logo

Certifikační program Embarcadero pro Delphi

Společnost Embarcadero Technologies zahajuje certifikační program pro Delphi, který nabídne miliónům vývojářů v Delphi příležitost předvést vlastní schopnosti a odborné znalosti svým vrstevníkům, programátorské komunitě a možným zaměstnavatelům.

Zkušební testy pro certifikované vývojáře zkoumají obecné znalosti pojmů spojených s programováním v Delphi, včetně syntaxe jazyka, programovacích technik, používání integrovaného vývojového prostředí a vývoj databázových aplikací. Testy se provádějí prostřednictvím internetu. Všichni vývojáři, kteří pracují s odkazy a tématy ve studijním materiálu a mají alespoň dvouletou zkušenost s programováním v Delphi, by měli být schopni úspěšně projít testem pro získání titulu "certifikovaný vývojář".

Certifikační program Embarcadero (Delphi Certification Program) nabízí dvě úrovně:

Registrovaní uživatelé produktů Delphi XE nebo RAD Studio XE mohou absolvovat jednu certifikační zkoušku zdarma v rámci zvláštní krátkodobé nabídky. Uživatelé dřívějších verzí Delphi a RAD Studia nebo ti, kteří budou potřebovat podstoupit zkoušku znovu, musí za jednu zkoušku zaplatit částku kolem 1500 Kč.

Zkouška pro získání titulu "certifikovaný vývojářský mistr v Delphi" zkoumá pokročilé znalosti programovacích konceptů Delphi, volbu softwarových architektur a hluboké znalosti možností vývoje software, které jsou dostupné v nástroji Delphi XE. Vývojáři budou zkoušeni ze základních a pokročilých znalostí jazykové skladby Delphi, programátorských technik, použití integrovaného vývojového prostředí, tvorby projektů a skupin, použití a vývoje komponent a zkušeností z návrhu a tvorby stolních, internetových a dvou - i vícevrstvých aplikací.

Příprava na zkoušku certifikovaného mistra je popsána ve studijním materiálu a doporučuje se absolvovat školení u některého z certifikačních partnerů Embarcadero. Zkouška pro mistrovskou úroveň se poskytuje výhradně prostřednictvím certifikačních partnerů Embarcadero v certifikačních centrech. Cena jedné zkoušky bude zhruba 4500 Kč.

"Tento certifikační program je navržen tak, aby identifikoval experty na Delphi po celém světě. Dvě rozdílné úrovně certifikačních testů pro Delphi zkoumají základní a pokročilé programátorské schopnosti a znalosti", říká pan David Intersimone, hlavní evangelizátor společnosti Embarcadero Technologies.

"Získání certifikace pomůže programátorům v Delphi lépe prokázat své schopnosti zaměstnavatelům a zaměstnavatelé mohou použít certifikaci jako jedno z kritérií pro potřebnou úroveň vývojářů. Věříme, že program certifikací Delphi se postupně stane populárním a zdvihne laťku všem programátorům v Delphi."

Vývojáři, kteří úspěšně složí buď jednu, nebo obě certifikační zkoušky, získají zkouškový certifikát, logo certifikovaného vývojáře a informace o nich se objeví v adresáři certifikovaných vývojářů Embarcadero, který bude zpřístupněn v průběhu tohoto roku.

O nástroji Delphi XE

Embarcadero Delphi XE je nejrychlejším nástrojem pro dodávání velice rychlých a bohatých aplikací pro prostředí Windows. Významně snižuje nároky na dobu strávenou zápisem kódu a umožní vytvářet aplikace až pětkrát rychleji pomocí využití komponent a plně vizuálního dvoucestného integrovaného prostředí pro rychlý vývoj aplikací.

Delphi XE zrychluje vývoj pro různé platformy Windows a pro různé databáze. Vytvářet je tímto nástrojem možno mnoho druhů aplikací: stolní aplikace s grafickým uživatelským rozhraním, interaktivní aplikace s dotykovým rozhraním, stánkové aplikace, či daty ovládané vícevrstvé aplikace pro cloudy i prostředí internetu. Nástroj Delphi je dostupný v edicích Professional, Enterprise a Architect.

Další články k tématům - certifikace - cloud - databáze - Delphi - Embarcadero - RAD - školení - zdarma - David Intersimone

Článek ze dne 8. června 2011 - středa

Další články od Borland, s.r.o.

Podpora systému iOS do nástroje C++Builder XE5

Embarcadero zahajuje prodej rodiny nástrojů RAD Studio XE5

Nezávislý a globální průzkum mezi vývojáři mobilních aplikací

Databáze SQL pro iOS

RAD Studio XE4: vývoj pro Windows, Mac, iOS, mobilní zařízení a web

Embarcadero DB PowerStudio XE3.5

FireDAC: podnikový přístup k datům na různých zařízeních

Embarcadero představuje nový vývojářský nástroj Delphi for iOS s kompilátorem ARM

Embarcadero Technologies posiluje akvizicí AnyDAC

Platforma Embarcadero pro úspěšné nasazení Data Governance

Embarcadero C++Builder XE3

Embarcadero HTML5 Builder mění vývoj webových a mobilních aplikací

Nové vývojářské nástroje Embarcadero Delphi XE3, C++Builder XE3 a RAD Studio XE3

Platforma AppWave zlepšuje pohodlí uživatelů PC software od všech dodavatelů

Embarcadero Prism XE2.5: multiplatformní vývojový nástroj pro architekturu .NET

DB Power Studio XE3 dává nové možnosti pro správu databází

AppWave Store mění zvyklosti práce s programy pro Windows PC

AppWave: zdarma dostupné prostředí pro samoobslužný přístup k software pro PC

Embarcadero FireMonkey: aplikační platforma příští generace obchodních aplikací

RAD Studio XE2: nová verze sady softwarových vývojových nástrojů pro mobilní zařízení

RAD Studio XE2 World Tour: seznamte se s vlastnostmi nové verze Delphi

Certifikační program Embarcadero pro Delphi

DB PowerStudio for SQL Server: zjednodušuje vývoj a správu databází SQL Server

Startovací edice nástrojů Delphi a C++Builder

Embarcadero ER/Studio XE: nová verze přináší rozšířenou škálovatelnost a zvýšený výkon

Nová verze Embarcadero InterBase XE

Embarcadero RAD Studio XE s novými verzemi nástrojů zrychluje proces vývoje aplikací

Embarcadero v novém Delphi Prism 2011 rozšiřuje multiplatformní možnosti vývoje pro architekturu .NET

Webový seminář o Delphi Prism 2011

Embarcadero mění trh nástrojů pro práci s databázovými systémy a jejich daty

Embarcadero Rapid SQL XE, integrované vývojové prostředí pro jazyk SQL

ER/Studio Enterprise 8.5 rozšiřuje možnosti modelování dat

Delphi.cz, nový nezávislý portál pro programátory

DBArtisan pro databázi SQL Azure společnosti Microsoft, nový produkt od Embarcadero

Embarcadero DB Optimizer 2.0 zjednodušuje ladění kódu SQL

Embarcadero ToolCloud zjednodušuje dostupnost, správu a dodávání softwarových nástrojů

DBArtisan XE, multiplatformní administrační nástroj s podporou správy licencí pomocí ToolCloud