logo

Embarcadero DB Optimizer 2.0 zjednodušuje ladění kódu SQL

Společnost Embarcadero rozšiřuje možnosti grafického zobrazování v produktu DB Optimizer a dále tím zjednodušuje vývojářům a správcům databází proces ladění a profilování SQL.

V nové verzi 2.0 nástroje DB Optimizer spočívají inovace ladění SQL v zabudování grafických nástrojů jako je diagram vizuálního ladění SQL (VST - Visual SQL Tuning) a analýza indexů. S jejich pomocí mohou vývojáři rychleji pochopit prvky dotazu SQL a správci databází mohou činit daleko rychlejší rozhodnutí.

"SQL se stává základním jazykem i pro vývojáře. S pomocí správných nástrojů se mohou i oni spolehlivě zúčastnit procesu ladění jeho výkonu a získávat jistotu, že kód, který předají testerům a správcům databází, je plně optimalizován", říká pan Greg Nerpouni, starší produktový manažer pro vývojářská řešení u společnosti Embarcadero. "DB Optimizer 2.0 umožní uživatelům ladit SQL na expertní úrovni a do důsledku maximalizovat výkon databází a aplikací."

DB Optimizer 2.0 přenáší proces ladění SQL na další kvalitativní úroveň: od původních návrhů vylepšení kódu a přepisu příkazů SQL ke dnešním pokročilým nástrojům, jakými jsou diagramy VST a analýza indexů.

Nový diagram VST zobrazuje indexy a omezení v tabulkách a pohledech, stejně tak jako spojení (joins) použitá v příkazech SQL. To zviditelní možné chyby v návrhu schématu jako například kartézské spojení, implicitní kartézské spojení či relace n:n. Tím se zrychluje analýza i odstraňování chyb.

Analýza indexů pomůže plně odhalit exekuční cesty SQL a porozumět tomu, které indexy jsou použity, nepoužity či zcela chybí. Pokud index chybí, nabídne DB Optimizer 2.0 svá doporučení pro optimální výkon.

"Tyto nové vlastnosti podporují i přijímání ověřených postupů při odhalování problémů výkonu a optimalizaci kódu SQL", dodal Greg Nerpouni.

O produktu DB Optimizer

DB Optimizer je snadno použitelné a snadno instalovatelné integrované prostředí pro ladění a profilování kódu SQL podporující databáze IBM® DB2® for LUW, Oracle®, Microsoft® SQL Server a Sybase®. DB Optimizer pomáhá odstraňovat úzká místa ve výkonu tím, že najde a označí datově intenzivní nebo často vykonávané dotazy, zaměří se na určité příkazy SQL pomocí statistik dotazování (CPU, I/O, doby čekání) a jemně doladí ty problematické.

Cena a dostupnost

Embarcadero DB Optimizer 2.0 je okamžitě dostupný jako nástroj prodávaný samostatně nebo jako součást sady nástrojů Embarcadero All-Access. Ceny pro ČR a SR začínají na 48300 Kč včetně ročního předplatného (údržby a podpory).

Další články k tématům - analýza - databází - DB - Embarcadero - indexů - ladění - Optimizer - SQL - VST - Greg Nerpouni

Článek ze dne 16. dubna 2010 - pátek

Další články od Borland, s.r.o.