logo okskoleni.cz

Produkty OKsystem - Okbase - IT vzdělávací kurzy a školení

OKbase je komplexní nástroj pro HR managera, který umožňuje snadno obsloužit zaměstnance. Se samoobsluhou, legislativním sledováním a plánováním směn usnadňuje každodenní práci. Využívají jej přední české i nadnárodní společnosti.

18.04. 2024 (dnů = 0.5) - kód kurzu: OKBD2 - cena: 3900 Kč + 21 % DPH

Půldenní kurz pro vedoucí pracovníky, klíčové uživatele či správce docházkového modulu systému OKbase, kteří plánují směny zaměstnanců a potřebují si prohloubit nebo nově získat znalosti o možnostech a způsobu provádění plánování směn.

24.04. 2024 (dnů = 0.5) - kód kurzu: OKBS1 - cena: 3900 Kč + 21 % DPH

Půldenní kurz je určený pro uživatele systému OKbase, kteří potřebují vytvářet jednoduché reporty. Naučíte se vytvářet i upravovat uživatelské sestavy a exportovat data z reportů např. do Excelu.

14.05. 2024 (dnů = 0.5) - kód kurzu: OKBD3 - cena: 3900 Kč + 21 % DPH

Půldenní kurz Vás naučí orientovat se v docházkovém modulu systému OKbase, řešit základní administraci docházkového modulu, vytvářet směny, směnové šablony či směnové kalendáře, orientovat se v nastavení směnových rozvrhů a přednastavených docházkových tiskových sestavách či docházkových přerušení a rozumět docházkovým formulářům ve webovém klientu systému OKbase.

15.05. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: OKBP1 - cena: 6100 Kč + 21 % DPH

Jednodenní kurz Vás seznámí se základy práce v personálním modulu OKbase. Budete umět řešit základní personální agendu, zadávat osobní údaje zaměstnanců a získáte přehled o možnostech systemizace.

22.05. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: OKBS5 - cena: 6100 Kč + 21 % DPH

Jednodenní kurz je určený pro uživatele systému OKbase, kteří potřebují vytvářet a upravovat reporty. Naučíte se vytvářet uživatelské sestavy a exportovat data z reportů do Excelu. Klíčová část kurzu je věnována zpracování dat v Excelu, jejich formátování, řazení, filtrování a vytváření kontingenčních tabulek a grafů.

23.05. 2024 (dnů = 0.5) - kód kurzu: OKBS2 - cena: 3900 Kč + 21 % DPH

Půldenní kurz pro uživatele, kteří mají vytvářet složitější úpravy sestav a sestavy typu Excel. Absolventi získají hlubší orientaci ve funkcionalitě tvorby reportů a budou umět vytvářet i upravovat uživatelské sestavy typu OKbase v iReport.

28.05. 2024 (dnů = 0.5) - kód kurzu: OKBM3 - cena: 3900 Kč + 21 % DPH

Půldenní kurz Vás provede elektronickou komunikaci s ČSSZ/OSSZ. Jedná se o elektronický přenos dokumentů: Oznámení o nástupu do zaměstnání či skončení zaměstnání (ONZ), Přílohu k žádosti o dávku (NEMPRI), Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti (HZUPN), Evidenční listy důchodové pojištění (RELDP), Oznámení záměru uplatňovat slevy na pojistném za zaměstnance (OZUSPOJ) a Přehled o výši pojistného (PVPOJ). Součástí školení jsou i informace k zasílání dotazu na eNeschopenky (DZDPN).

29.05. 2024 (dnů = 0.5) - kód kurzu: OKBA1 - cena: 3900 Kč + 21 % DPH

Půldenní kurz je určený pro uživatele systému OKbase, kteří potřebují spravovat přístupy uživatelů, nastavovat jejich oprávnění na různé moduly, nabídky a funkce aplikace a přiřazovat jim skupiny zaměstnanců.

30.05. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: OKBM1 - cena: 6100 Kč + 21 % DPH

Jednodenní kurz Vás naučí orientovat se ve mzdovém modulu systému OKbase, řešit základní mzdovou agendu, zadávat mzdové složky a připravit uzávěrku. 

18.06. 2024 (dnů = 0.5) - kód kurzu: OKBS4 - cena: 3900 Kč + 21 % DPH

Půldenní kurz pro uživatele systému OKbase, kteří potřebují vytvářet uživatelské sestavy typu Word včetně úprav samotných Word šablon. Nejedná o tzv. „Hromadnou korespondenci“, ale o nástupnickou technologii, která využívá k vkládání a formátování proměnných polí GROOVY příkazy.

20.06. 2024 (dnů = 0.5) - kód kurzu: OKBV1 - cena: 3900 Kč + 21 % DPH

Půldenní kurz práce v modulu vzdělávání systému OKbase je určený zejména personalistům. Naučíte se, jak plánovat, evidovat a sledovat veškerou agendu vzdělávacích aktivit s ohledem na jednotlivé pracovní pozice ve vaší společnosti.