logo

Videokonference v advokacii a právních službách

Právní segment byl dlouhodobě k videokonferencím nedůvěřivý. Až teprve kovid nasměroval mnoho právnických kanceláří a právních oddělení mnoha firem k jejich aktivnímu využívání. Obavy, že právní záležitosti je třeba nutně řešit osobně, se rozplynuly.

Je samozřejmostí, že citlivé komunikace klient - právník a stejně tak i všechny firemní záležitosti právního charakteru, musí být dobře zabezpečeny. Jejich únik je pro firmy velmi nebezpečný.

Kovidová zkušenost přinesla obrovský boom. A i právníci zjistili, že v nabídce profesionálních videokonferencí jsou poskytovatelé, kteří dokáží nabídnout vedle jednoduchého a intuitivního ovládání také dokonalé zabezpečení.

"Zkušenosti z kovidu přesvědčily většinu právního sektoru, že mezi nabídkou videokonferencí lze najít ty, které vyhovují jejich nárokům a že jim to přinese navíc značné výhody. Klíčové ale právě pro tyto zákazníky bylo, že někteří poskytovatelé dokáží nabídnout takové zabezpečení hovoru a následně uložených dat, že není opravdu čeho se obávat a proč se videokonferencím vyhýbat," říká Michal Černý, specialista na prezentační techniku ze společnosti AUDIOPRO.

Klíčová je bezpečnost videokonference

"Pro advokátní praxi je klíčové vysoké zabezpečení komunikačních kanálů videokonference i celé platformy. Videokonferenční řešení nám v těžkém kovidovém období umožnilo pracovat i komunikovat s klienty. I nyní nám usnadňuje práci, klientům jsme schopni poskytovat kvalitnější služby, vyšší komfort a snížit náklady. Videokonference vyhovuje našim komunikačním potřebám i vysokým požadavkům na zabezpečení. Dnes si bez těchto nástrojů již nedokážeme běžnou praxi představit,“ doplňuje Michal Tvrzník z advokátní kanceláře Kocián, Šolc, Balaštík.

Důvěrnost jednání přes videokonferenci

Při videokonferenčním hovoru se projednávají skutečnosti, které často mají důvěrnou povahu. Pokud je předmět jednání citlivý, je základním pravidlem dobře chránit přihlašovací údaje (link, případně přihlašovací PIN), tak, aby se na videokonferenční hovor nemohl přihlásit nikdo, kdo přítomen být nemá.

Nahrávání videokonference

Pořízení záznamu a jeho uložení mimo kontrolu všech účastníků konference může např. zvýšit riziko prozrazení skutečností, které jsou obchodním tajemstvím a v rámci konference se o nich diskutuje.

"Právníkům v neposlední řadě také vyhovuje a pomáhá, že využívání nejmodernějších nástrojů zvyšuje jejich reputaci v oboru. A také je tento nástroj velmi dobře prakticky využitelný tím, že nabízí přístup ke všem informacím, které jsou po ukončení hovoru dlouhodobě a bezpečně uchovávány v archivu," uzavírá Andrej Hronec, ředitel společnosti AUDIOPRO..

Článek ze dne 16. února 2023 - čtvrtek

Další články od AUDIOPRO s.r.o.

Nezávislý zdroj energie s palivovými články SFC Energy Efoy

Zabudované reproduktory do interiéru jako zdroj kvalitního zvuku

Digitální technologie posouvají moderní medicínu

Flexibilní projekční plochy Screen Innovations pro domácnosti i firmy

Videokonference v advokacii a právních službách

Firemní výzvy roku 2023

Umět používat videokonference je dnes již nutnou dovedností zaměstnanců

Týmová spolupráce s podporou BYOM Mersive

Firmy přizpůsobují své zasedačky a investují do kvalitní komunikační techniky

Komunikátory Vokkero Guardian Show

Podpora flexibilní formy práce a sdílení pracovního místa se stává trendem pro moderní kancelář

Bezdrátový prezentační systém Modena

Obrazové a zvukové komunikační technologie Biamp Systems

Interaktivní komunikace s chytrým systémem Kaptivo

Chytré technologie pro zasedačky vybírejte pečlivě

Úsporné videokonference zatlačují služební cesty

Zajištění kompatibility aplikací pro videokonference je prevencí před technickými problémy

Snadné propojení vzdálených účastníků schůzky s podporou chytrých technologií

Komplexní podpora videokonferenčních služeb pro hybridní způsob práce

Návrat do kanceláří mění trendy v uspořádání a vybavení pracovních prostor

Nové technologie mění pracovní prostředí i formy komunikace a spolupráce

Technický nábytek Room Dimensions Ibérica

Nové koncepty pojetí prostor pro hybridní spolupráci a online jednání

IT vybavení zbrkle nakoupené v době covidu často nevyhovuje dnešním požadavkům

Mobilní projekční plochy Screen Innovations

Snadné připojení k libovolné webové videokonferenci

Trendy určující podobu současných kanceláří

Vybavení pro firemní zasedačku budoucnosti

Maskování zvuku v ordinacích a čekárnách chrání citlivá data pacientů

Videokonference Lifesize s připojením do Teams a Zoom

Nové modely reproduktorů Desono do stěn a stropů

Šetřit na IT vynavení se často nevyplácí

Princip BYOM umožňuje propojení libovolného zařízení do komunikačního řešení firmy

Videokonference jako běžný pracovní nástroj

Reprosoustavy Electro-Voice nové řady MTS pro ozvučení rozlehlých areálů

Chytrá kamera Kaptivo rozšiřuje možnosti týmové spolupráce

Bezdrátová prezentační a konferenční technika Mersive Technologies

Reproduktor Apart Audio CM20T s možností vestavby do stropů a stěn

Sound Masking chrání osobní údaje i soukromí pacientů

Sound Masking snižuje riziko ztráty citlivých dat z jednacích místností

Zapojení umělé inteligence do automatizovaného procesu náboru zaměstnanců

Duplexní bezdrátový komunikační systém Vokkero Guardian Show

Projekční plátna Slate XL velikosti

Profesionální drony pomáhají v mnoha oblastech

Boom online nakupování vyžaduje od prodejců investice do moderních technologií

Týmová spolupráce se zapojením bezdrátových technologií Modena Hub s podporou BYOD

iRoom fixDock - pevně instalovaná a stylová dokovací stanice pro iPad

Projekční plochy pro rezidenční i komerční využití

Chytrá řešení se prosazují v oblasti zastínění prostor

Dokonalé ozvučení venkovních prostor s reproduktory Origin Acoustics