logo

Kontaktní centrum Conectart bude pomáhat se Sčítáním 2021

Kontaktní centrum projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2021 bude veřejnosti k dispozici od 12. 3. do 11. 5. 2021 - denně od 8:00 do 22:00 hodin, včetně sobot, nedělí a státních svátků. Komunikace s operátory bude možná v českém, anglickém a ruském jazyce.

Společnost Conectart uspěla ve výběrovém řízení na kompletní zajištění služeb kontaktního centra Sčítání lidu, domů a bytů 2021 a stala se tak významným partnerem Českého statistického úřadu (ČSÚ), který sčítání řídí, koordinuje a zabezpečuje.

"Naše kontaktní centra mají smluvně nastaveno určité denní plnění podpory projektu, v jehož rámci budou poskytovat informace o sčítání veřejnosti formou telefonních hovorů, e-mailové komunikace, on-line chatu i zodpovídání dotazů na sociálních sítích, tj. na Facebooku, LinkedInu aTwitteru. Do zodpovídání dotazů veřejnosti zapojíme zhruba 30 až 120 profesionálních operátorů," říká Petr Studnička, generální ředitel společnosti Conectart.

Největší tuzemské kontaktní centrum na přípravách začalo intenzivně pracovat již v říjnu 2020 - tedy šest měsíců před spuštěním projektu. Jejich znalostní báze již obsahuje zhruba 650 typů dotazů, které by v rámci sčítání mohly vyvstat.

Znalostní báze vznikala ve spolupráci s ČSÚ, dotazy jsou řízeny v online aplikaci, v níž mohou operátoři snadno a rychle dohledávat podle klíčových slov i velmi specifické dotazy veřejnosti.

O Sčítání 2021

Během Sčítání 2021 se lze sečíst online nebo formou listinného sčítání. Sčítání online je možné využít od 27. 3. do 9. 4. 2021 přes elektronický formulář na webu czso.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace.

Listinné sčítání je určeno pouze osobám, které se nesečtou online - probíhat bude od 17. 4. do 11. 5. 2021. Formuláře pro listinné sčítání lze získat pouze od sčítacích komisařů nebo na kterémkoli kontaktním místě Sčítání 2021.

Formuláře pro listinné sčítání získané jiným způsobem, například kopírováním, nelze pro Sčítání 2021 využít a považují se za neplatné.

Článek ze dne 5. ledna 2021 - úterý

Další články od Conectart s.r.o.