logo

Embarcadero C++Builder XE3

Embarcadero uvádí na trh novou vývojářskou platformu jazyka C++ s podporou mnoha zařízení. Z jediného zdrojového kódu v jazyce C++ vytvoříte bohaté nativní aplikace pro Windows 8 a Mac OS X Mountain Lion s displejem Retina. Můžete vyvíjet pro Windows a okamžitě i pro Mac.

C++Builder XE3 přináší nativní kompilátor se zcela novou architekturou, která je schopna kompilace pro různá operační prostředí. Rozšiřuje tak dlouhou rodovou linii vývojových prostředí jazyka C++ pro programátory, dodavatele software a podniky, které spojuje potřeba tvorby výkonných aplikací pro různá cílová zařízení.

Nové vydání kompilátoru umožňuje nativní vývoj pro stolní i mobilní zařízení s procesory Intel používající Windows 8 a Mac OS X z jediného zdrojového kódu v jazyce C++. Již dříve byly oznámeny plány podpory mobilních zařízení s procesorem ARM provozujících systémy iOS a Android; jejich dostupnost je plánována na rok 2013.

Nový C++Builder XE3 též obsahuje plný 64bitový kompilátor a úpravy VCL pro stávající zákazníky používající C++Builder. Milióny stávajících aplikací pro Windows napsaných v C++Builderu tedy lze okamžitě převést na 64bitové verze. Nová 64bitová architektura kompilátoru poskytuje výběr z těch nejlepších jazykových norem C++11 a soulad s knihovnami běžnými v průmyslu.

Vývojáři získávají řadu výhod z následujících možností:

Tři desítky let a C++ stále jede

Už více než 30 let je C++ společným standardem řady operačních systémů a zůstává základní jazykovou volbou i pro současné vývojáře. Většina dnešních významných komerčních klientských i serverových aplikací je napsána v C++ včetně Microsoft Word, Adobe Photoshop, Google Chrome, Firefox, Mac OS X, iOS, databáze Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL a dalších.

Vedoucí webové společnosti jako Facebook, PayPal a Amazon též používají C++. Obnovený zájem o využití zkušeností s tímto jazykem a denní používání C++ prakticky v každé významné firmě dodávající operační systémy nebo aplikační software naznačuje, že C++ je důležitějším jazykem než kdykoli dříve.

Rodová linie nástroje Embarcadero C++Builder začala před více než 15 lety, kdy skupina vývojářů společnosti Borland vytvořila počáteční platformu C++Builder, která slučovala proslulý kompilátor Borland C++ s nástroji pro rychlý vývoj aplikací.

Nový C++Builder je již vytvářen ve společnosti Embarcadero a je i nadále vedoucím nástrojem na trhu, jelikož trvale poskytuje prověřené řešení, jenž nesmírně zlepšuje kvalitu, zkracuje dodací lhůty a snižuje celkové náklady na vlastnictví při vývoji v C++.

Na rozdíl od ostatních nástrojů pro C++ nabízí platforma C++Builder skvělé vyvážení agilního vývoje, podpory norem, souladu s pravidly a schopnosti vytvářet projekty pro různá zařízení; to vše z jediného zdrojového kódu.

Další články k tématům - Android - databáze - Facebook - Google - platforma - server - SQL - Windows

Článek ze dne 11. prosince 2012 - úterý

Další články od Borland, s.r.o.