logo

GORDIC pomáhá se zajištěním chodu služeb veřejné správy

GORDIC a jeho zaměstnanci se snaží v době pandemie koronaviru COVID-19 a omezeného pohybu osob podat pomocnou ruku v různých oblastech. Všechny naše projekty rutinně běží, pouze fyzické setkávání bylo nahrazeno digitálními prostředky.

Vyhlásili jsme možnost zápůjčky Portálu občana včetně základní sady formulářů a rozšíření o přehled závazků na rok 2020 zdarma. Na řadě projektů pomáháme s nastavením procesů a nástrojů pro digitální a maximálně automatizovaný výkon agend, vzdálené školení, výkon práce úředníků z home office apod.

Plně fungují všechna naše obchodně-servisní zastoupení. Pokud máte zájem o jakékoliv nástroje, služby či informace, můžete kontaktovat všechny zástupce naší společnosti jako dosud.

Veškeré požadavky došlé prostřednictvím servicedesku a dalších komunikačních kanálů jsou průběžně řešeny, ve velké většině vzdáleným přístupem.

Navzdory ztíženým podmínkám pandemie a nouzového stavu jsou služby naší společnosti zachovány v plném rozsahu.

Celosvětové šíření koronaviru COVID-19 je těžkou zkouškou a zároveň výzvou pro nás všechny. Věříme, že společně celou situaci zvládneme, z tohoto těžkého období vyjdeme posíleni a na příští případné krizové situace dobře připraveni.

Další články k tématům - automatizace - COVID-19 - digitalizace - koronavir - pandemie

Článek ze dne 15. dubna 2020 - středa

Další články od GORDIC spol. s r. o.

Pomůžeme se zavedením směrnice NIS2

Praktické využití blockchainu při ověřování pravosti dokumentů

O2 IT Services vstupuje do partnerského programu GORDIC

Nepozorný zaměstnanec jako riziko kybernetického útoku

Chytré zodolnění v podmínkách českých organizací - zapojte se do výzkumu

Integrace portfolia produktů BBM do platformy pro veřejnou správu GINIS

Management často podceňuje kyberzpečnost firemního IT

Digitální služby veřejné správy musí být snadno dosažitelné a uživatelsky přívětivé

GORDIC pomáhá se zajištěním chodu služeb veřejné správy

Platforma GINIS se otevírá širokému okruhu vývojářů

Jaromír Řezáč získal ocenění Řád Vavřínu za modernizaci veřejné správy

Koncept chytrých měst a regionů s podporou spolupráce GORDIC a České spořitelny

GORDIC Partner Program pomáhá rozvoji projektů informačních systémů pro veřejnou správu

Žádosti o kotlíkové dotace v Karlovarském kraji bez front

Bezpečná, spolehlivá a efektivní řešení informačních systémů na platformě Microsoft Azure

GORDIC je vítězem soutěže Ocenění českých lídrů pro Kraj Vysočina

Průzkum o chování českých uživatelů internetu

Agendu a finance Prahy 1 pomáhá řídit informační systém GINIS

Smlouvy elektronicky od A po Z - vítězný projekt v egovernment soutěži

Koncept Smart Cities je krokem k trvale udržitelnému rozvoji měst

Vím, kam klikám - nový projekt pro bezpečnost dětí na internetu

Jednoduché prověření podnikatele ve veřejných rejstřících

Transparentní úřad a jeho otevřená data