logo

DBArtisan XE, multiplatformní administrační nástroj s podporou správy licencí pomocí ToolCloud

Společnost Embarcadero Technologies uvádí na trh nástroj DBArtisan XE, svůj nejnovější přídavek do rodiny nástrojů pro heterogenní administraci databází.

DBArtisan XE přímo podporuje více databázových platforem. DBArtisan XE vybavuje správce databází možnostmi pro zajištění maximálního výkonu, dostupnosti a zabezpečení libovolné z provozovaných databází bez ohledu na  jejich typ - a navíc z jediného uživatelského rozhraní. DBArtisan XE též poskytuje optimální možnosti správy a nasazování nástroje do provozu pomocí licenčního serveru Embarcadero® ToolCloud™.

DBArtisan XE pomáhá správcům databází řídit a optimalizovat databázová schémata, zabezpečení, výkon a dostupnost všech jejich databází. Uživatelé nástroje DBArtisan se rychle dostanou k jádru problémů provozu databází a snadno podniknou nutné kroky k jejich okamžitému odstranění. Pomohou jim v tom pokročilé vlastnosti jako monitorování databází, inteligentní diagnostické informace a důkladný pohled do nitra databází. DBArtisan XE též správcům databází umožní analyzovat, ladit a optimalizovat příkazy SQL a maximalizovat tak výkon a dostupnost databází.

DBArtisan XE je první nástroj společnosti Embarcadero, který obsahuje Embarcadero ToolCloud jako svou standardní vlastnost poskytující úsporu času a provozních nákladů spojených s používáním a správou softwarových nástrojů. ToolCloud poskytuje centralizované licencování a obstarávání nových či opravených verzí. Navíc poskytuje dodávání na pracovní stanice na vyžádání. Tím zjednodušuje správu nástrojů v IT organizacích, které mají více uživatelů produktu DBArtisan. Součástí DBArtisan XE je též Embarcadero® InstantOn™; správci databází mohou produkt jediným kliknutím spustit na libovolném místě sítě, aniž by jej bylo nutno předem instalovat na lokální pracovní stanici.

"Správci databází se často obávají, zda vlastní licenci pro danou databázovou platformu. Trápí je též nároky na čas, který budou potřebovat na pochopení a zvládnutí rutinní práce s nástroji od různých dodavatelů - ale takové obavy mít nemusí", říká pan Michael Swindell, starší viceprezident pro marketing a produkty u společnosti Embarcadero Technologies. "V produktu DBArtisan XE získávají správci databází jedinou sadu nástrojů pro správu všech provozovaných databází, ToolCloud jim pak poskytne přístup ke všem nástrojům produktu z libovolného místa sítě. Správci databází se tak mohou věnovat spíše své práci místo toho, aby se starali o dostupnost a zvládání nástrojů, se kterými potřebují svou práci vykonávat."

Klíčové vlastnosti produktu DBArtisan XE zahrnují :

DBArtisan XE navíc pomáhá účinně zajišťovat a udržovat bezpečnost databází napříč celým prostředím. Správci databází mohou pomocí produktu DBArtisan XE řídit uživatele, role, výsady a zabezpečení hesly. Mohou též přenášet účty mezi stejnými či dokonce různými databázovými platformami. Jelikož DBArtisan XE řídí databázové zabezpečení v různých druzích databází, mohou správci s jeho pomocí jednoduše používat důsledný přístup k zabezpečení i v těch nejsložitějších heterogenních prostředích.

Článek ze dne 1. dubna 2010 - čtvrtek

Další články od Borland, s.r.o.

Podpora systému iOS do nástroje C++Builder XE5

Embarcadero zahajuje prodej rodiny nástrojů RAD Studio XE5

Nezávislý a globální průzkum mezi vývojáři mobilních aplikací

Databáze SQL pro iOS

RAD Studio XE4: vývoj pro Windows, Mac, iOS, mobilní zařízení a web

Embarcadero DB PowerStudio XE3.5

FireDAC: podnikový přístup k datům na různých zařízeních

Embarcadero představuje nový vývojářský nástroj Delphi for iOS s kompilátorem ARM

Embarcadero Technologies posiluje akvizicí AnyDAC

Platforma Embarcadero pro úspěšné nasazení Data Governance

Embarcadero C++Builder XE3

Embarcadero HTML5 Builder mění vývoj webových a mobilních aplikací

Nové vývojářské nástroje Embarcadero Delphi XE3, C++Builder XE3 a RAD Studio XE3

Platforma AppWave zlepšuje pohodlí uživatelů PC software od všech dodavatelů

Embarcadero Prism XE2.5: multiplatformní vývojový nástroj pro architekturu .NET

DB Power Studio XE3 dává nové možnosti pro správu databází

AppWave Store mění zvyklosti práce s programy pro Windows PC

AppWave: zdarma dostupné prostředí pro samoobslužný přístup k software pro PC

Embarcadero FireMonkey: aplikační platforma příští generace obchodních aplikací

RAD Studio XE2: nová verze sady softwarových vývojových nástrojů pro mobilní zařízení

RAD Studio XE2 World Tour: seznamte se s vlastnostmi nové verze Delphi

Certifikační program Embarcadero pro Delphi

DB PowerStudio for SQL Server: zjednodušuje vývoj a správu databází SQL Server

Startovací edice nástrojů Delphi a C++Builder

Embarcadero ER/Studio XE: nová verze přináší rozšířenou škálovatelnost a zvýšený výkon

Nová verze Embarcadero InterBase XE

Embarcadero RAD Studio XE s novými verzemi nástrojů zrychluje proces vývoje aplikací

Embarcadero v novém Delphi Prism 2011 rozšiřuje multiplatformní možnosti vývoje pro architekturu .NET

Webový seminář o Delphi Prism 2011

Embarcadero mění trh nástrojů pro práci s databázovými systémy a jejich daty

Embarcadero Rapid SQL XE, integrované vývojové prostředí pro jazyk SQL

ER/Studio Enterprise 8.5 rozšiřuje možnosti modelování dat

Delphi.cz, nový nezávislý portál pro programátory

DBArtisan pro databázi SQL Azure společnosti Microsoft, nový produkt od Embarcadero

Embarcadero DB Optimizer 2.0 zjednodušuje ladění kódu SQL

Embarcadero ToolCloud zjednodušuje dostupnost, správu a dodávání softwarových nástrojů

DBArtisan XE, multiplatformní administrační nástroj s podporou správy licencí pomocí ToolCloud