logo

Odborníci v Praze debatovali o IP telefonii a videokonferencích

Odborný seminář na téma IP telefonie a videokonference uspořádalo sdružení CESNET v úterý 1.12. 2009 v pražské Masarykově koleji.

Setkání, kterého se zúčastnilo více než padesát hostů, především uživatelů a správců sítí z akademického prostředí z celé České republiky, navázalo na úspěšné akce podobného charakteru z minulých let. Kromě představení služeb sdružení CESNET a konkrétního řešení IP telefonie na Západočeské univerzitě v Plzni byl seminář věnován stále důležitějším otázkám bezpečnosti a aktuálním technickým řešením na poli audia i videa.

Sdružení CESNET se problematice internetové (IP) telefonie a videokonferencí dlouhodobě věnuje v rámci svých výzkumných aktivit, které jsou realizovány prostřednictvím národní sítě CESNET2. Jejich cílem je kromě jiného rozvoj a zkvalitnění služeb IP telefonní infrastruktury. Jedním z důležitých témat, jimž se CESNET v dané oblasti zabývá, je protokol SIP, který se v rámci IP telefonie stále výrazněji celosvětově prosazuje.

Uzavřené IP telefonní sítě značně omezují způsob komunikace svých klientů, proto je záměrem sdružení jejich integrace ve smyslu geografickém, tedy propojení s dalšími národními sítěmi pro vědu a výzkum či akademickými institucemi, ale také pokud jde o používané prostředky (schopnosti koncových zařízení, protokoly apod.). Smyslem je využít moderních komunikačních prostředků k vytvoření kvalitního prostředí určeného k řešení výzkumných a infrastrukturních úkolů.

Další články k tématům - CESNET - IP - seminář - telefonie - telefonní

Článek ze dne 8. prosince 2009 - úterý

Další články od CESNET z. s. p. o.