logo Borland, s.r.o.

Embarcadero mění trh nástrojů pro práci s databázovými systémy a jejich daty

Společnost Embarcadero technologies přichází s novou řadou produktů s označením XE, které přináší víceplatformní produkty s dodávkou na vyžádání. Produkty Embarcadero XE obsahují důkladnou a nativní podporu všech hlavních databázových systémů prostřednictvím jediného uživatelského rozhraní.

Nové produkty Embarcadero XE přidávají dále centralizovanou správu licencí a rychlé spouštění nástrojů bez jejich předchozí instalace (přístup "on-demand", tedy na vyžádání). Správa licencí se tak významně zjednodušuje a zrychluje se dostupnost nástrojů.

Řada XE představuje zásadní posun obchodní strategie oproti ostatním dodavatelům hlavních databázových nástrojů. Vedoucí dodavatelé - včetně společnosti Embarcadero - v minulosti nabízeli nástroje s podporou více databázových systémů, ale podpora každé databáze byla prodávána odděleně. U nové řady XE produktů Embarcadero je podpora všech databázových systémů zahrnuta v každém produktu. Embarcadero je navíc jediným dodavatelem, který poskytuje ve svých produktech technologii ToolCloud.

"Nadále se vyrovnáváme s úskalími složitých informatických prostředí a umožňujeme levněji vybavovat pracovníky v informatice potřebnými nástroji. Zároveň vytváříme tyto nástroje tak, aby je bylo možno lépe spravovat", říká pan Michael Swindell, starší viceprezident pro marketing a produkty u společnosti Embarcadero. "Od tohoto okamžiku nejen měníme způsob prodeje databázových nástrojů, ale měníme i způsob, jakým je informatické organizace spravují, získávají a pracují s nimi. Výsledkem je další optimalizace nákladů a zvýšení hospodárnosti."

Produkty řady Embarcadero XE jsou charakterizovány následujícími vlastnostmi :

Před uvedením nové produktové řady XE společnosti Embarcadero měli profesionálové v oboru správy dat dvě nepříznivé možnosti: buď použít základní víceplatformové nástroje založené na ODBC/JDBC, které poskytovaly pouze podporu všeobecných vlastností, nebo použít pro podporu specifických vlastností a ovládání databázových systémů nástroje pro jednu databázovou platformu od dodavatelů databází či nezávislých firem.

Nové nástroje Embarcadero XE překonávají nedokonalost obou těchto možností. Jako první totiž zahrnují hlubokou nativní podporu více databázových platforem včetně všech nejvýznamnějších z jediného nástroje. To uživatelům umožní uplatnit své zkušenosti z jedné databázové platformy i v heterogenním prostředí. Zahrnutí podpory všech databází snižuje podnikům náklady na licence, zaškolování a provozní náklady.

Produkty řady XE též obsahují technologii Embarcadero ToolCloud. ToolCloud centralizuje a zjednodušuje licencování nástrojů a jejich získávání. Nabízí možnost okamžitého spouštění produktů jediným kliknutím pomocí schopnosti Embarcadero InstantOn umožňující uživatelům přístup ke všem nástrojům podle okamžité potřeby s plnou funkčností a výkonem, ale bez nutnosti předcházející zdlouhavé instalace na pracovní stanici.

Embarcadero uvádí na trh první část produktů označených XE, záměrem společnosti je však rozšířit ještě v průběhu letošního roku vlastnosti značky XE i na modelovací nástroje a aplikační vývojová prostředí.

Počáteční řada nástrojů XE společnosti Embarcadero zahrnuje :

"Profesionálové v oboru správy dat čelí nástrahám daleko dynamičtějších informatických prostředí, ale s hodně napjatými rozpočty", dodává pan Swindell. "V minulosti se zákazník dal charakterizovat jako "uživatel Oracle" nebo "uživatel MS SQL serveru". Dnešní organizace jsou proměnlivější a potřebují pružnost pro dynamickou správu různých typů databází, pro které v minulosti využívaly databázově specializované odborníky i nástroje a bylo nutno absolvovat školení pro každou platformu zvlášť. Nová řada produktů Embarcadero XE je navržena tak, aby vyhovovala nárokům kladeným proměnlivějšími a agilnějšími informatickými prostředími."

