logo

Embarcadero v novém Delphi Prism 2011 rozšiřuje multiplatformní možnosti vývoje pro architekturu .NET

Embarcadero technologies oznamuje dostupnost produktu Delphi Prism™ 2011, multiplatformního vývojového nástroje a robustního programovacího jazyka pro rychlý vývoj aplikací pro platformy .NET, Mono a ASP.NET a daty řízených aplikací pro Windows®, Linux® a Mac OS X.

Poslední verze Delphi Prism rozšiřuje dosah těch vývojářů v Delphi, kteří potřebují pracovat s nejnovějšími technologiemi Visual Studio 2010 a .NET 4.0, vyvíjet multiplatformní aplikace v prostředí Mac OS X a dokonce vytvářet aplikace pro iPhone, iPod Touch a iPad.

Delphi Prism 2011 slučuje snadno pochopitelnou jazykovou skladbu založenou na jazyce Delphi s aspektově orientovaným programováním a vlastnostmi pro paralelní programování, které nejsou dostupné v jiných programovacích jazycích pro architekturu .NET. Vývojáři s tímto nástrojem dokážou vytvářet ty nejmodernější aplikace.

Poslední verze vývojářům nabízí nově navržené integrované vývojové prostředí (IDE) s vylepšenou použitelností a čitelností kódu, rozšířenými možnostmi editace kódu a zrychleným IDE. V produktu je plně podporována platforma .NET 4.0, takže Delphi Prism 2011 též nabízí vyšší výkon a rozšířené možnosti zabezpečení. Delphi Prism podporuje poslední verze Microsoft Visual Studio a architektury .NET a tím vývojáře udržuje v kontaktu s nejnovějšími technologiemi. Jazyk Delphi Prism je skvělým způsobem, jakým mohou vývojáři v Delphi pro Win32 vstoupit do světa vývoje pro .NET.

Nové vydání produktu podporuje Visual Studio 2010, .NET 4.0 a vývoj pro MAC OS.

Cena a dostupnost

Delphi Prism 2011 je okamžitě k dispozici v distribuční síti Embarcadero, v České republice a Slovenské republice na embt.cz. Ještě po nějakou dobu získají Delphi Prism zdarma všichni ti, kteří si zakoupí RAD Studio 2010.

Produkt Delphi Prism 2011 též bude dostupný jako součást Embarcadero All-Access XE, plánované heterogenní sady nástrojů obsahující veškeré nástroje Embarcadero v rámci jediné pružné a cenově dostupné licence; navíc s možností spouštění jednotlivých nástrojů na vyžádání (bez předchozí instalace).

Další články k tématům - ASP - Delphi - NET - Prism - RAD - Visual - vývoj

Článek ze dne 2. června 2010 - středa

Další články od Borland, s.r.o.

Podpora systému iOS do nástroje C++Builder XE5

Embarcadero zahajuje prodej rodiny nástrojů RAD Studio XE5

Nezávislý a globální průzkum mezi vývojáři mobilních aplikací

Databáze SQL pro iOS

RAD Studio XE4: vývoj pro Windows, Mac, iOS, mobilní zařízení a web

Embarcadero DB PowerStudio XE3.5

FireDAC: podnikový přístup k datům na různých zařízeních

Embarcadero představuje nový vývojářský nástroj Delphi for iOS s kompilátorem ARM

Embarcadero Technologies posiluje akvizicí AnyDAC

Platforma Embarcadero pro úspěšné nasazení Data Governance

Embarcadero C++Builder XE3

Embarcadero HTML5 Builder mění vývoj webových a mobilních aplikací

Nové vývojářské nástroje Embarcadero Delphi XE3, C++Builder XE3 a RAD Studio XE3

Platforma AppWave zlepšuje pohodlí uživatelů PC software od všech dodavatelů

Embarcadero Prism XE2.5: multiplatformní vývojový nástroj pro architekturu .NET

DB Power Studio XE3 dává nové možnosti pro správu databází

AppWave Store mění zvyklosti práce s programy pro Windows PC

AppWave: zdarma dostupné prostředí pro samoobslužný přístup k software pro PC

Embarcadero FireMonkey: aplikační platforma příští generace obchodních aplikací

RAD Studio XE2: nová verze sady softwarových vývojových nástrojů pro mobilní zařízení

RAD Studio XE2 World Tour: seznamte se s vlastnostmi nové verze Delphi

Certifikační program Embarcadero pro Delphi

DB PowerStudio for SQL Server: zjednodušuje vývoj a správu databází SQL Server

Startovací edice nástrojů Delphi a C++Builder

Embarcadero ER/Studio XE: nová verze přináší rozšířenou škálovatelnost a zvýšený výkon

Nová verze Embarcadero InterBase XE

Embarcadero RAD Studio XE s novými verzemi nástrojů zrychluje proces vývoje aplikací

Embarcadero v novém Delphi Prism 2011 rozšiřuje multiplatformní možnosti vývoje pro architekturu .NET

Webový seminář o Delphi Prism 2011

Embarcadero mění trh nástrojů pro práci s databázovými systémy a jejich daty

Embarcadero Rapid SQL XE, integrované vývojové prostředí pro jazyk SQL

ER/Studio Enterprise 8.5 rozšiřuje možnosti modelování dat

Delphi.cz, nový nezávislý portál pro programátory

DBArtisan pro databázi SQL Azure společnosti Microsoft, nový produkt od Embarcadero

Embarcadero DB Optimizer 2.0 zjednodušuje ladění kódu SQL

Embarcadero ToolCloud zjednodušuje dostupnost, správu a dodávání softwarových nástrojů

DBArtisan XE, multiplatformní administrační nástroj s podporou správy licencí pomocí ToolCloud