logo

Návrat do kanceláří mění trendy v uspořádání a vybavení pracovních prostor

Kanceláře by měly podporovat hybridní způsob spolupráce, poskytovat prostor pro fyzické setkávání týmů a možnost soustředěně pracovat bez vyrušování. Současné trendy zohledňují důraz na efektivitu, úspornost, ovšem při zachování komfortu a příjemného prostředí pro práci.

V posledních dvou letech se ve firmách, kde to povaha práce dovoluje, přesunula velká část zaměstnanců na home office. Většina z nich kombinuje práci z domova a na pracovišti. Zvykli si, že doma mají alespoň část dne na práci absolutní klid a ve větší míře pociťují diskomfort v rušném pracovním prostředí.

Podle průzkumu společnosti SSI Group třetině zaměstnanců vadí hluk na pracovišti. Z nich pak téměř polovinu ruší zejména hluční kolegové.

"Podle studie společnosti Biamp ze soustředění ty, kteří vykonávají duševní práci, nevytrhuje obecně hluk, ale zejména srozumitelná řeč. Po vyrušení trvá v průměru 10 minut, než je člověk schopný znovu se plně soustředit. Prostředí je možné zklidnit pomocí technologie Sound Masking. Její princip spočívá v tom, že překryje ruch vysíláním uniformního nerušivého šumu, který je upravený do frekvenčního pásma lidské řeči. Výsledkem je akusticky komfortní místnost, protože vysílaný šum přikryje většinu nežádoucích rušivých podnětů. Trendem dnešní doby je variabilní kancelářské prostředí složené z různorodých prostor - od otevřených sdílených místností po uzavřené klidné kouty. Současný způsob práce také vyžaduje, aby ve všech prostorách byla možnost jednoduše připojit své zařízení a plnohodnotně pracovat. To vyžaduje moderní technologická řešení, která umožní jednoduché bezdrátové připojení do sítí i komunikačních systémů bez nutnosti cokoli instalovat nebo hledat příslušné kabely," říká Michal Černý, odborník na zvukovou techniku ze společnosti AUDIOPRO.

Posunulo se i vnímání atmosféry pracoviště. Strohý kancelářský design v odstínech studené modré a šedé není zrovna inspirativní prostředí.

S tím, jak většinu pracovní síly začali tvořit mileniálové, kteří vyžadují kreativnější prostředí, se začal prosazovat tzv. resimercial design, který kombinuje rezidenční a komerční funkce, aby se zaměstnanci cítili více jako doma.

Model uniformních kanceláří je překonaný

Tento trend vychází z návratu k plánování budov na základě toho, co v nich lidé dělají. Když zaměstnanci přijdou, první věcí, kterou udělají, je kontrola e-mailu. Poté mohou mít schůzku - je-li jednání důvěrné, použijí malou uzavřenou místnost, pokud ne, využijí otevřený konferenční prostor.

Některá zaměstnání, jako např. klientský pracovník, který v podstatě celý den telefonuje, jsou pevně vázaná k pracovnímu stolu, potřebují uzavřený prostor, kde neruší a nejsou rušeni.

Jinde potřebují interakci - je účelné, pokud mohou zvednout hlavu od počítače a rychle se poradit s kolegy.

Zde je tedy lepší sdílený prostor s možností vizuálního kontaktu mezi lidmi.

Další články k tématům - design - home office - kancelář - Sound Masking - zaměstnanci - Michal Černý

Článek ze dne 12. srpna 2022 - pátek

Další články od AUDIOPRO s.r.o.

Digitální technologie posouvají moderní medicínu

Flexibilní projekční plochy Screen Innovations pro domácnosti i firmy

Videokonference v advokacii a právních službách

Firemní výzvy roku 2023

Umět používat videokonference je dnes již nutnou dovedností zaměstnanců

Týmová spolupráce s podporou BYOM Mersive

Firmy přizpůsobují své zasedačky a investují do kvalitní komunikační techniky

Komunikátory Vokkero Guardian Show

Podpora flexibilní formy práce a sdílení pracovního místa se stává trendem pro moderní kancelář

Bezdrátový prezentační systém Modena

Obrazové a zvukové komunikační technologie Biamp Systems

Interaktivní komunikace s chytrým systémem Kaptivo

Chytré technologie pro zasedačky vybírejte pečlivě

Úsporné videokonference zatlačují služební cesty

Zajištění kompatibility aplikací pro videokonference je prevencí před technickými problémy

Snadné propojení vzdálených účastníků schůzky s podporou chytrých technologií

Komplexní podpora videokonferenčních služeb pro hybridní způsob práce

Návrat do kanceláří mění trendy v uspořádání a vybavení pracovních prostor

Nové technologie mění pracovní prostředí i formy komunikace a spolupráce

Technický nábytek Room Dimensions Ibérica

Nové koncepty pojetí prostor pro hybridní spolupráci a online jednání

IT vybavení zbrkle nakoupené v době covidu často nevyhovuje dnešním požadavkům

Mobilní projekční plochy Screen Innovations

Snadné připojení k libovolné webové videokonferenci

Trendy určující podobu současných kanceláří

Vybavení pro firemní zasedačku budoucnosti

Maskování zvuku v ordinacích a čekárnách chrání citlivá data pacientů

Videokonference Lifesize s připojením do Teams a Zoom

Nové modely reproduktorů Desono do stěn a stropů

Šetřit na IT vynavení se často nevyplácí

Princip BYOM umožňuje propojení libovolného zařízení do komunikačního řešení firmy

Videokonference jako běžný pracovní nástroj

Reprosoustavy Electro-Voice nové řady MTS pro ozvučení rozlehlých areálů

Chytrá kamera Kaptivo rozšiřuje možnosti týmové spolupráce

Bezdrátová prezentační a konferenční technika Mersive Technologies

Reproduktor Apart Audio CM20T s možností vestavby do stropů a stěn

Sound Masking chrání osobní údaje i soukromí pacientů

Sound Masking snižuje riziko ztráty citlivých dat z jednacích místností

Zapojení umělé inteligence do automatizovaného procesu náboru zaměstnanců

Duplexní bezdrátový komunikační systém Vokkero Guardian Show

Projekční plátna Slate XL velikosti

Profesionální drony pomáhají v mnoha oblastech

Boom online nakupování vyžaduje od prodejců investice do moderních technologií

Týmová spolupráce se zapojením bezdrátových technologií Modena Hub s podporou BYOD

iRoom fixDock - pevně instalovaná a stylová dokovací stanice pro iPad

Projekční plochy pro rezidenční i komerční využití

Chytrá řešení se prosazují v oblasti zastínění prostor

Dokonalé ozvučení venkovních prostor s reproduktory Origin Acoustics

Videokonference Lifesize se prosazují ve zdravotnictví

Chytrá stínící technika pro rezidenční i komerční prostory