logo okskoleni.cz

Microsoft - Windows PowerShell - IT vzdělávací kurzy a školení

Microsoft Windows PowerShell je křížově platformové řešení pro automatizaci úkolů, skládající se z příkazového řádku, skriptovacího jazyka a konfiguračního rámce. Běží na Windows, Linuxu a macOS. Jeho instalace na Windows může probíhat různými způsoby, například pomocí Winget nebo MSI a ZIP balíčku.

02.05. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: PowerShell-2 - cena: 11800 Kč + 21 % DPH

Tento dvoudenní kurz navazuje na M10961. Obsahem je rozšíření znalostí o pokročilejší techniky v prostředí Windows Server 2016 a Windows 10. Užitečný je ale i pro administrátory předchozích verzí v2.0 nebo v3.0.

Důraz je kladen především na vytváření škálovatelnějších a univerzálnějších skriptů. Probíraná témata jsou z oblastí rozšířených funkcí, modulů, řízení skriptů nebo rozšířeného ošetření chyb. Zabývá se rovněž spoluprací s .NET. Kurz obsahuje řadu praktických cvičení pro upevnění znalostí.

18.06. 2024 (dnů = 4) - kód kurzu: PowerShell-1 - cena: 22000 Kč + 21 % DPH

Čtyřdenní kurz je pro správce, kteří se chtějí seznámit s prostředím PowerShellu pro správu nejen Windows Serveru. Hlavní náplní je vlastní jazyk a možnosti prostředí, ale pozornost je věnována vlastnímu použití pro správu. Přestože se jedná o kurz zaměřený na verzi 5, není znalost předchozích verzí nutná.