logo Borland, s.r.o.

Embarcadero ToolCloud zjednodušuje dostupnost, správu a dodávání softwarových nástrojů

Společnost Embarcadero uvedla na trh Embarcadero ToolCloud - produktivnější způsob, jakým zákazníci mohou spravovat a dodávat své softwarové nástroje.

Společnost Embarcadero zrychluje a zjednodušuje přístup k softwarovým nástrojům, které vývojáři aplikací a správci dat potřebují ke své práci. Zároveň s tím se snižují náklady a zkracuje potřebný čas na správu licencí softwarových nástrojů.

ToolCloud je postaven na základech nejnovější generace technologie licenčního serveru Embarcadero. Jedná se o odlehčený serverový software pro podnikové sítě, který administrátorům umožňuje centrálně spravovat nástroje Embarcadero, nastavovat a zajišťovat licenční politiku, přidělovat a dodávat nástroje prostřednictvím sítě jednotlivým uživatelům. ToolCloud též nabízí pro všechny produkty Embarcadero i variantu InstantOn®, s jejíž pomocí mohou uživatelé na svých počítačích používat celou škálu nástrojů podle své okamžité potřeby s tou výhodou, že není třeba produkty předem instalovat, produkty se spouští okamžitě a nedojde k žádným konfliktům.

ToolCloud mění dostupnost a správu nástrojů jak uživatelům, tak administrátorům. Poskytuje správu licencí a přehledy jejich použití. Zajišťuje shodu s podnikovými normami a nařízeními i tím, že sleduje a zajišťuje dodržování licenční politiky. Dovolí uživatelům provozovat různé verze stejného nástroje vedle sebe, aniž by nastaly jakékoli konflikty. Možnosti ToolCloud jsou standardně poskytovány pro síťové pojmenované a pro síťové souběžné licence sady nástrojů Embarcadero® All-Access™, nejnověji jsou však k dispozici i pro jednotlivé produkty Embarcadero, jako například DBArtisan®, ER/Studio®, Rapid SQL®, Delphi®, C++Builder® a ostatní.

"Největší organizace v informatickém průmyslu musí spravovat stovky, jestli ne tisíce softwarových licencí pro své informatické týmy", říká pan Michael Swindell, starší viceprezident pro marketing a produkty u společnosti Embarcadero technologies. "Mnohé z organizací nám potvrzují, že správa těchto licencí je stojí víc než jejich původní nákup. ToolCloud umožní organizacím spravovat veškeré nástroje Embarcadero z jediného místa a usnadní jejich dodávání. Využitím ToolCloud a InstantOn získají technologové okamžitou dostupnost nástrojů, které jim pomohou vyřešit kritické úlohy. Zároveň se však sníží výdaje související s dodáváním a správou těchto nástrojů."

ToolCloud nabízí :

Článek Borland, s.r.o. ze dne středa 14. dubna 2010

Další články od Borland, s.r.o.

Podpora systému iOS do nástroje C++Builder XE5

Embarcadero zahajuje prodej rodiny nástrojů RAD Studio XE5

Nezávislý a globální průzkum mezi vývojáři mobilních aplikací

Databáze SQL pro iOS

RAD Studio XE4: vývoj pro Windows, Mac, iOS, mobilní zařízení a web

Embarcadero DB PowerStudio XE3.5

FireDAC: podnikový přístup k datům na různých zařízeních

Embarcadero představuje nový vývojářský nástroj Delphi for iOS s kompilátorem ARM

Embarcadero Technologies posiluje akvizicí AnyDAC

Platforma Embarcadero pro úspěšné nasazení Data Governance

Embarcadero C++Builder XE3

Embarcadero HTML5 Builder mění vývoj webových a mobilních aplikací

Nové vývojářské nástroje Embarcadero Delphi XE3, C++Builder XE3 a RAD Studio XE3

Platforma AppWave zlepšuje pohodlí uživatelů PC software od všech dodavatelů

Embarcadero Prism XE2.5: multiplatformní vývojový nástroj pro architekturu .NET

DB Power Studio XE3 dává nové možnosti pro správu databází

AppWave Store mění zvyklosti práce s programy pro Windows PC

AppWave: zdarma dostupné prostředí pro samoobslužný přístup k software pro PC

Embarcadero FireMonkey: aplikační platforma příští generace obchodních aplikací

RAD Studio XE2: nová verze sady softwarových vývojových nástrojů pro mobilní zařízení

RAD Studio XE2 World Tour: seznamte se s vlastnostmi nové verze Delphi

Certifikační program Embarcadero pro Delphi

DB PowerStudio for SQL Server: zjednodušuje vývoj a správu databází SQL Server

Startovací edice nástrojů Delphi a C++Builder

Embarcadero ER/Studio XE: nová verze přináší rozšířenou škálovatelnost a zvýšený výkon

Nová verze Embarcadero InterBase XE

Embarcadero RAD Studio XE s novými verzemi nástrojů zrychluje proces vývoje aplikací

Embarcadero v novém Delphi Prism 2011 rozšiřuje multiplatformní možnosti vývoje pro architekturu .NET

Webový seminář o Delphi Prism 2011

Embarcadero mění trh nástrojů pro práci s databázovými systémy a jejich daty

Embarcadero Rapid SQL XE, integrované vývojové prostředí pro jazyk SQL

ER/Studio Enterprise 8.5 rozšiřuje možnosti modelování dat

Delphi.cz, nový nezávislý portál pro programátory

DBArtisan pro databázi SQL Azure společnosti Microsoft, nový produkt od Embarcadero

Embarcadero DB Optimizer 2.0 zjednodušuje ladění kódu SQL

Embarcadero ToolCloud zjednodušuje dostupnost, správu a dodávání softwarových nástrojů

DBArtisan XE, multiplatformní administrační nástroj s podporou správy licencí pomocí ToolCloud