logo

Embarcadero Rapid SQL XE, integrované vývojové prostředí pro jazyk SQL

Společnost Embarcadero Technologies vydala produkt Rapid SQL XE, poslední verzi svého integrovaného vývojového prostředí (IDE) pro jazyk SQL, které umožňuje vývojářům a správcům databází rychleji vytvářet vysoce kvalitní kód SQL.

Rapid SQL XE obsahuje přímou nativní podporu heterogenních databázových prostředí z jediného uživatelského rozhraní a poprvé uvádí podporu databáze Embarcadero® InterBase® a open source databáze Firebird. Další novinkou produktu je plná podpora Unicode. Vedoucí vývojové prostředí pro jazyk SQL obsahuje podporu heterogenních databázových prostředí, přidává podporu databází InterBase a Fireberd a podporu Unicode.

Stejně tak jako nedávno vydaný produkt DBArtisan XE i Rapid SQL XE obsahuje podporu všech databázových platforem v jediném produktu, rozhraní a licenci. Obsahuje též centralizované licencování využívající Embarcadero® ToolCloud™ a možnosti nasazení produktů na vyžádání.

"Aplikační a databázová oblast v podnicích je čím dál tím více heterogenní a vývojáři se musí přizpůsobit nutnosti pracovat s více databázovými platformami", říká pan Michael Swindell, starší viceprezident pro marketing a produkty u společnosti Embarcadero Technologies. "Rapid SQL XE dovolí vedoucím pracovníkům v oblasti IT a vývoje maximálně zvýšit produktivitu vývoje databází tím, že přijmou standard jediného nástroje umožňujícího práci na všech databázových platformách - i na těch, se kterými vývojáři nemají žádné zkušenosti - z jediného uživatelského rozhraní a s minimální potřebou zaškolení."

Intuitivní nástroje pro úpravy, ladění a optimalizace kódu SQL zabudované do Rapid SQL XE pomáhají vývojářům překonávat potíže zvládání vývoje pro různé typy databází a vytvářet vysoce výkonný kód SQL s optimální účinností.

Rapid SQL XE je druhý produkt Embarcadero obsahující ToolCloud jako standardní vlastnost. ToolCloud poskytuje centralizované licencování a poskytování software a navíc dodávku nástrojů na vyžádání. Tím zlepšuje ovladatelnost přidělování licencí v organizacích s více uživateli Rapid SQL a dalších produktů Embarcadero. Technologie Embarcadero InstantOn, která je s Rapid SQL též dodávána, dává vývojářům možnost okamžitého spuštění Rapid SQL XE z libovolného místa sítě bez nutnosti předchozí instalace nástroje na lokálním stroji.

Rapid SQL XE obsahuje několik rozšířených vlastností - např. :

Rapid SQL XE také přináší nové vlastnosti správy datových zdrojů, rozšíření správy objektů pro Oracle, DB2 z/OS, DB2 LUW a SQL Server. Dále byla aktualizována podpora nových vlastností DB2 pro z/OS a LUW a novinek ve Windows 7. Rapid SQL XE podporuje všechny hlavní databáze včetně IBM® DB2® pro LUW, DB2® pro z/OS, Firebird, InterBase, Microsoft® SQL Server, MySQL®, Oracle® a Sybase®.

Cena a dostupnost

Rapid SQL XE je okamžitě k dispozici a jeho cena začíná na 40800,- Kč bez DPH včetně ročního předplatného (údržby a technické podpory) za pojmenovanou licenci.

Článek ze dne 10. května 2010 - pondělí

Další články od Borland, s.r.o.