logo

DBArtisan XE, multiplatformní administrační nástroj s podporou správy licencí pomocí ToolCloud

Společnost Embarcadero Technologies uvádí na trh nástroj DBArtisan XE, svůj nejnovější přídavek do rodiny nástrojů pro heterogenní administraci databází.

DBArtisan XE přímo podporuje více databázových platforem. DBArtisan XE vybavuje správce databází možnostmi pro zajištění maximálního výkonu, dostupnosti a zabezpečení libovolné z provozovaných databází bez ohledu na  jejich typ - a navíc z jediného uživatelského rozhraní. DBArtisan XE též poskytuje optimální možnosti správy a nasazování nástroje do provozu pomocí licenčního serveru Embarcadero® ToolCloud™.

DBArtisan XE pomáhá správcům databází řídit a optimalizovat databázová schémata, zabezpečení, výkon a dostupnost všech jejich databází. Uživatelé nástroje DBArtisan se rychle dostanou k jádru problémů provozu databází a snadno podniknou nutné kroky k jejich okamžitému odstranění. Pomohou jim v tom pokročilé vlastnosti jako monitorování databází, inteligentní diagnostické informace a důkladný pohled do nitra databází. DBArtisan XE též správcům databází umožní analyzovat, ladit a optimalizovat příkazy SQL a maximalizovat tak výkon a dostupnost databází.

DBArtisan XE je první nástroj společnosti Embarcadero, který obsahuje Embarcadero ToolCloud jako svou standardní vlastnost poskytující úsporu času a provozních nákladů spojených s používáním a správou softwarových nástrojů. ToolCloud poskytuje centralizované licencování a obstarávání nových či opravených verzí. Navíc poskytuje dodávání na pracovní stanice na vyžádání. Tím zjednodušuje správu nástrojů v IT organizacích, které mají více uživatelů produktu DBArtisan. Součástí DBArtisan XE je též Embarcadero® InstantOn™; správci databází mohou produkt jediným kliknutím spustit na libovolném místě sítě, aniž by jej bylo nutno předem instalovat na lokální pracovní stanici.

"Správci databází se často obávají, zda vlastní licenci pro danou databázovou platformu. Trápí je též nároky na čas, který budou potřebovat na pochopení a zvládnutí rutinní práce s nástroji od různých dodavatelů - ale takové obavy mít nemusí", říká pan Michael Swindell, starší viceprezident pro marketing a produkty u společnosti Embarcadero Technologies. "V produktu DBArtisan XE získávají správci databází jedinou sadu nástrojů pro správu všech provozovaných databází, ToolCloud jim pak poskytne přístup ke všem nástrojům produktu z libovolného místa sítě. Správci databází se tak mohou věnovat spíše své práci místo toho, aby se starali o dostupnost a zvládání nástrojů, se kterými potřebují svou práci vykonávat."

Klíčové vlastnosti produktu DBArtisan XE zahrnují :

DBArtisan XE navíc pomáhá účinně zajišťovat a udržovat bezpečnost databází napříč celým prostředím. Správci databází mohou pomocí produktu DBArtisan XE řídit uživatele, role, výsady a zabezpečení hesly. Mohou též přenášet účty mezi stejnými či dokonce různými databázovými platformami. Jelikož DBArtisan XE řídí databázové zabezpečení v různých druzích databází, mohou správci s jeho pomocí jednoduše používat důsledný přístup k zabezpečení i v těch nejsložitějších heterogenních prostředích.

Článek ze dne 1. dubna 2010 - čtvrtek

Další články od Borland, s.r.o.