logo okskoleni.cz

Vývoj software - Jazyky C, C++, C# - IT vzdělávací kurzy a školení

Vývoj software v jazycích C, C++ a C# je klíčový pro tvorbu různých aplikací. C = nízkoúrovňový jazyk, používaný pro systémový software a hardware. C++ = rozšíření C s objektově orientovanými prvky, je vhodný pro hry, grafiku a výkonné aplikace. C# = moderní jazyk od Microsoftu, používaný pro vývoj desktopových, webových a mobilních aplikací na platformě .NET. Každý z těchto jazyků má své specifické využití a přednosti.

18.09. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: REGEX - cena: 3800 Kč + 21 % DPH

Kurz je určen vývojářům i IT profesionálům, kteří se chtějí naučit vytvářet a rozumět zápisům regulárních výrazů pro elegantní a účinnou práci s textovými řetězci, umožňujícími například jejich vyhledávání, nahrazování nebo dělení na části. Kurz není vázán na žádný konkrétní programovací jazyk, nabyté vědomosti lze následně uplatnit v celé řadě jazyků (PHP, JavaScript, Ruby, Perl, Python, C/C++, C#, Java, ...) nebo i při správě IT prostředí.