Cena a dostupnost

Pět nástrojů řady Embarcadero XE je v ČR a SR ke dni 19.5.2010 dostupných za různé základní ceny :

Všechny uvedené ceny licencí pro nové uživatele kromě All-Access neobsahují cenu předplatného (údržby a technické podpory) pro první rok ve výši cca 20 % ceny licence. Předplatné pro první rok je účtováno vždy a je možno jej každý rok volitelně obnovovat.

Článek Borland, s.r.o. ze dne čtvrtek 20. května 2010

Další články od Borland, s.r.o.

Podpora systému iOS do nástroje C++Builder XE5

Embarcadero zahajuje prodej rodiny nástrojů RAD Studio XE5

Nezávislý a globální průzkum mezi vývojáři mobilních aplikací

Databáze SQL pro iOS

RAD Studio XE4: vývoj pro Windows, Mac, iOS, mobilní zařízení a web

Embarcadero DB PowerStudio XE3.5

FireDAC: podnikový přístup k datům na různých zařízeních

Embarcadero představuje nový vývojářský nástroj Delphi for iOS s kompilátorem ARM

Embarcadero Technologies posiluje akvizicí AnyDAC

Platforma Embarcadero pro úspěšné nasazení Data Governance

Embarcadero C++Builder XE3

Embarcadero HTML5 Builder mění vývoj webových a mobilních aplikací

Nové vývojářské nástroje Embarcadero Delphi XE3, C++Builder XE3 a RAD Studio XE3

Platforma AppWave zlepšuje pohodlí uživatelů PC software od všech dodavatelů

Embarcadero Prism XE2.5: multiplatformní vývojový nástroj pro architekturu .NET

DB Power Studio XE3 dává nové možnosti pro správu databází

AppWave Store mění zvyklosti práce s programy pro Windows PC

AppWave: zdarma dostupné prostředí pro samoobslužný přístup k software pro PC

Embarcadero FireMonkey: aplikační platforma příští generace obchodních aplikací

RAD Studio XE2: nová verze sady softwarových vývojových nástrojů pro mobilní zařízení

RAD Studio XE2 World Tour: seznamte se s vlastnostmi nové verze Delphi

Certifikační program Embarcadero pro Delphi

DB PowerStudio for SQL Server: zjednodušuje vývoj a správu databází SQL Server

Startovací edice nástrojů Delphi a C++Builder

Embarcadero ER/Studio XE: nová verze přináší rozšířenou škálovatelnost a zvýšený výkon

Nová verze Embarcadero InterBase XE

Embarcadero RAD Studio XE s novými verzemi nástrojů zrychluje proces vývoje aplikací

Embarcadero v novém Delphi Prism 2011 rozšiřuje multiplatformní možnosti vývoje pro architekturu .NET

Webový seminář o Delphi Prism 2011

Embarcadero mění trh nástrojů pro práci s databázovými systémy a jejich daty

Embarcadero Rapid SQL XE, integrované vývojové prostředí pro jazyk SQL

ER/Studio Enterprise 8.5 rozšiřuje možnosti modelování dat

Delphi.cz, nový nezávislý portál pro programátory

DBArtisan pro databázi SQL Azure společnosti Microsoft, nový produkt od Embarcadero

Embarcadero DB Optimizer 2.0 zjednodušuje ladění kódu SQL

Embarcadero ToolCloud zjednodušuje dostupnost, správu a dodávání softwarových nástrojů

DBArtisan XE, multiplatformní administrační nástroj s podporou správy licencí pomocí ToolCloud