logo okskoleni.cz

Microsoft - Bezpečnost a ochrana dat - IT vzdělávací kurzy a školení

Microsoft poskytuje vestavěnou ochranu pro Microsoft 365 aplikace, Power BI, Edge prohlížeče, Windows 11 zařízení mají vestavěné funkce pro ochranu informací a governance. Celkově poskytuje komplexní řešení pro bezpečnost a ochranu dat ve všech oblastech.

19.09. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: PKI - cena: 5900 Kč + 21 % DPH

Kurz seznamuje s kryptografickými pojmy a technikami využívanými v informačních technologiích. V kurzu účastník získá teoretickou základnu pro využití kryptografie v praxi. 

30.09. 2024 (dnů = 5) - kód kurzu: MServer-SEC - cena: 35000 Kč + 21 % DPH

Tento pětidenní kurz Vás naučí, jak zvýšit bezpečnost IT infrastruktury. Zjistíte, jak můžete pomocí auditu a funkce Advanced Threat Analysis v systému Windows Server 2016 identifikovat problémy se zabezpečením. Dozvíte se, jak zmírnit hrozby malware, jak zabezpečit virtualizační platformu, jak může nasazení Nano serverů a kontejnerů zvýšit bezpečnost. Kurz také vysvětluje, jak můžete chránit přístup k souborům pomocí šifrování a dynamického řízení přístupu i jak můžete zvýšit zabezpečení vaší sítě.

21.10. 2024 (dnů = 4) - kód kurzu: AZ-500 - cena: 29500 Kč + 21 % DPH

Kurz je zaměřen na bezpečnost v prostředí MS Azure, pokrývá všechna základní témata, jako je implementace bezpečnosti, správa bezpečnostních politik a identit. Nebude vynechána problematika zranitelností.) Hlavní témata ochrany jsou identity, přístupy, platforma Azure, data v Azure a bezpečnostní operace. Kurz pokrývá certifikaci Microsoft AZ-500. 

24.10. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: NET302 - cena: 9000 Kč + 21 % DPH

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům základní vhled do problematiky síťové bezpečnosti.  Kurz seznámí účastníky se základními technikami obrany proti možným útokům. Výklad je doplněn o ukázky a praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

13.11. 2024 (dnů = 3) - kód kurzu: MPKI - cena: 17700 Kč + 21 % DPH

Třídenní kurz poskytne studentům znalosti a dovednosti pro praktické nasazení a správu PKI v prostředí Microsoft Windows Server 2019/2022 a Windows 10/11. Posluchači si na kurzu prakticky vyzkouší instalaci a konfiguraci Active Directory certifikačních služeb a použití PKI v aplikacích a službách. Je určen pro pokročilé uživatele, správce informačních systémů a všechny zájemce o použití elektronických podpisů a aplikované kryptografie.