logo Borland, s.r.o.

ER/Studio Enterprise 8.5 rozšiřuje možnosti modelování dat

ER/Studio Enterprise 8.5 - nejnovější verze vedoucího nástroje Embarcadero pro modelování dat slučuje modelování procesů, dat a aplikací s možností tvorby výstupních sestav v jediném uceleném řešení pro návrh a modelování.

Nová rozšíření dostupná nyní v produktu ER/Studio 8.5 pomáhají datovým architektům zorganizovat proces práce na modelech mezi vývojáři a obchodními uživateli. Zároveň automatizuje komunikaci datových rodokmenů mezi systémy. Nejnovější verze též umožňuje datovým architektům centralizovat procesní a datové modely i dokumentaci softwarové architektury. Na základě těchto vylepšení mohou datoví a informační architekti snadno chápat, navrhovat i sdílet softwarové, datové i podnikové architektury v rámci svých organizací s vylepšenou dohledatelností, opakovaným používáním a lepšími možnosti týmové práce.

"Spolehlivost, výkon a inovace - to jsou vlastnosti, na kterých záleží modelářům dat, a proto každý den přejde nějaký uživatel konkurenčního nástroje ERwin® na naše ER/Studio", říká pan Michael Swindell, starší viceprezident pro marketing a produkty u společnosti Embarcadero technologies. "Architekti potřebují nástroje, které spolehlivě poskytují dobré výsledky i v časové tísni. Týmy spravující hromadná data si totiž nemohou dovolit prostoje nebo ztrátu produktivity způsobenou použitím podřadných a nespolehlivých nástrojů. ER/Studio 8.5 poskytuje nové vlastnosti a technologie rozšiřující jeho podnikovou architekturu a možnosti UML, automatizují revize modelů a zpětnou vazbu od modelářů, vylepšují týmovou či podnikovou spolupráci a umožňují hladkou komunikaci."

Další nové vlastnosti dostupné nyní v produktu ER/Studio Enterprise 8.5 zahrnují :

ER/Studio je nejrychleji rostoucím nástrojem pro návrh a modelování na současném trhu. Jeho neustálé rozšiřování přitahuje nové zákazníky i uživatele konkurenčních nástrojů (jako například CA Erwin), kteří hledají nástroje pro návrh a modelování řešící jejich složité úlohy správy dat.

Sada modelovacích nástrojů Embarcadero ER/Studio Enterprise 8.5

Integrovaná sada modelovacích nástrojů poskytuje úplné prostředí pro analýzu, návrh, tvorbu a správu modelů obchodních procesů, koncepčních modelů, logických modelů a fyzických modelů a splňuje tak náročné požadavky datových architektů, vývojářů a správců databází. Výkonná sada modelovacích nástrojů Embarcadero obsahuje nástroje pro modelování dat a návrh databází (ER/Studio), na straně serveru pak úložiště pro týmové modelování a zabezpečení (ER/Studio Repository), nástroje pro vyhledávání v metadatech a jejich výpisy (ER/Studio Portal), modelování obchodních procesů i koncepční modelování (ER/Studio Business Architect) a zcela nový nástroj pro modelování aplikací pomocí UML (ER/Studio Software Architect).

Dostupnost a ceny

ER/Studio Enterprise 8.5 je okamžitě dostupný produkt. Obsahuje ER/Studio Data Architect, ER/Studio Business Architect, ER/Studio® Software Architect, ER/Studio Repository a ER/Studio Portal v baleních pro jednu nebo více databázových platforem. Ceny pro ČR a SR jsou 60700,- Kč za jednu platformu a 162200,- Kč pro všechny DB platformy včetně ročního předplatného (údržby a podpory). K dispozici je i samotný ER/Studio Data Architect 8.5 za 33700,- Kč za jednu platformu a 118200,- Kč pro všechny DB platformy včetně ročního předplatného.

Další články k tématům - Embarcadero - ER - modelování - návrh - Repository - Studio - UML - Michael Swindell

Článek Borland, s.r.o. ze dne pondělí 26. dubna 2010

Další články od Borland, s.r.o.

Podpora systému iOS do nástroje C++Builder XE5

Embarcadero zahajuje prodej rodiny nástrojů RAD Studio XE5

Nezávislý a globální průzkum mezi vývojáři mobilních aplikací

Databáze SQL pro iOS

RAD Studio XE4: vývoj pro Windows, Mac, iOS, mobilní zařízení a web

Embarcadero DB PowerStudio XE3.5

FireDAC: podnikový přístup k datům na různých zařízeních

Embarcadero představuje nový vývojářský nástroj Delphi for iOS s kompilátorem ARM

Embarcadero Technologies posiluje akvizicí AnyDAC

Platforma Embarcadero pro úspěšné nasazení Data Governance

Embarcadero C++Builder XE3

Embarcadero HTML5 Builder mění vývoj webových a mobilních aplikací

Nové vývojářské nástroje Embarcadero Delphi XE3, C++Builder XE3 a RAD Studio XE3

Platforma AppWave zlepšuje pohodlí uživatelů PC software od všech dodavatelů

Embarcadero Prism XE2.5: multiplatformní vývojový nástroj pro architekturu .NET

DB Power Studio XE3 dává nové možnosti pro správu databází

AppWave Store mění zvyklosti práce s programy pro Windows PC

AppWave: zdarma dostupné prostředí pro samoobslužný přístup k software pro PC

Embarcadero FireMonkey: aplikační platforma příští generace obchodních aplikací

RAD Studio XE2: nová verze sady softwarových vývojových nástrojů pro mobilní zařízení

RAD Studio XE2 World Tour: seznamte se s vlastnostmi nové verze Delphi

Certifikační program Embarcadero pro Delphi

DB PowerStudio for SQL Server: zjednodušuje vývoj a správu databází SQL Server

Startovací edice nástrojů Delphi a C++Builder

Embarcadero ER/Studio XE: nová verze přináší rozšířenou škálovatelnost a zvýšený výkon

Nová verze Embarcadero InterBase XE

Embarcadero RAD Studio XE s novými verzemi nástrojů zrychluje proces vývoje aplikací

Embarcadero v novém Delphi Prism 2011 rozšiřuje multiplatformní možnosti vývoje pro architekturu .NET

Webový seminář o Delphi Prism 2011

Embarcadero mění trh nástrojů pro práci s databázovými systémy a jejich daty

Embarcadero Rapid SQL XE, integrované vývojové prostředí pro jazyk SQL

ER/Studio Enterprise 8.5 rozšiřuje možnosti modelování dat

Delphi.cz, nový nezávislý portál pro programátory

DBArtisan pro databázi SQL Azure společnosti Microsoft, nový produkt od Embarcadero

Embarcadero DB Optimizer 2.0 zjednodušuje ladění kódu SQL

Embarcadero ToolCloud zjednodušuje dostupnost, správu a dodávání softwarových nástrojů

DBArtisan XE, multiplatformní administrační nástroj s podporou správy licencí pomocí ToolCloud