logo ESET software spol. s r. o.
Robert Šuman

Robert Šuman

Vedoucí pražského detekčního a analytického týmu společnosti ESET

LinkedIn

Ačkoli jsou útoky APT skupin vysoce cílené a tím se odlišují od útoků, jejichž cílem je masově zasáhnout co největší počet obětí, v současném globálním prostředí kybernetických hrozeb se nevyhýbají ani České republice.

Ve sledovaném období to potvrdila např. srpnová spearphishingová kampaň APT skupiny Sednit napojené na Rusko, která kromě Ukrajiny a Polska cílila i na Česko.

Skupina využila zranitelnosti nultého dne v aplikaci Microsoft Outlook, která byla zveřejněna již v březnu 2023.

Ani Česko nevybočovalo z globálních statistik. I u nás jsme pozorovali zvýšenou aktivitu phishingových útoků a nárůst útoků přes sociální sítě, kde útočníci lákali k podvodnému investování.

V první polovině roku 2023 tvořily e-mailové phishingové kampaně v České republice přes 40 % phishingových útoků.

Těsně za nimi byly útoky na kryptoměny, které jsme zaznamenali ve více než třetině případů.

Ransomware se může do sítě firmy dostat přes služby vzdálené správy nebo pomocí phishingových kampaní. Útoky jsou čím dál sofistikovanější a útočníci využívají i nově objevených zranitelností systémů, případně provádějí útoky na dodavatelský řetězec, kdy infikují nebo manipulují se softwarovým produktem dodavatele.

Kryptoměny budou nadále jednou z hlavních oblastí, přes kterou mohou útočníci monetizovat, budou využívány pro různé podvody jako je phishing, vishing atd. Pravděpodobně budeme často vídat pokusy ukrást přístupy k peněženkám nebo k účtům na burzách a podvodné investice do kryptoměn. Celkově se v roce 2023 budeme setkávat se stálými hrozbami, neočekáváme výrazné změny trendu.

Nadále porostou phishingové útoky, jako byly letos např. podvody na online bazarech, a poroste tak potřeba, aby byl i běžný uživatel internetu stále informovanější a opatrnější. Dominovat budou nadále infostealery jako jsou spywary nebo password stealery a můžeme počítat i se sofistikovanými útoky na firmy prostřednicvtím ransomwaru.

Rizikem zůstávají také útoky typu dodavatelský řetězec nebo penetrační průniky přes zranitelnosti s komplexním vytěžením informací, strojového času apod. v infikované společnosti.

Letecký a obranný průmysl je i nadále předmětem zájmu severokorejských skupin. Skupina Lazarus se např. zaměřila na zaměstnance letecké společnosti v Nizozemsku. Odhalili jsme, že skupina zneužila zranitelnost v legitimním ovladači Dell k infiltraci do společnosti a domníváme se, že se jedná o vůbec první zaznamenané reálné zneužití této zranitelnosti.

Připsat útok konkrétní skupině, o které víme, že je navíc napojena na konkrétní stát, je vždy velmi komplikované. Kybernetické útoky zpravidla nerespektují státní hranice a snahou útočníků je udělat všechno proto, aby útok nešlo zpětně vystopovat a vyšetřit.

Na druhou stranu jsou tady útočné skupiny, o jejichž aktivitách máme díky našemu dlouholetému výzkumu již mnoho informací. A právě na ně se v našich pravidelných zprávách nyní zaměříme.

Stránka 1/6 Další >
Nabídka zaměstnání ESET software spol. s r. o.