logo okskoleni.cz

Microsoft - SQL Server - IT vzdělávací kurzy a školení

Microsoft SQL Server je databázový systém vyvinutý společností Microsoft. Umožňuje ukládat, spravovat a analyzovat relační data. SQL Server nabízí vysoký výkon, bezpečnost a dostupnost. Lze jej provozovat na Windows, Linuxu nebo Azure SQL.

29.04. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: SQL-Jazyk 0 - cena: 11800 Kč + 21 % DPH

Tento dvoudenní kurz slouží jako vstupenka do světa SQL dotazování. Nabízí úvod do konceptu relačních databází a syntaxe jazyka SQL pro jednoduché dotazy. Kurz má za cíl seznámit posluchače s absolutními základy SQL jazyka a je určen pro uživatele, kteří pro svou práci potřebují znát především příkaz SELECT a chtějí v datech umět vyhledávat, filtrovat a řadit je. Pokud pak budou chtít své znalosti obohatit, lze jako navazující absolvovat kurzy Základy SQL jazyka a SQL jazyk pro pokročilé. Kurz je vyučován na platformě Microsoft s využitím dialektu T-SQL.

15.05. 2024 (dnů = 3) - kód kurzu: SQL-Jazyk 1 - cena: 17700 Kč + 21 % DPH

Tento třídenní kurz má za cíl nabídnout posluchačům ucelený přehled základních technik dotazování v jazyce SQL. Jeho obsahem je popis syntaxe jazyka, definice datových struktur, dotazy a manipulace s daty. Kurz je možné absolvovat jako navazující kurz po Úvodu do SQL jazyka či DB-design nebo může být absolvován jako úvodní kurz SQL jazyka. Kurz je vyučován na platformě Microsoft s využitím dialektu T-SQL.

20.05. 2024 (dnů = 4) - kód kurzu: DB-TUNING - cena: 22000 Kč + 21 % DPH

Tento 4-denní kurz provede studenty možnostmi ladění výkonu a optimalizacemi SQL Serveru a databází v produktu Microsoft SQL Server. Cílem je také najít a odstranit úzká místa vedoucí ke zvýšení výkonu.

20.05. 2024 (dnů = 5) - kód kurzu: DB-DEV - cena: 27500 Kč + 21 % DPH

Tento 5-denní kurz naučí studenty navrhovat a vyvíjet databáze, databázové objekty a indexy pro Microsoft SQL Server s využitím jeho nástrojů a možností. Dále se věnuje výkonu, transakčnímu zpracování, odchytávání chyb, speciálním datovým typům včetně práci s binárními daty.

27.05. 2024 (dnů = 3) - kód kurzu: SQL-Jazyk 2 - cena: 17700 Kč + 21 % DPH

Tento třídenní kurz rozšiřuje a prohlubuje znalosti posluchačů v oblasti SQL dotazování. Jeho obsahem je popis pokročilé syntaxe jazyka, definice datových struktur, dotazy a manipulace s daty. Navazuje na kurz Základy SQL jazyka a je vyučován na platformě Microsoft s využitím dialektu T-SQL.

17.06. 2024 (dnů = 5) - kód kurzu: DB-ADM - cena: 27500 Kč + 21 % DPH

Pětidenní kurz je určen všem, kteří potřebují získat znalosti potřebné k efektivnímu nasazení, konfiguraci, správě a údržbě nejnovější verze Microsoft SQL Serveru 2019. Kurz je zaměřen na nasazení, konfiguraci, administraci, údržbu, monitoring, tracing, využití služeb a nástrojů SQL Serveru vztahujících se ke správě databází. Kurz je alternativou k autorizovaným kurzům M20764 a M20765.