce.

V absolutních částkách sice menší, ale rapidně rostoucí formy reklamy na internetu jsou videoreklama (689 mil. Kč), placené PR články (178 mil. Kč) a nákup reklamy cílené na publikum s aukčním prodejem RTB (45 mil. Kč).

"Pokud bychom měli určit nějaký trend, pak kromě obecného růstu obratu v ceníkových cenách lze jistě hovořit o prohlubující se pestrosti obchodních modelů a formátů inzertních ploch a s tím spojené diverzifikaci investic," komentuje výsledky průzkumu Ján Simkanič, předseda výkonné rady SPIR.

Letos byla mírně změněna struktura výstupů a odděleně jsou reportovány výkonnostní modely - reklama ve vyhledávání a v obsahových sítích, které byly dříve počítány společně z důvodu použití stejného platebního modelu PPC. Reklama cílená na mobilní zařízení je monitorována na straně médií i zadavatelů.

Článek Sdružení pro internetovou reklamu ze dne 7. března 2014 - pátek

Další články od Sdružení pro internetovou reklamu

Acronis Backup 12.5