logo

CRM Intuo Company Intelligence zlepšuje firemní procesy u MEDESA

Společnost MEDESA s.r.o. - dodavatel komplexního vybavení klinických laboratoří v ČR a na Slovensku, přistoupila k implementaci CRM systému Intuo - Company Intelligence od Digital Resources. Cílem jeho zavedení bylo zlepšení servisních procesů a komunikace s dodavateli, dokonalejší přehled o zařízeních, záručním a pozáručním servisu a rychlejší sdílení informací uvnitř realizačního týmu.

CRM Intuo Company Intelligence bylo potřeba integrovat se stávajícím podnikovým systémem Scala a současně zajistit i provázanost aktuálních firemních dat - například skladová evidence a aktuální saldokonto.

Hlavní oblasti řešení CRM Intuo - Company Intelligence :

Celý projekt implementace CRM Intuo - Company Intelligence ve společnosti MEDESA probíhal po dobu 2 měsíců, standardní jádro systému bylo instalováno ihned. Pak následovala podrobná analýza potřeb, návrh řešení, školení klíčových uživatelů, nastavování a testování, odladění metodiky používání nového systému a školení uživatelů podle rolí.

Vyhodnocení projektu

Integrace nových produktů - především systému Intuo - Company Intelligence, se projevila v nárůstu objemu obchodu a zvyšování produktivity prodeje a služeb. Současně s tím došlo k posílení lidských, technických i ekonomických zdrojů.

Otakar Klepárník, ředitel společnosti MEDESA řekl: "Intuo - Company Intelligence nám pomáhá dokonale reagovat na potřeby našich zákazníků. Naše společnost tak představuje nejen dodavatele kvalitních, spolehlivých a cenově dostupných technologií pro klinické laboratoře, ale i naprostou špičku v rozsahu, kvalitě a rychlosti servisu a aplikační podpory našich zákazníků."

O CRM Intuo - Company Intelligence

Systémy CRM přinášejí uživatelům vyšší efektivitu a zásadní konkurenční výhodu. Intuo je však více než běžné CRM. Z hlediska strategického řízení se o něm dá říci, že je to Business Management Software. Je to prostředí, díky kterému můžete řídit jakékoliv procesy ve společnosti. Můžete zkvalitňovat a zrychlovat jednotlivé činnosti a dosahovat rychleji svých cílů. Intuo je jeden z nejdokonalejších CRM systémů na trhu. Navíc není no-name systémem, ale má řadu působivých referencí.

Článek ze dne 14. října 2010 - čtvrtek

Další články od Digital Resources a.s.