logo

Řízení a plánování servisu v mobilní aplikaci

Mobilní aplikace pro řízení a plánování servisu je součástí CRM systému Intuo - Company Intelligence, která zvyšuje efektivitu servisních zásahů a lze ji snadno implementovat i obsluhovat. Umožňuje mimo jiné rychlé vykazování práce servisních techniků s automatickým zpracováním dat do podkladů k fakturaci.

Mobilní Servisní Technik (MST) je moderní aplikace, která nabízí efektivní nástroje pro řízení a plánování servisu ve společnosti. Základem je propojení se systémem Intuo - Company Intelligence, který řeší oblast BPM (Business Process Management) a CRM (Customer Relationship Management).

Hlavní výhody aplikace Mobilní Servisní Technik:

Doporučený HW - tablet s operačním systémem Android, doporučujeme Samsung Galaxy Tab Active 2.

Jak funguje snadné plánování a řízení servisu

Oddělení dispečinku ve firmě obdrží servisní požadavek, který dále deleguje na vedoucí jednotlivých sekcí servisu. Ti následně pomocí Intuo - Company Intelligence přidělují příslušné servisní požadavky svým servisním technikům dle možností. Plánování je tak velice snadné.

Každý servisní technik má svůj vlastní uživatelský účet do MST aplikace, pod kterým si může zobrazit veškeré servisní požadavky, které mu byly přiřazeny.

Při prvním přihlášení do aplikace nebo při synchronizaci dat je vyžadováno připojení k internetu. V ostatních případech lze pracovat v režimu off-line.

V přehledu servisních požadavků servisní technik nalezne aktuálně přidělené servisní zásahy, seřazené dle priority.

Uživatel si může zobrazit detail jakéhokoliv servisního požadavku, kde jsou veškeré potřebné informace, jako je lokalita, kontaktní osoba, detaily servisního zásahu apod.

Záznam servisního zásahu

Jakmile technik provádí servisní zásah vytváří ve vazbě na daný servisní požadavek tzv. nový servisní list, kam vkládá veškeré potřebné údaje. Aplikace MST zároveň po zahájení servisu spouští na pozadí časový counter, který zaznamenává dobu strávenou řešením servisu.

K servisnímu listu lze rovněž navázat aktivní dostupná zařízení dle lokality nebo ostatní přítomné servisní techniky.

Po vykonání servisu uživatel vyplňuje záznam o provedené činnosti a použitém materiálu k opravě. Dále technik označuje jednotlivé části pravidelného servisu, které provedl. Současně je k servisnímu listu možné přidat i fotografie, které se zásahem souvisí.

V aplikaci Mobilní Servisní Technik je také možné zaznamenávat náklady související se zakázkou. Časový counter pomáhá určit čas strávený realizací opravy. Dále lze evidovat počet případných hodin odpracovaných o víkendu a související náklady.

Část servisního listu vyplňuje zákazník - hodnocení servisního zásahu a případné poznámky. Po zpracování servisního listu je zákazníkovi předložena rekapitulace provedené práce a nákladů, kterou následně potvrdí - podepíše přímo na tabletu. Podpis servisního technika je doplňován automaticky z aplikace.

Při následném připojení on-line dojde ke synchronizaci dat a zaslání informací do systému Intuo - Company Intelligence.

Aplikace Mobilní Servisní Technik má rovněž část administrace, tedy prostředí pro administrátory řešení.

O Intuo - Company Intelligence

Intuo - Company Intelligence je český informační systém postavený na nejmodernějších současných technologiích s vynikajícím poměrem cena/výkon. Nejedná se pouze o běžný CRM systém, ale z hlediska strategického řízení ve firmě je to zejména Business Management Software.

Pomocí systému Intuo můžete snadno a efektivně plánovat, organizovat a řídit jakékoliv procesy společnosti. Navíc je snadno propojitelný s mnoha dalšími systémy, jako jsou například ECM/DMS nebo ERP systémy.

Komplexně řeší oblasti pro obchod, marketing, servis, plánování, realizaci zakázek, workflow, automatizaci firemních procesů a vyhodnocování.

Další články k tématům - Android - ECM - ERP - bezpečnost - CRM - DMS - digitalizace - Intuo - plánování - Samsung - servis - synchronizace - tablet - workflow

Článek ze dne 7. května 2020 - čtvrtek

Další články od Digital Resources a.s.

Řízení firemních procesů - ICT snídaně

Automatizace a digitalizace HR oddělení - webinář

Modernizace pokladního systému pomocí HELIOS iNuvio

Efektivní řízení vzdálených týmů - webinář

Firmám často chybí automatizované workflow v nástrojích pro řízení obchodních aktivit

Tým M-Files v Digital Resources patří do Global Top 10

Správa firemního obsahu - webinář

Školení zaměstnanců - webinář

Audity a nápravná a preventivní opatření - webinář

Řízená správa dokumentů - webinář

Série webinářů z oblasti QMS

Efektivní řízení obchodních aktivit - webinář

Inovace v oblasti správy dokumentů a informací - ICT snídaně

Přejděte na nový ERP systém HELIOS iNuvio - ICT snídaně

Video s praktickou ukázkou řízení servisu pomocí řešení Intuo Servis

Jak odstranit potíže s informačním chaosem ve firmě - ICT snídaně

Řízení firemních procesů odkudkoliv - webinář

Jak na efektivní správu firemních dokumentů a informací

Najděte si své ideální řešení pro správu firemních dokumentů

Velký úspěch mezinárodní konference ISI 2022

Inteligentní vytěžování dat - webinář

Konference ISI 2022 začíná již za týden!

Slosování o dárky v hodnotě 120 tisíc Kč pro účastníky konference ISI 2022

Právní jistoty a rizika ochrany informací v podnikatelském prostředí

Jak změnit informační chaos v efektivní správu informací

Komplexní ERP v bezpečném cloudu

Trendy v oblasti správy informací a dokumentů na konferenci ISI 2022

Jak na dodržování firemních pravidel a směrnic - webinář

Vhodné nástroje pro řízení vzdálených firemních týmů

Jak na externí a interní spolupráci a sdílení informací - webinář

Konference ISI 2022 představí moderní nástroje pro inteligentní správu informací

Efektivní správa firemních dokumentů s M-Files

Efektivní procesování faktur - webinář

DMS systém M-Files ve společnosti PHOENIX lékárenský velkoobchod

Snadná správa dokumentů bez implementace - webinář

Řízení vzdálených týmů - webinář

Správa dokumentů ve firmách poskytujících profesionální služby - webinář

ERP-IN.CLOUD - webinář

Archiv smluv postavený na řešení DMS-IN.CLOUD

Plánování a řízení servisncích činností - webinář

Jak nahradit oběh papírových dokumentů - webinář

Intuo pro obchod - nové produktové video

Automatické vytěžování dat z firemních dokumentů - webinář

Produktové video k integraci M-Files s firemním CRM

Inteligentní vytěžování dat prostřednictvím systému Rossum - webinář

Správa firemních informací a dokumentů okamžitě a bez starostí - webinář

Produktové video k propojení M-Files na Datové schránky

Inovace v oblasti správy dokumentů a informací - webinář

Efektivní řízení obchodních aktivit - webinář

Datové schrány v DMS systému M-Files

Nabídka zaměstnání