logo okskoleni.cz

Microsoft - Sítě - IT vzdělávací kurzy a školení

Síťová bezpečnost se zabývá ochranou informací, dat a IT infrastruktury před neoprávněným přístupem, zneužitím, poškozením nebo ztrátou. Je to oblast IT, která se zaměřuje na prevenci, detekci a reakci na hrozby a bezpečnostní incidenty v síťovém prostředí. Zabezpečení sítí je zásadní pro ochranu důvěrnosti, integrity a dostupnosti dat.

29.04. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: NET201 - cena: 9000 Kč + 21 % DPH

Kurz je zaměřen na pochopení jednotlivých protokolů a technik používaných v rámci sítí využívajících přepínače. Připraví tak účastníky na práci s přepínači různých výrobců. Pro ukázky a praktická cvičení budou použity směrovače Cisco.

02.05. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: NET101 - cena: 9000 Kč + 21 % DPH

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům znalosti potřebné pro každodenní práci administrátora počítačové sítě zodpovědného za správu a údržbu sítí ve firemním prostředí. Výklad je doplněn o praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

06.05. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: NET202 - cena: 9000 Kč + 21 % DPH

Tento kurz seznámí s nejrozšířenějšími směrovacími protokoly používanými v dnešních sítích – RIP, OSPF, BGP. Kurz je zaměřen na pochopení jednotlivých protokolů a technik, ne na konkrétní produkty. Připraví tak účastníky na práci se směrovači různých výrobců. Pro ukázky a praktická cvičení boudou použity směrovače Cisco.

09.05. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: NET203 - cena: 9000 Kč + 21 % DPH

Na tomto dvoudenním kurzu se účastníci dozvědí o nedostatcích IPv4, vlastnostech a výhodách IPv6, fungování IPv6, službách v IPv6 a možnostech souběžného provozu IPv4 a IPv6. Účastníci si také prakticky vyzkouší základní nastavení IPv6. 

13.05. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: NET204 - cena: 9000 Kč + 21 % DPH

Dvoudenní kurz má za cíl seznámit posluchače se zachytáváním a analýzou síťové komunikace. Účastníci budou seznámeni mimo jiné se základními síťovými protokoly (Ethernet, IP, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, SSL) s ohledem na jejich využití při zachytávání a analýze, se způsoby zachytávání dat (na koncových stanicích, přepínačích, využití ARP poisoningu atd.) a základy analýzy (wireshark atd.)

15.05. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: NET302 - cena: 9000 Kč + 21 % DPH

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům základní vhled do problematiky síťové bezpečnosti.  Kurz seznámí účastníky se základními technikami obrany proti možným útokům. Výklad je doplněn o ukázky a praktická cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

17.05. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: NET303 - cena: 6500 Kč + 21 % DPH

Tento jednodenní workshop je složen z úloh, na kterých si účastník vyzkouší své schopnosti hledání a odstraňování problémů v počítačových sítích. V průběhu workshopu bude účastník prakticky řešit problémy s koncovým klientem počítačové sítě, problémy s nastavením switchů, problémy s nastavením směrování v síti a problémy s filtrováním provozu. Součástí workshopu může být i diskuse nad použitou metodou identifikace problému a jeho odstranění. Od účastníka workshopu se očekává znalost prostředí Windows a zařízení Cisco (switche, routery) jakož i protokolů a funkcionalit používaných v počítačových sítích.

20.05. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: NET301 - cena: 9000 Kč + 21 % DPH

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je nabídnout účastníkům základní metodiku pro hledání a odstraňování problémů v síti spolu s přehledem běžně dostupných softwarových nástrojů. Na kurzu se účastníci seznámí s metodami, principy a postupy řešení síťových problémů. Teoretický výklad je doplněn o praktické ukázky, případně cvičení, která vhodně doplňují probíraná témata.

20.06. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: DNS - cena: 3800 Kč + 21 % DPH

V kurzu se účastníci se seznámí s principy a funkcemi systému DNS a naučí se instalovat, konfigurovat a spravovat nejrozšířenější jmenný server BIND.