logo okskoleni.cz

Microsoft - Power Platform - IT vzdělávací kurzy a školení

Microsoft Power Platform je soubor nástrojů s nízkým kódem, které umožňují vytvářet a automatizovat řešení s využitím umělé inteligence - patří sem Power BI, Power Apps, Power Automate a Power Pages.

22.04. 2024 (dnů = 3) - kód kurzu: PL-100 - cena: 21800 Kč + 21 % DPH

Kurz je zaměřen na komplexní zvládnutí Microsoft Power Apps, pomocí low-code přístupu bude účastník vytvářet aplikace v prostředí Microsoft Power Platform. Kurz se skládá z několika modulů, které pokrývají témata jako je tvorba aplikací pomocí Power Apps, vytváření reportů a dashboardů s Power BI a správa datových modelů pomocí Power Automate a Power Virtual Agents. Studenti se naučí používat tato řešení pro zefektivnění a automatizaci firemních procesů a získají certifikaci PL-100: Microsoft Power Platform App Maker.  Kurz je vytvořen s důrazem na praktické úlohy a scénáře z praxe. 

06.05. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: PBI-DAX - cena: 5900 Kč + 21 % DPH

Jednodenní kurz je zaměřen na používání jazyka DAX v prostředí Power BI. Podíváme se na jazyk jako takový, na jeho použití a vyzkoušíme si výpočty na několika scénářích.  Kurz je vytvořen s důrazem na praktické úlohy a scénáře z praxe. 

07.05. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: PQuery - cena: 5900 Kč + 21 % DPH

Kurz na Power Query je určen pro začínající i pokročilé uživatele, kteří se chtějí naučit, jak efektivně využívat tento nástroj k úpravě, transformaci a analýze dat. V průběhu kurzu se účastníci naučí, jak používat různé funkce a nástroje Power Query pro importování dat z různých zdrojů, transformaci a čištění dat, vytváření vztahů a výpočtů, tvorbu pivot tabulek a dalších funkcí. Kurz je vytvořen s důrazem na praktické úlohy a scénáře z praxe. 

09.05. 2024 (dnů = 2) - kód kurzu: PowerBI - cena: 11800 Kč + 21 % DPH

Kurz v rozsahu 2 dnů je určen pro uživatele zaměřené na datovou analýzu. Účastník se dozví vše nutné pro nasazení Power BI ve své organizaci. Vše začíná datovou analýzou, možnostmi importu dat, tvorbou datového modelu, výpočty pomocí jazyka DAX a vizualizací. Na závěr přijde na řadu publikování a zabezpečení publikovaných dat. Kurz je vytvořen s důrazem na praktické úlohy a scénáře z praxe. 

20.05. 2024 (dnů = 3) - kód kurzu: PL-200 - cena: 21800 Kč + 21 % DPH

Kurz je navržen pro jednotlivce, kteří se chtějí naučit, jak používat Microsoft Power Platform k vytváření řešení pro správu procesů a toku pracovních postupů v organizaci. Zaměřuje se na práci s Power Apps, Power Automate (Flow), Power BI a Dataverse (Common Data Service), což jsou klíčové komponenty Microsoft Power Platform. Účastníci se naučí, jak vytvářet a upravovat aplikace v Power Apps, jak automatizovat pracovní postupy pomocí Power Automate (Flow) a jak vytvářet vizuální zprávy a dashboardy v Power BI, správu dat vDataverse a jejich integtraci. Kurz je vytvořen s důrazem na praktické úlohy a scénáře z praxe. 

07.06. 2024 (dnů = 1) - kód kurzu: PL-900 - cena: 6500 Kč + 21 % DPH

Microsoft Power Platform poskytuje ucelenou platformu pro analýzu dat Power BI, vytváření no-code aplikací s Power Apps, automatizaci rutinních činností s Power Automate a využití chatbota Power Virtual Agents. V rámci jednodenního kurzu pozná účastník charakteristiku těchto nástrojů a možnosti jejich využití během ukázkových scénářů.  Kurz je vytvořen s důrazem na praktické úlohy a scénáře z praxe. 

10.06. 2024 (dnů = 3) - kód kurzu: PL-300 - cena: 21800 Kč + 21 % DPH

Tento kurz naučí účastníky osvědčené postupy, které jsou v souladu s obchodními a technickými požadavky na modelování, vizualizaci a analýzu dat pomocí Power BI. Kurz také ukáže, jak přistupovat a zpracovávat data z celé řady datových zdrojů včetně relačních i nerelačních dat. Tento kurz také prozkoumá, jak implementovat správné bezpečnostní standardy a zásady v celém spektru Power BI, včetně datových sad a skupin. Kurz bude také diskutovat o tom, jak spravovat a nasazovat sestavy/reporty, řídicí panely/dashboardy pro sdílení a distribuci obsahu. Nakonec tento kurz ukáže, jak vytvořit stránkované sestavy v rámci služby Power BI a publikovat je do pracovního prostoru Power BI.