logo

ER/Studio Enterprise 8.5 rozšiřuje možnosti modelování dat

ER/Studio Enterprise 8.5 - nejnovější verze vedoucího nástroje Embarcadero pro modelování dat slučuje modelování procesů, dat a aplikací s možností tvorby výstupních sestav v jediném uceleném řešení pro návrh a modelování.

Nová rozšíření dostupná nyní v produktu ER/Studio 8.5 pomáhají datovým architektům zorganizovat proces práce na modelech mezi vývojáři a obchodními uživateli. Zároveň automatizuje komunikaci datových rodokmenů mezi systémy. Nejnovější verze též umožňuje datovým architektům centralizovat procesní a datové modely i dokumentaci softwarové architektury. Na základě těchto vylepšení mohou datoví a informační architekti snadno chápat, navrhovat i sdílet softwarové, datové i podnikové architektury v rámci svých organizací s vylepšenou dohledatelností, opakovaným používáním a lepšími možnosti týmové práce.

"Spolehlivost, výkon a inovace - to jsou vlastnosti, na kterých záleží modelářům dat, a proto každý den přejde nějaký uživatel konkurenčního nástroje ERwin® na naše ER/Studio", říká pan Michael Swindell, starší viceprezident pro marketing a produkty u společnosti Embarcadero technologies. "Architekti potřebují nástroje, které spolehlivě poskytují dobré výsledky i v časové tísni. Týmy spravující hromadná data si totiž nemohou dovolit prostoje nebo ztrátu produktivity způsobenou použitím podřadných a nespolehlivých nástrojů. ER/Studio 8.5 poskytuje nové vlastnosti a technologie rozšiřující jeho podnikovou architekturu a možnosti UML, automatizují revize modelů a zpětnou vazbu od modelářů, vylepšují týmovou či podnikovou spolupráci a umožňují hladkou komunikaci."

Další nové vlastnosti dostupné nyní v produktu ER/Studio Enterprise 8.5 zahrnují :

ER/Studio je nejrychleji rostoucím nástrojem pro návrh a modelování na současném trhu. Jeho neustálé rozšiřování přitahuje nové zákazníky i uživatele konkurenčních nástrojů (jako například CA Erwin), kteří hledají nástroje pro návrh a modelování řešící jejich složité úlohy správy dat.

Sada modelovacích nástrojů Embarcadero ER/Studio Enterprise 8.5

Integrovaná sada modelovacích nástrojů poskytuje úplné prostředí pro analýzu, návrh, tvorbu a správu modelů obchodních procesů, koncepčních modelů, logických modelů a fyzických modelů a splňuje tak náročné požadavky datových architektů, vývojářů a správců databází. Výkonná sada modelovacích nástrojů Embarcadero obsahuje nástroje pro modelování dat a návrh databází (ER/Studio), na straně serveru pak úložiště pro týmové modelování a zabezpečení (ER/Studio Repository), nástroje pro vyhledávání v metadatech a jejich výpisy (ER/Studio Portal), modelování obchodních procesů i koncepční modelování (ER/Studio Business Architect) a zcela nový nástroj pro modelování aplikací pomocí UML (ER/Studio Software Architect).

Dostupnost a ceny

ER/Studio Enterprise 8.5 je okamžitě dostupný produkt. Obsahuje ER/Studio Data Architect, ER/Studio Business Architect, ER/Studio® Software Architect, ER/Studio Repository a ER/Studio Portal v baleních pro jednu nebo více databázových platforem. Ceny pro ČR a SR jsou 60700,- Kč za jednu platformu a 162200,- Kč pro všechny DB platformy včetně ročního předplatného (údržby a podpory). K dispozici je i samotný ER/Studio Data Architect 8.5 za 33700,- Kč za jednu platformu a 118200,- Kč pro všechny DB platformy včetně ročního předplatného.

Další články k tématům - Embarcadero - ER - modelování - návrh - Repository - Studio - UML - Michael Swindell

Článek ze dne 26. dubna 2010 - pondělí

Další články od Borland, s.r.o.