logo

Embarcadero Rapid SQL XE, integrované vývojové prostředí pro jazyk SQL

Společnost Embarcadero Technologies vydala produkt Rapid SQL XE, poslední verzi svého integrovaného vývojového prostředí (IDE) pro jazyk SQL, které umožňuje vývojářům a správcům databází rychleji vytvářet vysoce kvalitní kód SQL.

Rapid SQL XE obsahuje přímou nativní podporu heterogenních databázových prostředí z jediného uživatelského rozhraní a poprvé uvádí podporu databáze Embarcadero® InterBase® a open source databáze Firebird. Další novinkou produktu je plná podpora Unicode. Vedoucí vývojové prostředí pro jazyk SQL obsahuje podporu heterogenních databázových prostředí, přidává podporu databází InterBase a Fireberd a podporu Unicode.

Stejně tak jako nedávno vydaný produkt DBArtisan XE i Rapid SQL XE obsahuje podporu všech databázových platforem v jediném produktu, rozhraní a licenci. Obsahuje též centralizované licencování využívající Embarcadero® ToolCloud™ a možnosti nasazení produktů na vyžádání.

"Aplikační a databázová oblast v podnicích je čím dál tím více heterogenní a vývojáři se musí přizpůsobit nutnosti pracovat s více databázovými platformami", říká pan Michael Swindell, starší viceprezident pro marketing a produkty u společnosti Embarcadero Technologies. "Rapid SQL XE dovolí vedoucím pracovníkům v oblasti IT a vývoje maximálně zvýšit produktivitu vývoje databází tím, že přijmou standard jediného nástroje umožňujícího práci na všech databázových platformách - i na těch, se kterými vývojáři nemají žádné zkušenosti - z jediného uživatelského rozhraní a s minimální potřebou zaškolení."

Intuitivní nástroje pro úpravy, ladění a optimalizace kódu SQL zabudované do Rapid SQL XE pomáhají vývojářům překonávat potíže zvládání vývoje pro různé typy databází a vytvářet vysoce výkonný kód SQL s optimální účinností.

Rapid SQL XE je druhý produkt Embarcadero obsahující ToolCloud jako standardní vlastnost. ToolCloud poskytuje centralizované licencování a poskytování software a navíc dodávku nástrojů na vyžádání. Tím zlepšuje ovladatelnost přidělování licencí v organizacích s více uživateli Rapid SQL a dalších produktů Embarcadero. Technologie Embarcadero InstantOn, která je s Rapid SQL též dodávána, dává vývojářům možnost okamžitého spuštění Rapid SQL XE z libovolného místa sítě bez nutnosti předchozí instalace nástroje na lokálním stroji.

Rapid SQL XE obsahuje několik rozšířených vlastností - např. :

Rapid SQL XE také přináší nové vlastnosti správy datových zdrojů, rozšíření správy objektů pro Oracle, DB2 z/OS, DB2 LUW a SQL Server. Dále byla aktualizována podpora nových vlastností DB2 pro z/OS a LUW a novinek ve Windows 7. Rapid SQL XE podporuje všechny hlavní databáze včetně IBM® DB2® pro LUW, DB2® pro z/OS, Firebird, InterBase, Microsoft® SQL Server, MySQL®, Oracle® a Sybase®.

Cena a dostupnost

Rapid SQL XE je okamžitě k dispozici a jeho cena začíná na 40800,- Kč bez DPH včetně ročního předplatného (údržby a technické podpory) za pojmenovanou licenci.

Článek ze dne 10. května 2010 - pondělí

Další články od Borland, s.r.o.

Podpora systému iOS do nástroje C++Builder XE5

Embarcadero zahajuje prodej rodiny nástrojů RAD Studio XE5

Nezávislý a globální průzkum mezi vývojáři mobilních aplikací

Databáze SQL pro iOS

RAD Studio XE4: vývoj pro Windows, Mac, iOS, mobilní zařízení a web

Embarcadero DB PowerStudio XE3.5

FireDAC: podnikový přístup k datům na různých zařízeních

Embarcadero představuje nový vývojářský nástroj Delphi for iOS s kompilátorem ARM

Embarcadero Technologies posiluje akvizicí AnyDAC

Platforma Embarcadero pro úspěšné nasazení Data Governance

Embarcadero C++Builder XE3

Embarcadero HTML5 Builder mění vývoj webových a mobilních aplikací

Nové vývojářské nástroje Embarcadero Delphi XE3, C++Builder XE3 a RAD Studio XE3

Platforma AppWave zlepšuje pohodlí uživatelů PC software od všech dodavatelů

Embarcadero Prism XE2.5: multiplatformní vývojový nástroj pro architekturu .NET

DB Power Studio XE3 dává nové možnosti pro správu databází

AppWave Store mění zvyklosti práce s programy pro Windows PC

AppWave: zdarma dostupné prostředí pro samoobslužný přístup k software pro PC

Embarcadero FireMonkey: aplikační platforma příští generace obchodních aplikací

RAD Studio XE2: nová verze sady softwarových vývojových nástrojů pro mobilní zařízení

RAD Studio XE2 World Tour: seznamte se s vlastnostmi nové verze Delphi

Certifikační program Embarcadero pro Delphi

DB PowerStudio for SQL Server: zjednodušuje vývoj a správu databází SQL Server

Startovací edice nástrojů Delphi a C++Builder

Embarcadero ER/Studio XE: nová verze přináší rozšířenou škálovatelnost a zvýšený výkon

Nová verze Embarcadero InterBase XE

Embarcadero RAD Studio XE s novými verzemi nástrojů zrychluje proces vývoje aplikací

Embarcadero v novém Delphi Prism 2011 rozšiřuje multiplatformní možnosti vývoje pro architekturu .NET

Webový seminář o Delphi Prism 2011

Embarcadero mění trh nástrojů pro práci s databázovými systémy a jejich daty

Embarcadero Rapid SQL XE, integrované vývojové prostředí pro jazyk SQL

ER/Studio Enterprise 8.5 rozšiřuje možnosti modelování dat

Delphi.cz, nový nezávislý portál pro programátory

DBArtisan pro databázi SQL Azure společnosti Microsoft, nový produkt od Embarcadero

Embarcadero DB Optimizer 2.0 zjednodušuje ladění kódu SQL

Embarcadero ToolCloud zjednodušuje dostupnost, správu a dodávání softwarových nástrojů

DBArtisan XE, multiplatformní administrační nástroj s podporou správy licencí pomocí ToolCloud