logo ESET software spol. s r. o.
Jiří Bracek

Jiří Bracek

Ředitel oddělení Core Technology Development divize pro výzkum a vývoj ESET Research v České republice

LinkedIn

Fascinuje mě pokrok v oblasti IT, kterého se podařilo během posledních několika dekád dosáhnout. Zároveň jsem opravdu rád, že zejména v posledních letech se daří stále upozorňovat na důležitost bezpečnosti, které bylo v minulosti věnováno podstatně méně pozornosti, než bylo a je žádoucí. Příchod do ESETu proto pro mě představuje možnost, jak naplňovat své vlastní ambice a vize spočívající ve vytvoření bezpečnějšího digitálního světa. Mým cílem je vytvořit co nejbezpečnější digitální prostředí.

Mojí motivací je práce s nejmodernějšími technologiemi a především s lidmi, kteří na jejich vývoji pracují. A právě v oblasti počítačové bezpečnosti se mi daří tento můj cíl a moji motivaci kombinovat, takže výsledek mého působení může být přínosný jak pro komunitu, tak pro mě osobně.

Proto mám velkou radost, že mohu své dosavadní znalosti a zkušenosti spojit právě se společností ESET.