logo okskoleni.cz

Microsoft - Bezpečnost a ochrana dat - IT vzdělávací kurzy a školení

Microsoft poskytuje vestavěnou ochranu pro Microsoft 365 aplikace, Power BI, Edge prohlížeče, Windows 11 zařízení mají vestavěné funkce pro ochranu informací a governance. Celkově poskytuje komplexní řešení pro bezpečnost a ochranu dat ve všech oblastech.

15.05. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: NET302 - cena: 9000 Kč + 21 % DPH

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům základní vhled do problematiky síťové bezpečnosti.  Kurz seznámí účastníky se základními technikami obrany proti možným útokům. Výklad je doplněn o ukázky a praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

04.06. 2024 (dnů = 3) - kód kurzu: MPKI - cena: 17700 Kč + 21 % DPH

Třídenní kurz poskytne studentům znalosti a dovednosti pro praktické nasazení a správu PKI v prostředí Microsoft Windows Server 2019/2022 a Windows 10/11. Posluchači si na kurzu prakticky vyzkouší instalaci a konfiguraci Active Directory certifikačních služeb a použití PKI v aplikacích a službách. Je určen pro pokročilé uživatele, správce informačních systémů a všechny zájemce o použití elektronických podpisů a aplikované kryptografie.

26.06. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: PKI - cena: 5900 Kč + 21 % DPH

Kurz seznamuje s kryptografickými pojmy a technikami využívanými v informačních technologiích. V kurzu účastník získá teoretickou základnu pro využití kryptografie v praxi.