logo okskoleni.cz

Microsoft - Azure - IT vzdělávací kurzy a školení

Microsoft Azure je kolekce cloudových služeb, která umožňuje sestavování, nasazování a správu inteligentních aplikací prostřednictvím globální sítě datacenter. Tento komplexní cloudový ekosystém umožňuje organizacím uvádět do praxe nová řešení a využívat moderní technologie.

13.05. 2024 (dnů = 4) - kód kurzu: AZ-801 - cena: 29500 Kč + 21 % DPH

Kurz navazuje na AZ-800 a rozšiřuje oblast znalostí zejména o bezpečnost, vysokou dostupnost a monitorování. Nedílnou součástí jsou i scénáře migrace řady služeb do prostředí cloudu. Další oblastí je zotavení se z havárie jak v prostředí on-premise, tak i v prostředích hybridních. Kurz posluchače seznamuje s řadou technologií zahrnující např. Windows Admin Center, PowerShell, Azure Arc, Azure Automation Update Management, Microsoft Defender for Identity atp.

03.06. 2024 (dnů = 4) - kód kurzu: AZ-800 - cena: 29500 Kč + 21 % DPH

Čtyřdenní kurz je určen pro správce, kteří potřebují spravovat základní služby Windows Serveru a to nejen v on-premise prostředí, ale i v cloudu a případně spravovat jejich vzájemé spojení a spolupráci. Mezi probíraná témata patří správa identit, úložišť, virtualizace a problematika sítí. Rovněž je přípravou na zkoušku AZ-800.

17.06. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: AZ-900 - cena: 6500 Kč + 21 % DPH

Kurz je určen pro začátečníky v prostředí cloudové služby Microsoft Azure. Jako úvodní kurz posluchače seznámí s koncepty, názvoslovím a základy práce v tomto prostředí. Vhodný je nejen pro správce, ale i pro pracovníky, kteří mají mít obecný prehled o této službě, nebo obecněji o konceptu cloudu.